Gimnazjum – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2017

Literatura: Molier “Skąpiec” – ogólna znajomość utworu

Zadanie 1
Akcja utworu rozgrywa się

A. na wsi pod Paryżem.
B. w Paryżu.
C. na przedmieściach Paryża.

Zadanie 2
Wydarzenia rozgrywają się

A. w ciągu jednego dnia.
B. w ciągu pięciu dni.
C. w ciągu trzech dni.

Zadanie 3
“Skąpiec” to

A. opowiadanie.
B. tragedia.
C. komedia.

Zadanie 4
Skąpiec to inaczej

A. rozrzutnik, dusigrosz, sknera.
B. sknera, skąpiradło, rozrzutnik.
C. dusigrosz, sknera, skąpiradło.

Zadanie 5
Uzupełnij puste miejsca

A. ojciec Kleanta i Elizy to –
B. córka Tomasza, siostra Walerego, ukochana Kleanta to –
C. ojciec Walerego i Marianny to –
D. syn Tomasza, brat Marianny, zakochany w Elizie to –
E. syn Harpagona, brat Elizy, zakochany w Mariannie to –
F. córka Harpagona, siostra Kleanta, ukochana Walerego to –

Zadanie 6
Uzupełnij puste miejsca

faktor, swatka, służący Harpagona

A. Jakub –
B. Simon –
C. Frozyna –

Zadanie 7
Punktem kulminacyjnym w utworze jest

A. odzyskanie szkatułki przez Harpagona.
B. kradzież szkatułki Harpagona.
C. ukrycie szkatułki przez Harpagona.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A. Harpagon.
B. Marianna.
C. Anzelm.
D. Walery.
E. Kleant.
F. Eliza.

Zadanie 6
A. służący Harpagona.
B. faktor.
C. swatka.

Zadanie 7
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Literatura: praca z tekstem – Michael J. Gelb “Myśleć jak geniusz” (fragment)

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi.

Podobnie jak Kopernik zrewolucjonizował nasz obraz świata, tak samo ty możesz zrewolucjonizować swoje podejście do czerpania wiedzy o świecie, pozbywając się różnych fałszywych przekonań, które ograniczają twoją wolność myślenia. Poglądy, które sobie narzuciłeś, wyznaczają granice tego, co ci wolno. Zawężają one horyzont twojego osobistego mikrokosmosu. Ćwiczenie to pozwoli ci przyjąć podejście Kopernika, który wyszedł poza obowiązujące w swojej epoce schematy, i pomoże ci zerwać z nawykami myślowymi.

Zadanie 1
W powyższym fragmencie narrator

A. wypowiada się w 1 osobie liczby pojedynczej.
B. przede wszystkim zwraca się do czytelnika.
C. wypowiada się w 1 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 2
Kto może zmienić obraz świata?

A. Tylko Kopernik mógł zmienić obraz świata.
B. Tylko naukowcy mogą zmienić obraz świata.
C. Każdy człowiek może zmienić obraz świata.

Zadanie 3
Wyraz ‘czerpanie’ to

A. czasownik.
B. rzeczownik.
C. przysłówek.

Zadanie 4
Wypowiedzenie ‘Zawężają one horyzont twojego osobistego mikrokosmosu’ to

A. zdanie współrzędnie złożone.
B. zdanie pojedyncze.
C. zdanie pojedyncze nierozwinięte.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ”Zawężają one horyzont twojego osobistego mikrokosmosu’

A. nie ma zaimków.
B. nie ma przymiotników.
C. nie ma przyimków.

Zadanie 6
Powyższy tekst ma charakter

A. biograficzny.
B. popularnonaukowy.
C. beletrystyczny.

Zadanie 7
Wyraz ‘Kopernik’ to

A. rzeczownik własny, żywotny, osobowy.
B. rzeczownik własny, osobowy, pospolity.
C. rzeczownik żywotny, nieosobowy, własny.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: rodzina wyrazów

Zadanie 1
Od słowa ‘smażyć’ utwórz rodzinę wyrazów za pomocą formantów: enie, pod-, -ący, na-, wy- prze-

Zadanie 2
Od wyrazu ‘kuchnia’ utwórz rodzinę wyrazów. W utworzonych wyrazach zaznacz rdzeń i formanty.

Zadanie 3
Wykreśl te słowa, które nie należą do rodzin wyrazów.

A. góra
góral, góralka, górnik
B. księga
księgarnia, książę, książka
C. śledzić
śledź, śledztwo, śledczy
D. lot
lotnik, loteria, lotnictwo
E. owoc
owczarek, owocowy, owocować

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
smażenie, smażący, nasmażyć, podsmażyć, przesmażyć, wysmażyć

Zadanie 2
kuchnia – kuchcik
kuchnia – kuchmistrz
kuchnia – kucharzkucharkakucharski

Zadanie 3
A. górnik.
B. książę.
C. śledź.
D. loteria.
E. owczarek