Konwersacje dla obcokrajowców – wrzesien
MAJ 2024
Polski wrzesień 1939 roku

1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny z powietrza, lądu i morza zaatakowały Polskę. O godzinie 4.45 pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskiej placówki wojskowej na Westerplatte, która była broniona przez żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Ta nierówna walka pokazała bohaterstwo i poświęcenie dla ojczyzny żołnierza polskiego. Polacy pomimo przewagi nieprzyjaciela, nie złożyli broni. Hołd należy oddać obrońcom Poczty Gdańskiej, harcerzom walczącym w obronie Katowic, żołnierzom walczącym pod Węgierską Górką (miejscowość położona niedaleko Żywca), pod Krojantami (wieś w województwie pomorskim), pod Mokrą (wieś w województwie lubuskim), pod Wizną (wieś w województwie podlaskim), nad Bzurą (rzeka na Nizinie Środkowopolskiej, lewy dopływ Wisły), pod Kockiem (miasto w województwie lubelskim), oddziałom partyzanckim dowodzonym przez majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. 17 września 1939 roku Polskę zaatakowały wojska radzieckie. W tej sytuacji w nocy z 17 na 18 września prezydent Rzeczpospolitej i rząd przekroczyli granicę rumuńską, gdzie zostali internowani. 30 września 1939 roku nowy prezydent Władysław Raczkiewicz powołał rząd z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Polski rząd najpierw miał swoją siedzibę pod Paryżem, a potem przeniósł się do Londynu. 30 września po bohaterskiej obronie prowadzonej przez prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego skapitulowała Warszawa. Nad Polskę nadciągnęła „czarna noc” okupacji.

Kultura polska w małym palcu - CV Mikołaja Reja (1505-1569)

portret-mikolaja-rejaMikołaj Rej (1505-1569) jest jednym z czołowych przedstawicieli renesansu w literaturze polskiej. W 1518 roku wpisał się w poczet słuchaczy Akademii Krakowskiej, ale po roku wrócił do Żurawna, rodzinnego majątku. Chociaż był samoukiem, jest uznawany za „ojca literatury polskiej”, gdyż jego dzieła nie są tłumaczeniami obcych tekstów, ale utworami oryginalnymi. Jego sławna dewiza brzmiała:
“A niechaj narodowie wżdy postronni znają
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…”
Jest autorem “Figlików” (zbiór epigramatów, czyli krótkich utworów poetyckich o zwartej treści i wyrazistym zakończeniu),”Postylli Pańskiej” (zbiór kazań), “Żywota Józefa” (misterium), “Kupca” (moralitet), “Krótkiej rozprawy…” (dialog), “Źwierciadła…” (traktat renesansowy), “Źwierzyńca…” (zbiór epigramatów), “Wizerunku własnego żywota człowieka poczciwego” (wierszowany traktat moralistyczny).
Rej był dobrym i zapobiegliwym gospodarzem, toteż z biegiem czasu doszedł do znacznego majątku. Interesował się polityką i – choć nie piastował żadnego urzędu – brał stale udział w obradach sejmu.
Był zwolennikiem egzekucji praw i dóbr. Program egzekucyjny dotyczył przede wszystkim: egzekucji praw, czyli rzetelnej realizacji uchwalonych już praw, egzekucji dóbr, czyli zwrotu królewszczyzn – dóbr ziemskich należących do króla, bezprawnie użytkowanych przez magnatów.
Rej, jako kalwin, był też zwolennikiem reformacji.

Collegium Iuridicum

collegium-iuridicumJest to jeden z najstarszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujący się przy ulicy Grodzkiej 53. Collegium zostało założone na początku XV wieku dzięki zapisom w testamencie królowej Jadwigi. W 1403 roku Akademia Krakowska (nazwa Uniwersytet Jagielloński funkcjonuje od 1817 roku) kupiła kamienicę od wojewody kaliskiego Sędziwoja Szubina dla Wydziału Prawa. Znajdowały się tu sale wykładowe i mieszkania profesorskie. Fasadę budynku zdobi boniowany arkadowy portal z I połowy XVII wieku, wewnątrz zaś znajduje się arkadowy dziedziniec wzorowany na wawelskim.

 

 

Co to znaczy?

Iść jak w dym – ‘bez wahania, zastanowienia, śmiało prosić kogoś o coś’
Kiedy Joanna miała problemy w pracy, po pomoc szła jak w dym do przyjaciółki.

