Gimnazjum – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2017

Literatura: Zbyszko z Bogdańca – znajomość losów bohatera

Zadanie 1
Zbyszko z Bogdańca to bohater

A. “Potopu” Henryka Sienkiewicza.
B. “Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza.
C. “Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza.

Zadanie 2
Zbyszko z Bogdańca to bohater

A. pierwszoplanowy.
B. drugoplanowy.
C. epizodyczny.

Zadanie 3
Zbyszko z Bogdańca to postać

A. historyczna.
B. realistyczna.
C. fikcyjna.

Zadanie 4
Zbyszko z Bogdańca był

A. herbu Grady, zawołania Tępa Podkowa.
B. herbu Tępa Podkowa, zawołania Grady.
C. herbu Podkowa, zawołania Grady.

Zadanie 5
Zbyszko z Bogdańca był

A. bratankiem Maćka z Bogdańca.
B. siostrzeńcem Maćka z Bogdańca.
C. synem Maćka z Bogdańca.

Zadanie 6
Rodową posiadłością bohatera był

A. Spychów.
B. Zgorzelice.
C. Bogdaniec.

Zadanie 7
Bohater był

A. przystojnym mężczyzną.
B. młodym mężczyzną.
C. młodym, przystojnym mężczyzną.

Zadanie 8
Damą serca bohatera była
A. Jagienka.
B. Anna.
C. Danuśka.

Zadanie 9
Bohater był

A. porywczy, odważny, honorowy.
B. porywczy, tchórzliwy, honorowy.
C. odważny, honorowy, fałszywy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Literatura: praca z tekstem – Amos Oz “Jak uleczyć fanatyka?” (fragment)

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi.
Chciałbym móc wam powiedzieć, że literatura zawsze dostarcza odpowiedzi, bo zawiera odtrutkę na fanatyzm, pobudzając wyobraźnie czytelników. Chciałbym móc po prostu zalecić: czytajcie literaturę, a zostaniecie uleczeni z fanatyzmu. Niestety, to nie takie proste. Na przestrzeni dziejów wiele poematów, opowieści i dramatów wykorzystywano do wzbudzania nienawiści i nacjonalistycznego zadufania. Są jednak takie dzieła literackie, które, w co wierzę, mogą do pewnego stopnia pomóc. Chociaż nie sprawią cudu. Szekspir bardzo może pomóc. […] Każda forma fanatyzmu kończy się u Szekspira albo tragedią, albo komedią. Na końcu fanatyk nigdy nie jest szczęśliwszy ani bardziej zadowolony, albo umiera, albo zostaje pośmiewiskiem. To dobroczynny zastrzyk. […] Zatem niektóre dzieła literackie mogą do pewnego stopnia pomóc, jednak nie wszystkie. I jeżeli przyjmiecie to, co teraz powiem z lekkim przymrużeniem oka, to wyznam, że uważam, iż w zasadzie wynalazłem lekarstwo na fanatyzm. Tym wspaniałym środkiem jest poczucie humoru. Ani razu w życiu nie widziałem fanatyka z poczuciem humoru, nie spotkałem również człowieka z poczuciem humoru, który zostałby fanatykiem, jeśli owego poczucia humoru nie stracił. […]. Poczucie humoru zaś to zdolność śmiania się z samego siebie.

Zadanie 1
Wypowiedź ‘Chciałbym móc wam powiedzieć’ oznacza

A. narrator mówi w 3 osobie liczby pojedynczej.
B. narrator bezpośrednio zwraca się do czytelnika.
C. narrator mówi w 1 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 2
Uleczyć z fanatyzmu mogą

A. teksty literackie, jakie powstały na przestrzeni wieków.
B. tylko niektóre teksty, jakie powstały na przestrzeni wieków.
C. tylko poematy, jakie powstały na przestrzeni wieków.

Zadanie 3
W utworach Szekspira fanatyk

A. zostaje polubiony.
B. zostaje ośmieszony.
C. zostaje szczęśliwym człowiekiem.

Zadanie 4
Lekarstwem na fanatyzm jest

A. poczucie humoru.
B. walka z jego przejawami.
C. obojętność wobec jego przejawów.

Zadanie 5
Mieć poczucie humoru to znaczy

A. umieć śmiać się z filmów komediowych.
B. umieć śmiać się z innych ludzi.
C. umieć śmiać się z samego siebie.

Zadanie 6
Wyrażenie ‘z przymrużeniem oka’ oznacza

A. pobłażliwie, żartobliwie, łaskawie.
B. poważnie, żartobliwie, łaskawie.
C. pobłażliwie, istotnie, żartobliwie.

Zadanie 7
Wyraz ‘czytajcie’ to

A. czasownik w 1 osobie liczby mnogiej trybu rozkazującego.
B. czasownik w 2 osobie liczby mnogiej trybu oznajmującego.
C. czasownik w 2 osobie liczby mnogiej trybu rozkazującego.

Zadanie 8
W wypowiedzeniu ‘Chociaż nie sprawię cudów’ wyraz ‘cudów’ pełni rolę

A. podmiotu.
B. dopełnienia.
C. przydawki.

Zadanie 9
Wypowiedzenie ‘To dobroczynny zastrzyk’ to

A. zdanie pojedyncze nierozwinięte.
B. zdanie pojedyncze rozwinięte.
C. równoważnik zdania.

Zadanie 10
Przeciwieństwem fanatyzmu jest

A. altruizm.
B. fundamentalizm.
C. tolerancja.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: ubezdźwięcznienie

Zadanie 1
Zapisz fonetycznie (zgodnie z wymową) podkreślone głoski.
Przykład: krzak – [kszak]

A. skrzat.
B. brzeg.
C. ławka.
D. babka.
E. śnieg.
F. wóz siana.
G. gołąb pocztowy.
H. kwiat.
I. łezka.
J. obiad smaczny.
K. lód.
L. przystanek.

Zadanie 2
Wyrazy i wyrażenia z zadania 1. wpisz do odpowiednich punktów.

A. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe:
B. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne:
C. ubezdźwięcznienie w wygłosie:
D. ubezdźwięcznienie międzywyrazowe wsteczne:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. skrzat – [skszat]
B. brzeg – [brzek]
C. ławka – [łafka]
D. babka – [bapka]
E. śnieg – [śniek]
F. wóz siana – [wós siana]
G. gołąb pocztowy – [gołąp pocztowy]
H. kwiat – [kfiat]
I. łezka – [łeska]
J. obiad smaczny – [obiat smaczny]
K. lód – [lót]
L. przystanek – [pszystanek]

Zadanie 2
A. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe:
A. skrzat – [skszat]
H. kwiat – [kfiat]
L. przystanek – [pszystanek]

B. ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne:
C. ławka – [łafka]
D. babka – [bapka]
I. łezka – [łeska]

C. ubezdźwięcznienie w wygłosie:
B. brzeg – [brzek]
E. śnieg – [śniek]
K. lód – [lót]

D. ubezdźwięcznienie międzywyrazowe wsteczne:
F. wóz siana – [wós siana]
G. gołąb pocztowy – [gołąp pocztowy]
J. obiad smaczny – [obiat smaczny]