Jak zapisać się na korepetycje z języka polskiego online
LIPIEC 2024

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuje się, iż
1. W przypadku skorzystania z usług Polski-online wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i rozliczenia usługi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski-online.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zamówienia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach biznesowych i archiwalnych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.


Korepetycje z języka polskiego online mogą odbywać się niezależnie od miejsca zamieszkania. Pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na dojazdy.  Można je elastycznie dopasować do harmonogramu dnia.

Aby zapisać się na  korepetycje  z języka polskiego online skontaktuj się z nauczycielem albo telefonicznie, albo meilowo, albo za pomocą Skype’a.

Po ustaleniu dogodnego dla Ciebie terminu zapłać za interesujący Cię rodzaj zajęć.

Po dokonaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie, a nauczyciel prowadzący zajęcia skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

 

Jak przebiegają lekcję online?

 

  1. Potrzebna jest kamerka – może być taka jak w laptopie.
  2. Lekcja trwa 60 minut, ale może też 45 minut – to zależy od tego, ile czasu uczeń da radę skupić się i skoncentrować.
  3. Podczas lekcji czytamy teksty, rozwiązujemy zadania i ćwiczenia.
  4. Zadania i ćwiczenia albo przesyłam wcześniej pocztą (można je przed lekcją wydrukować), albo – bezpośrednio na Skype’a.
  5. Prace pisemne uczeń przesyła na adres poczty elektronicznej. Nauczyciel sprawdza zadanie, pisze komentarz i odsyła do ucznia.