Rzucać grochem o ścianę – ‘przekonywać bez żadnego rezultatu, efektu’
Proszenie Basi o punktualność to rzucanie grochem o ścianę.

Robić z igły widły – ‘wyolbrzymiać, przesadzać’
Karolina uważa, że mama w kwestii jej ubioru robi z igły widły.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę napisać zdania przeczące w czasie teraźniejszym.

A. Herbata jest w filiżance.
B. Pies jest w ogrodzie.
C. Witek jest w kinie.
D. Komputer jest na biurku.
E. Poduszka jest na sofie.

Zadanie 2
Proszę napisać zdania przeczące w czasie przeszłym.

A. Karol był na meczu.
B. Alicja była w szkole.
C. Książka była na półce.
D. Dywan był na podłodze.
E. Kiełbasa była w lodówce.

Zadanie 3
Proszę napisać zdania przeczące w czasie przyszłym.

A. Krysia będzie w górach.
B. Babcia będzie w domu.
C. Piłkarze będą na boisku.
D. Nauczycielka będzie w sali lekcyjnej.
E. Ławka będzie w parku.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

Piłka nożna pasjonuje prawie wszystkich i prawie wszędzie. Popularnością swoją pobiła w sposób niekwestionowany inne dyscypliny sportowe. Co więcej, stała się ważnym zjawiskiem socjologicznym naszych czasów, o aspektach wykraczających daleko poza elementy czysto sportowej walki na boisku. Mecze piłkarskie gromadzą tłumy na stadionach i przyciągają niezliczone rzesze kibiców do odbiorników telewizyjnych. Udane zagrania wywołują radość i entuzjazm jednych, ale także niezadowolenie i złość innych.

A. Mecze piłkarskie nie są transmitowane w telewizji. P/F
B. Ze zdobytego gola są zadowoleni wszyscy kibice. P/F
C. Piłka nożna jest bardzo popularną dyscypliną sportową. P/F
D. Mecze piłkarskie przyciągają na stadiony tłumy kibiców. P/F
E. ‘Radość’ i ‘niezadowolenie’ to wyrazy przeciwstawne. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Herbaty nie ma w filiżance.
B. Psa nie ma w ogrodzie.
C. Witka nie ma w kinie.
D. Komputera nie ma na biurku.
E. Poduszki nie ma na sofie.

Zadanie 2
A. Karola nie było na meczu.
B. Alicji nie było w szkole.
C. Książki nie było na półce.
D. Dywanu nie było na podłodze.
E. Kiełbasy nie było w lodówce.

Zadanie 3
A. Krysi nie będzie w górach.
B. Babci nie będzie w domu.
C. Piłkarzy nie będzie na boisku.
D. Nauczycielki nie będzie w sali lekcyjnej.
E. Ławki nie będzie w parku.

Zadanie 4
A. F.
B. F.
C. P.
D. P.
E. P.

Dla dzieci

Zadanie 1
Proszę wybrać poprawną formę.

A. To jestem ja/ty/on.
B. To jesteś ono/ty/on.
C. To jest ty/on/ja.
D. To jest ona/ty/ja.
E. To jest ja/ty/ono.
F. To jesteśmy wy/one/my.
G. To jesteście my/wy/oni.
H. To są oni/my/wy.
I. To są wy/my/one.

Zadanie 2
Proszę połączyć.

A. 1 a. pięć
B. 2 b. trzy
C. 3 c. dwa
D. 4 d. jeden
E. 5 e. cztery

Zadanie 3
W puste miejsca proszę wpisać wyrazy.

Dokąd, Oli, talerzu, kotka, Barbara

A. To tato Ali i ……….
B. Emilka ma …………
C. ………. jadą Adam i Julek?
D. Kolacja jest na …………..
E. ………. gra w gry sportowe.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. To jestem ja.
B. To jesteś ty.
C. To jest on.
D. To jest ona.
E. To jest ono.
F. To jesteśmy my.
G. To jesteście wy.
H. To są oni.
I. To są one.

Zadanie 2
A. d.
B. c.
C. b.
D. e.
E. a.

Zadanie 3
A. To tato Ali i Oli.
B. Emilka ma kotka.
C. Dokąd jadą Adam i Julek?
D. Kolacja jest na talerzu.
E. Barbara gra w gry sportowe.