Konwersacje dla obcokrajowców – lipiec
MAJ 2024
Sprawy w urzędach

Zanim wybierzemy się do urzędu załatwić sprawę, musimy sprawdzić jego adres, najłatwiej przez internet, oraz ustalić, czy na pewno sprawa, którą chcemy załatwić podlega tej instytucji. Kolejnym krokiem będzie dowiedzenie się, w jakich godzinach urząd przyjmuje interesantów. Trzeba także zorientować się, jakie wypełnić wnioski i jakie dołączyć dokumenty. Zawsze też musimy mieć dokument potwierdzający naszą tożsamość. Warto także dowiedzieć się, czy nie musimy wcześniej wnieść jakiejś opłaty, której potwierdzenia może zażądać urzędnik.
Praktycznie wszystkie sprawy, które chcemy załatwić w urzędach wymagają nadania im formy pisemnej, przykładowo podania lub wniosku. Ale nie musimy składać podania osobiście, możemy tego dokonać listownie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Czasami zdarza się i tak, że do podania trzeba również dołączyć dodatkowe dokumenty. Papiery, które składamy muszą być autentyczne, bo wykorzystywanie nieprawdziwych dokumentów lub wprowadzenie w błąd urzędnika jest przestępstwem, za które grozi odpowiedzialność karna.
Jednym z ważniejszych praw jest prawo do terminowego rozpatrzenia sprawy. Terminy te zależą od rodzaju danej sprawy, bo jeśli jest ona prosta, to czas jej załatwienia nie powinien przekraczać 14 dni. Może zdarzyć się i tak, że decyzja podjęta przez urząd jest naszym zdaniem niesłuszna. Wtedy przysługuje nam możliwość odwołania się do organu wyższego urzędu. Informacja na ten temat powinna zostać nam przekazana na piśmie. Jeśli po odwołaniu decyzja nadal jest negatywna, przysługuje nam prawo złożenia zażalenia.

Kultura polska w małym palcu: "Kronika polska" Galla Anonima

kronika-polska“Kraj to wprawdzie lesisty, ale niemało przecież obfituje w złoto i srebro, chleb i mięso, w ryby i miód […]” tak pisał o dawnej Polsce średniowieczny kronikarz Gall Anonim. Kim był ów autor i jego dzieło? Był to prawdopodobnie benedyktyn francuskiego pochodzenia, który żył na przełomie XI i XII wieku. Przebywał na dworze księcia Bolesława Krzywoustego, gdzie spisał kronikę. Utwór ten jest najstarszą polską kroniką. Napisany został w języku łacińskim. Składa się z trzech części. Na początku każdej znajduje się dedykacja w formie listu. Głównym bohaterem jest Bolesław Krzywousty (1086-1138), uznawany przez autora kroniki za władcę idealnego. Mogą o tym świadczyć chociażby te słowa “Taka była okazałość rycerska króla Bolesława, a nie mniejszą posiadał cnotę posłuszeństwa duchowego […] Miał też ponadto wybitną cechę sprawiedliwości i pokory […] O jakże wielką była roztropność i doskonałość Bolesława […] Bóg wszechmogący udzielił królowi Bolesławowi tyle dzielności, potęgi i zwycięstw, ile w nim samym obaczył dobroci i sprawiedliwości wobec siebie oraz wobec ludzi. Taka sława, taka obfitość dóbr wszelkich i taka radość towarzyszyła Bolesławowi, na jaką zasługiwała jego zacność i hojność”.

Kopiec Kościuszki

kopiec-kosciuszkiKopiec został usypany w latach 1820-1823. Liczy 34 metry wysokości. Usypano go z ziemi przywiezionej z pól bitewnych Racławic, Maciejowic, Szczekocin, Dubienki. Bo to w tych miejscach odbywały się bitwy podczas insurekcji kościuszkowskiej. A było to powstanie narodowe skierowane przeciwko zaborcy rosyjskiemu a później też pruskiemu, trwające od marca do listopada 1794 roku. Na szczycie usytuowany jest głaz z tatrzańskiego granitu z wyrytym napisem “Kościuszce”. W II połowie XIX wieku kopiec został otoczony fortyfikacjami. W latach70. XX wieku fort został przebudowany.
Na Kopcu swoją siedzibę ma popularna w Polsce radiostacja RMF-FM.

