Gimnazjum – kwiecien
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2017

Literatura: praca z tekstem – M. de Cervantes Saavedera “Przemyślny szlachcic Don Kochote” (fragment)

Rozdział III
Który opowiada, w jaki ucieszny sposób Don Kichot został pasowany na rycerza
[…]Oberżyście ostatnie żarty jego gościa wydały się nadto grube; chcąc się go pozbyć jak najprędzej, postanowił pasować go zaraz na rycerza, zanim się nowe nieszczęście nie przytrafi. […] powiedział mu, że w zamku nie ma kaplicy, jak o tym już zresztą wspominał, przecież dla dopełnienia obrządku nie jest ona zbytnio potrzebna, jako że przy pasowaniu główną rzeczą jest uścisk i uderzenie po ramieniu płazem miecza. Ceremoniał rycerski, który zna dobrze, powiada, że pasowania dokonać można byle gdzie, choćby i na polu. […] Don Kichot uwierzył w słowa oberżysty i rzekł, że we wszystkim będzie mu posłuszny, byleby tylko co rychlej cała rzecz została załatwiona. Skoro już zostanie pasowany na rycerza, a nowa napaść się zdarzy, żywej duszy nie zostawi w zamku i oszczędzi tylko tych, których mu kasztelan wskaże, a to przez respekt dla niego. Kasztelan, przewidujący i zatrwożony tymi słowami, przyniósł natychmiast wielką księgę, w której zapisywał, ile słomy i siana wydał mulnikom, i w towarzystwie owych dwóch dziewczyn oraz chłopca trzymającego w ręku ogarek zbliżył się do Don Kichota, rozkazawszy mu wprzód paść na kolana. Później zaś czytając z tej księgi, tak jakby pacierz odmawiał, nagle podniósł rękę do góry i wyrżnął go raz w kark, a potem płazem miecza uderzył po plecach, ani na chwilę nie przestając mruczeć przez zęby i zaglądać do księgi. Dokonawszy tego kazał jednej z owych dam miecz mu przypasać, czego ona dopełniła z wielką gracją i ostrożnością, choć się jej na śmiech zbierało. Podczas całej tej ceremonii nie raz i nie dwa chciały śmiechem parsknąć, lecz mając w pamięci czyny naszego rycerza, których były świadkami, powstrzymywały się, jak mogły. Przypasując mu miecz do boku, zacna dama rzekła: – Niech Bóg was szczęśliwym uczyni, rycerzu, i niech fortuna sprzyja wam w bojach.[…]

Zadanie 1
W powyższym fragmencie została przedstawiona

A. scena objęcia stanowiska oberżysty w gospodzie.
B. scena pasowania na oberżystę.
C. scena pasowania na rycerza.

Zadanie 2
W wielkiej księdze były zapisane

A. informacje na temat wydatków gospodarskich.
B. słowa modlitwy.
C. informacje o zgromadzonych oszczędnościach.

Zadanie 3
W opisanej uroczystości wzięli udział

A. oberżysta, dziewczyna i chłopiec.
B. oberżysta, dwie dziewczyny i chłopiec.
C. oberżysta i dwie dziewczyny.

Zadanie 4
Tekst ma charakter

A. poważny.
B. dostojny.
C. humorystyczny.

Zadanie 5
W wypowiedzeniu ‘we wszystkim będzie mu posłuszny‘ podkreślone wyrazy pełną funkcję

A. orzeczenia prostego.
B. orzeczenia złożonego.
C. orzeczenia i przydawki.

Zadanie 6
Wyraz ‘dokonawszy’ to

A. imiesłów przysłówkowy współczesny.
B. imiesłów przymiotnikowy bierny.
C. imiesłów przysłówkowy uprzedni.

Zadanie 7
Wyraz ‘rycerskość’ to

A. bezokolicznik.
B. rzeczownik.
C. przysłówek.

Zadanie 8
Wyrażenie ‘wyrżnął go w kark’ jest charakterystyczne dla

A. stylu publicystycznego.
B. stylu potocznego.
C. stylu popularnonaukowego.

Zadanie 9
Wypowiedzenie ‘ Przypasując mu miecz do boku, zacna dama rzekła: – Niech Bóg was szczęśliwym uczyni, rycerzu, i niech fortuna sprzyja wam w bojach’ to

A. mowa niezależna.
B. mowa pozornie niezależna.
C. mowa zależna.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu ‘ Ceremoniał rycerski, który zna dobrze’ występują kolejno

A. rzeczownik, przymiotnik, zaimek, czasownik, przymiotnik.
B. rzeczownik, przymiotnik, zaimek, czasownik, przysłówek.
C. rzeczownik, przymiotnik, przymiotnik, czasownik, przysłówek.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: udźwięcznienie

Zadanie 1
Zapisz fonetycznie (zgodnie z wymową) podkreślone głoski, a następnie określ rodzaj udźwięcznienia.
Przykład: liczba – [lidżba] – udźwięcznienie wsteczne wewnątrzwyrazowe

A. rentgen –
B. dysgrafia –
C. snop żyta –
D. futbolista –
E. słoik miodu –
F. makdonaldyzacja –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. rentgen – [rendgen] – udźwięcznienie wsteczne wewnątrzwyrazowe
B. dysgrafia – [dyzgrafia] – udźwięcznienie wsteczne wewnątrzwyrazowe
C. snop żyta – [snob żyta] – udźwięcznienie wsteczne międzywyrazowe
D. futbolista – [fudbolista] – udźwięcznienie wsteczne wewnątrzwyrazowe
E. słoik miodu – [słoig miodu] – udźwięcznienie wsteczne międzywyrazowe
F. makdonaldyzacja – [magdonaldyzacja] – udźwięcznienie wsteczne wewnątrzwyrazowe