Konwersacje dla obcokrajowców – sierpien
MAJ 2024
Podanie do urzędu

Praktycznie wszystkie sprawy, które chcemy załatwić w urzędach wymagają nadania im formy pisemnej. Co prawda każdy pracownik w urzędzie, do którego się zgłaszamy, ma obowiązek odpowiedzieć na nasze pytania i pomóc nam przygotować odpowiednią dokumentację, jednak nie szkodzi samemu mieć pewną orientację w procedurach.
Najpowszechniejszą formą jest podanie. Piszemy (albo drukujemy) je na czystym, białym papierze formatu A4. W lewym górnym rogu umieszczamy swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail), w prawym górnym rogu – miejscowość i datę, niżej – pełną nazwę adresata. Jeszcze niżej, pośrodku, piszemy: Podanie. Pod podaniem własnoręcznie się podpisujemy.
Pierwsze zdanie lub pierwszy akapit podania to krótkie sformułowanie prośby. Akapit drugi zwykle składa się z kilku zdań. Tutaj uzasadniamy swoją prośbę. Argumenty powinny być przemyślane i podane w jasny sposób. Jeśli to konieczne do podania możemy dołączyć załączniki. Informację o nich zamieszczamy na samym końcu podania, na dole, po lewej stronie.

Kultura polska w małym palcu - "Satyra na leniwych chłopów"

satyra-na-leniwych-chlopowAutor wiersza jest bezimienny, chociaż sposób zaprezentowania problematyki wskazuje na to, że należał do stanu szlacheckiego. Ten tekst jest jedynym zachowanym w całości średniowiecznym utworem satyrycznym napisanym w języku polskim. Powstał w II połowie XV wieku.
W wierszu została ukazana polska wieś z tego właśnie okresu, kiedy to chłopom narzucono pańszczyznę. Na czym ona polegała? Był to obowiązek przymusowej i darmowej pracy, jaką musieli wykonywać chłopi na rzecz szlachcica, który był właścicielem ziemskim. Chłopi rozpoczynali pracę o świcie, a kończyli o zmroku. W południe była przerwa na posiłek, który musieli sami przynieść z domu. Jeśli chłop spóźnił się do pracy lub niesolidnie ją wykonywał był karany biciem. Pracę chłopów nadzorował karbowy.
Autor wiersza krytycznie ocenia chłopów, którzy, według niego, nie wywiązują się w sposób uczciwy ze swoich obowiązków i chcą za wszelką cenę oszukać pana, u którego pracują. Chłopom wytyka lenistwo, nieuczciwość, przebiegłość i zawiść.

Kopiec Piłsudskiego

kopiec-pilsudskiegoKopiec zaczęto sypać w sierpniu 1934 roku, prace zaś zakończono w 1937 roku. Kopiec ma 36 metrów wysokości. Zwieńczony jest kamieniem granitowym. W kopcu znalazła się ziemia z pól bitewnych żołnierza polskiego z lat 1794-1920. W czasie II wojny światowej naziści dążyli do zniszczenia budowli. Podobne zamiary, tym razem ze strony władz komunistycznych, były po 1945 roku. W latach 1981 – 1985 złożono w kopcu ziemię z miejsc męczeństwa Polaków podczas II wojny światowej. Obecnie pieczę nad kopcem sprawuje Komitet Opieki nad Kopcem Piłsudskiego działający przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W ostatnim czasie kopiec Józefa Piłsudskiego przeszedł gruntowną odnowę.

 

 

Co to znaczy?

Dostać gęsiej skórki – ‘czuć strach, lęk lub wstręt’
Ania zawsze dostawała gęsiej skórki, oglądając horror w kinie.

Iść jak po grudzie – ‘sprawiać problemy, trudności’
Sprzątanie mieszkania szło mu jak po grudzie.

Być nie w sosie – ‘być w złym humorze, nie mieć nastroju’
Beata po kłótni z przyjaciółką była nie w sosie.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę ułożyć słowa tak, aby powstały poprawne zdania.

A. zupę, Marek, pomidorową, jeść, lubi
B. Kasia, wycieczkę, do, pojechała, Zakopanego, na
C. książek, nie, Wiki, przygodowych, czyta
D. z, Na, piję, cytryną, śniadanie, herbatę
E. samochodu, nie, Krzyś, ma

Zadanie 2
Proszę odpowiedzieć na pytania, używając właściwego przyimka oraz odpowiedniej formy rzeczownika podanego w nawiasie.

A. Dokąd idzie Marysia? (kino).
B. Dokąd oni idą? (sklep).
C. Dokąd idzie Bartosz? (praca).
D. Dokąd wy pójdziecie? (park).
E. Dokąd idziesz? (uniwersytet).

Zadanie 3
Proszę zamienić podane zdania na zdania negatywne.

A. Ja jestem w szkole.
B. Ona jest na koncercie.
C. Lubię Maćka.
D. W lesie są grzyby.
E. Przemek ma brata.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

– (…) Jestem z zawodu lekarzem. Ale zdarzyło mi się pełnić z konieczności służbę majtka na okrętach i znam się cokolwiek na tej sztuce. Wątpię jednak, czy moje umiejętności wystarczą, by sprostać tutejszym wodom. Wszak najmniejsze czółno w tym kraju równa się najpotężniejszemu okrętowi wojennemu w Anglii! A gdyby nawet sporządzono mi mały stateczek na miarę mego wzrostu i sił, drobna taka łupinka nie mogłaby się długo utrzymać na olbrzymich, niezmiernie głębokich i burzliwych rzekach w państwie waszej królewskiej mości (…).

A. Bohater z zawodu jest marynarzem. P/F
B. Rzeki były niebezpieczne. P/F
C. Bohater doskonale znał się na żeglowaniu. P/F
D. O wydarzeniach opowiada bohater. P/F
E. Wyraz ‘sprostać’ oznacza ‘dać radę’. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Marek lubi jeść zupę pomidorową.
B. Kasia pojechała na wycieczkę do Zakopanego.
C. Wiki nie czyta książek przygodowych.
D. Na śniadanie piję herbatę z cytryną.
E. Krzyś nie ma samochodu.

Zadanie 2
A. Marysia idzie do kina.
B. Oni idą do sklepu.
C. Bartosz idzie do pracy.
D. My pójdziemy do parku.
E. Ja idę na uniwersytet.

Zadanie 3
A. Mnie nie ma w szkole.
B. Jej nie ma na koncercie.
C. Nie lubię Maćka.
D. W lesie na ma grzybów.
E. Przemek nie ma brata.

Zadanie 4
A. F
B. P
C. F
D. P
E. P

Dla dzieci

Zadanie 1
Wpisz literę, aby utworzyć poprawny wyraz.

A. DOM/S.
B. PŁ/KOT.
C. SN/MOK.
D. TULIPAM/N.
E. DRZEW/ZO.

Zadanie 2
Proszę ułożyć słowa tak, aby powstały poprawne zdania.

A. pije, Jola, sok.
B. je, Julek, jajko.
C. lata, sama. Osa
D. tam, stoi. Tomek
E. Ala, i, lody, lubi, czekoladę.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. DOM.
B. PŁOT.
C. SMOK.
D. TULIPAN.
E. DRZEWO.

Zadanie 2
A. Jola pije sok.
B. Julek je jajko.
C. Osa lata sama.
D. Tomek tam stoi.
E. Ala lubi lody i czekoladę.