Co to znaczy?

Znaleźć się w kropce – ‘nie wiedzieć, co robić w danej sytuacji’
Witkowi rozładował się telefon i chłopak znalazł się w kropce.

Pójść jak po maśle – ‘odbywać się zgodnie z planem’
Sesja egzaminacyjna Joasi szła jak po maśle.

Narazić na szwank – ‘sprawić, że ktoś doznał nieprzyjemności’
Wiktoria przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie naraziła na szwank swoich rodziców.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę wstawić odpowiedni przyimek.

A. Piotrek gra ….. fortepianie.
B. Marek gra ….. piłkę.
C. Ala gra ….. flecie.
D. Nina gra ….. koszykówkę.
E. Danusia gra ….. szachy.

Zadanie 2
Proszę wstawić odpowiedni przyimek.

A. Bartosz wrócił ….. wakacji.
B. Krzyś poszedł ….. restauracji.
C. Marysia wróciła ….. pracy.
D. One idą ….. babci.
E. Mama wróciła ….. zebrania.

Zadanie 3
Proszę wstawić odpowiedni przyimek.

A. To jest książka ….. brata.
B. Kot śpi ….. krzesłem.
C. Lampa wisi ….. stołem.
D. Ewa spędziła wakacje ….. dziadków.
E. Spotkali się ….. drugiej ….. południu.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

W 1783 roku bracia Montgolfier zbudowali olbrzymi balon z papieru i tkaniny, napełnili go gorącym powietrzem i balon poszybował w przestworza. Balon pokonał prawie dwa kilometry, na wszelki wypadek bez załogi. Podczas drugiego lotu w koszu znajdowali się już pasażerowie: kaczka, kogut i owca. W końcu bracia skonstruowali balon na tyle bezpieczny, że mogli latać w nim ludzie. W pierwszy lot pasażerski w dziejach ludzkości, który odbył się 21 listopada 1783 roku, wybrali się dwaj śmiałkowie, nauczyciel i żołnierz.

A. Wydarzenia miały miejsce w II połowie XVIII wieku. P/F
B. W pierwszy lot pasażerski wybrali się nauczyciel i żołnierz. P/F
C. Balon zbudowany był tylko z papieru. P/F
D. W balonie znajdowały się kaczka, kura i owca. P/F
E. Balon przeleciał ponad dwa kilometry. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Piotrek gra na fortepianie.
B. Marek gra w piłkę.
C. Ala gra na flecie.
D. Nina gra w koszykówkę.
E. Danusia gra w szachy.

Zadanie 2
A. Bartosz wrócił z wakacji.
B. Krzyś poszedł do restauracji.
C. Marysia wróciła z pracy.
D. One idą do babci.
E. Mama wróciła z zebrania.

Zadanie 3
A. To jest książka dla brata.
B. Kot śpi pod krzesłem.
C. Lampa wisi nad stołem.
D. Ewa spędziła wakacje u dziadków.
E. Spotkali się o drugiej po południu.

Zadanie 4
A. P
B. P
C. F
D. F
E. F

Dla dzieci

Zadanie 1
Z podanych słów ułóż wyrazy.

A. OKT –
B. NYS –
C. ELW –
D. ĆAM –
E. ĄBD –

Zadanie 2
Napisz wyrażenia.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
To Oli kot mama Uli pies brat Eli tata Ali

A. 1. ………. 4. ………. 10. ……….
B. 1. ………. 6. ………. 2. …………
C. 1. ………. 3. ………. 8. …………
D. 1. ………. 9. ………. 5. …………
E. 1. ……….. 7. ………. 10. ……….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. KOT
B. SYN
C. LEW
D. ĆMA
E. DĄB

Zadanie 2
A. To mama Ali.
B. To pies Oli.
C. To kot Eli.
D. To tata Uli.
E. To brat Ali