Gimnazjum – październik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2016

Literatura: Homer „Iliada” – znajomość treści

 

Zadanie 1

Wskaż poprawną odpowiedź.

 1. tytuł „Iliada” oznacza pieśń o Ilionie, który był głównym bohaterem utworu.
 2. tytuł “Iliada” oznacza pieśń o Ilionie, czyli o czasie trwania akcji utworu.
 3. tytuł „Iliada” oznacza pieśń o Ilionie, czyli o Troi.

 

Zadanie 2

Wskaż poprawną odpowiedź.

 1. w utworze opisany został dziesięciodniowy epizod z dziesiątego roku wojny trojańskiej.
 2. w utworze opisany został pięćdziesięciodniowy epizod z dziesiątego roku wojny trojańskiej.
 3. w utworze opisany został pięćdziesięciodniowy epizod z ósmego roku wojny trojańskiej.

 

Zadanie 3

Ułóż chronologicznie plan wydarzeń.

 1. Priam u Achillesa.
 2. pohańbienie zwłok Hektora.
 3. Achilles z powodu odebrania mu branki Bryzeidy wycofuje się z walki.
 4. oddanie Priamowi zwłok Hektora.
 5. pojedynek Achillesa z Hektorem.

 

Zadanie 4

Na podstawie poniższych informacji odgadnij bohatera.

 1. syn księcia Peleusa i boginki morskiej Tetydy, waleczny, odważny, a jednocześnie mściwy i zawzięty –
 2. król Troi, kochający ojciec, dobry władca –
 3. syn króla trojańskiego Priama, wzorowy obywatel, odważny, prawy, szlachetny –
 4. żona Hektora, troskliwa żona i matka –

 

Nauka o języku: błędy językowe

Zadanie 1

Popraw błędy językowe w podanych zdaniach.

 1. Wczoraj poszłem do kina.
 2. Na ławce w parku siedzi kolega z koleżanką.
 3. Najlepiej lubię czytać książki przygodowe.
 4. Poszkodowany w wypadku samochodowym trafił do śpitala.
 5. Mieć siódmy zmysł.
 6. Chory powiedział lekarzowi, że boli go łeb.
 7. Szejset (wymowa).
 8. Stał za cukrem.
 9. Przyglądał się psowi.
 10. Samochód cofnął do tyłu.
 11. Chować głowę w trawę.
 12. Lekarz powiedział do pacjenta, żeby ten otworzył japę.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Literatura: czytanie ze zrozumieniem

Przypowieść o siewcy

Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno. Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę. Zaraz przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała.  Te, choć szybko wyrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzenie nie znalazły dosyć wody.  Jeszcze inne upadły między chwasty i niebawem zostały przez nie zagłuszone.  Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę i dały po sto, sześćdziesiąt lub trzydzieści ziaren plonu.   Kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie!

(Ewangelia według św. Mateusza, fragment)

Zadanie 1

Oceń prawdziwość informacji. Jeśli jest prawdziwa zaznacz P, jeśli fałszywa – F.

 1. ziarna w znaczeniu alegorycznym to słowo Boże. P/F
 2. siewca w znaczeniu alegorycznym to Jezus . P/F
 3. gleba w znaczeniu alegorycznym to ziemia uprawna. P/F

Zadanie 2

Tekst ma charakter pouczający, ponieważ

 1. uczy, jak uprawiać rolę.
 2. uczy, jak pomagać innym.
 3. uczy, jak żyć według słowa Bożego.

Zadanie 3

Utwór nie należy do liryki, ponieważ

 1. nie ma podziału na zwrotki.
 2. o wydarzeniach opowiada narrator.
 3. nie występują w nim środki stylistyczne.

Zadanie 4

Nastrój utworu jest

 1. żartobliwy.
 2. przygnębiający.
 3. refleksyjny.

Zadanie 5

W określeniu ‘udeptaną ścieżkę’ wyraz ‘udeptaną’ jest

 1. przymiotnikiem pełniącym rolę przydawki.
 2. imiesłowem przymiotnikowym pełniącym rolę okolicznika.
 3. imiesłowem przymiotnikowym pełniącym rolę przydawki.

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Literatura: Homer „Iliada” – znajomość treści

Zadanie 1

C

Zadanie 2

B

Zadanie 3

 1. E. B. A. D

Zadanie 4

 1. Achilles.
 2. Priam.
 3. Hektor.
 4. Andromacha.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauka o języku: błędy językowe

Zadanie 1

 1. Wczoraj poszedłem do kina.
 2. Na ławce w parku siedzą kolega z koleżanką.
 3. Najbardziej lubię czytać książki przygodowe.
 4. Poszkodowany w wypadku samochodowym trafił do szpitala.
 5. Mieć szósty zmysł.
 6. Chory powiedział lekarzowi, że boli go głowa.
 7. Sześćset.
 8. Stał po cukier.
 9. Przyglądał się psu.
 10. Samochód cofnął.
 11. Chować głowę w piasek.
 12. Lekarz powiedział do pacjenta, żeby ten otworzył buzię.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Literatura: czytanie ze zrozumieniem

Przypowieść o siewcy

Zadanie 1

 1. P
 2. P
 3. F

Zadanie 2

C

Zadanie 3

B

Zadanie 4

C

Zadanie 5

C