Gimnazjum – kwiecień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2019

Tworzenie wypowiedzi: charakterystyka, opowiadanie, rozprawka

Zadanie 1
Przyporządkuj elementy do podanych form wypowiedzi.

teza lub hipoteza; przedstawienie postaci; miejsce i czas wydarzeń; interesująca akcja; cechy wyglądu; sformułowanie tezy; argumenty z przykładami; opinia; dialog; cechy charakteru; argumenty i kontrargumenty; potwierdzenie tezy; narracja

A. charakterystyka:
B. opowiadanie:
C. rozprawka:

Zadanie 2
Przeczytaj poniższy tekst. Rozpoznaj jego formę i wskaż przykładowe części składowe.

Uważam, że sytuacje zagrożenia sprawiają, że ludzie znajdują siłę, aby walczyć z przeciwnościami. Pierwszym dowodem na słuszność postawionej przeze mnie tezy jest historia przedstawiona w utworze Aleksandra Kamińskiego “Kamienie na szaniec” . Gdy Rudy zostaje aresztowany przez gestapo, Alek i Zośka ryzykując własne życie, ruszają mu na ratunek.

Zadanie 3
Przeczytaj poniższy tekst. Rozpoznaj jego formę i wskaż przykładowe części składowe.

23 sierpnia 2018 roku polecieliśmy do Mediolanu. Z lotniska udaliśmy się do hotelu, a następnie na zwiedzanie. Widzieliśmy słynną mediolańską katedrę, a kolejnego dnia oglądaliśmy fresk “Ostatnia Wieczerza”.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst. Rozpoznaj jego formę i wskaż przykładowe części składowe.

Marta Kowalska ma zielone oczy, blond włosy. Jest raczej niska i bardzo szczupła. Jest osobą spokojną. Interesuje się muzyką poważną i sama pięknie gra na skrzypcach. Cechuje ją tolerancja i otwartość w stosunku do innych ludzi.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. charakterystyka: przedstawienie postaci, cechy wyglądu, cechy charakteru, opinia.
B. opowiadanie: miejsce i czas wydarzeń, interesująca akcja, dialog, narracja.
C. rozprawka: teza lub hipoteza, sformułowanie tezy, argumenty z przykładami, argumenty i kontrargumenty, potwierdzenie tezy.

Zadanie 2
rozprawka; postawienie tezy, przykład, argument.

Zadanie 3
opowiadanie; czas i miejsce, przebieg zdarzeń, narracja.

Zadanie 4
charakterystyka; opisanie cech zewnętrznych, zainteresowania i umiejętności, cechy charakteru.