Gimnazjum – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2017

Literatura: Henryk Sienkiewicz “Quo vadis” – ogólna znajomość utworu

Zadanie 1
“Quo vadis” to powieść

A. fantastyczna.
B. podróżnicza.
C. historyczna.

Zadanie 2
Tytuł powieści znaczy

A. dokąd zmierzasz.
B. dokąd idziesz.
C. dokąd podążasz.

Zadanie 3
Wydarzenia rozgrywają się

A. w II połowie I w. n. e.
B. w I połowie I w. n. e.
C. w I połowie I w. p. n. e.

Zadanie 4
Wskaż szereg zawierający postacie historyczne

A. Neron, św. Piotr, św. Paweł, Petroniusz.
B. Neron, Ligia, św. Piotr, Petroniusz.
C. Petroniusz, Neron, św. Paweł, Ursus.

Zadanie 5
Wskaż szereg zawierający postacie fikcyjne

A. Marek Winicjusz, Akte, Ligia, Ursus.
B. Ursus, Eunice, Akte, Neron.
C. Marek Winicjusz, Ligia, Ursus, Eunice.

Zadanie 6
Przyporządkuj przykłady do wątków

A. wątek miłosny 1. kwestia chrześcijańska
B. wątek historyczny 2. zwyczaje Rzymian i chrześcijan
C. wątek obyczajowy 3. miłość Ligii i Marka Winicjusza
D. wątek społeczny 4. dzieje Rzymu za czasów Nerona
E. wątek religijny 5. ukazanie różnych warstw społecznych

 

Zadanie 7
Na podstawie definicji odgadnij nazwę przedstawicieli grupy społecznej

A. ludzie bardzo bogaci –
B. ludzie średnio zamożni –
C. osoby pozostające w całkowitej zależności od swojego właściciela –
D. niewolnicy toczący walkę na arenie –

Zadanie 8
Na podstawie definicji odgadnij miejsca rozgrywających się wydarzeń

A. plac miejski –
B. odbywały się tam walki gladiatorów –
C. spotykali się tam chrześcijanie –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A 3.
B 4.
C 2.
D 5
E 1.

Zadanie 7
A. patrycjusze.
B. ekwici.
C. niewolnicy.
D. gladiatorzy.

Zadanie 8
A. Forum Romanum.
B. Koloseum.
C. Ostrianum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: etymologiczne i realne znaczenie wyrazu

Zadanie 1
Do podanych etymologicznych znaczeń wyrazów określ ich znaczenia realne.

A. pisarz – ten, kto pisze –
B. piłkarz – ten, kto kopie piłkę –
C. mówca – ten, kto mówi –
D. kopalnia – miejsce kopalin –
E. naszyjnik – to, co jest na szyi –

Zadanie 2
Określ etymologiczne lub realne znaczenie wyrazów.

A. wierzch – górna powierzchnia czegoś – znaczenie
B. piwnica – miejsce do przechowywania różnych rzeczy – znaczenie
C. wędlina – potrawa mięsna powstała przez uwędzenie – znaczenie
D. nauczycielka – kobieta nauczyciel – znaczenie
E. rodzaj – odmiana – znaczenie

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Znaczenia realne wyrazów
A. pisarz – pisze utwory prozą.
B. piłkarz – sportowiec uprawiający piłkę nożną.
C. mówca – ten, kto przemawia na zebraniach.
D. kopalnia – zakład górniczy.
E. naszyjnik – biżuteria zdobiąca szyję.

Zadanie 2
A. wierzch – górna powierzchnia czegoś – znaczenie etymologiczne.
B. piwnica – miejsce do przechowywania różnych rzeczy – znaczenie realne.
C. wędlina – potrawa mięsna powstała przez uwędzenie – znaczenie etymologiczne.
D. nauczycielka – kobieta nauczyciel – znaczenie etymologiczne.
E. rodzaj – odmiana – znaczenie realne.