Konwersacje dla obcokrajowców – styczeń
MAJ 2024
Miniprzewodnik online po Polsce, czyli co warto wiedzieć

miniprzewodnikSkąd się wzięła nazwa Polska?
Nazwa Polska pochodzi od plemienia Polan, które we wczesnym średniowieczu zamieszkiwało dorzecze środkowej Warty. Potem nazwy tej zaczęto używać na określenie zjednoczonych w X wieku ziem rozciągających się w całym dorzeczu Odry i Wisły.
A takie oto były legendarne początki państwa polskiego.
Dawno, dawno temu plemiona Słowian pod wodzą trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa wędrowały w poszukiwaniu bezpiecznego i dogodnego miejsca na osiedlenie się. Wytrwale szli przez góry, doliny, zagajniki, mijali bagna, pustkowia i łąki. Wreszcie dotarli do wielkiej, zielonej puszczy. Tu po trudach wędrówki zatrzymali się na odpoczynek. Puszcza pogrążona była w ciszy. Wtem ze swojego gniazda wzbił się w górę piękny, biały orzeł. Ten widok zachwycił jednego z braci, Lecha. Przyjął to za dobry znak i postanowił w tym miejscu założyć siedzibę dla swojego plemienia. Po jakimś czasie stanął na wzgórzu okazały, warowny gród, który od gniazda orła został nazwany Gniezdem, a potem Gnieznem.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Najstarsze zdanie zapisane w języku polskim
“Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” – to zdanie uważane jest za najstarsze zapisane w języku polskim. W swobodnym tłumaczeniu oznacza “Daj, ja pomielę żarna, a ty sobie odpocznij” – tak miał powiedzieć mąż do swojej żony, która w żarnach mieliła zboże na mąkę.
Owo zdanie znajduje się w “Księdze henrykowskiej” pochodzącej z II połowy XIII wieku i napisanej po łacinie.
W 2015 roku “Księga henrykowska” została wpisana na listę “Pamięci Świata” UNESCO.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Święto Trzech Króli
Zwane też jest świętem Objawienia i obchodzone jest szóstego stycznia. Jest to pamiątka hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze Wschodu, inaczej Trzej Królowie, z Indii, Persji i Arabii, których w Polsce nazywamy Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, złożyli Dzieciątku Jezus. W dawnych czasach był to dzień odwiedzin i podarunków. Do domów przychodzili kolędnicy, którzy składali życzenia gospodarzom i otrzymywali poczęstunek. Król obdarowywał swoich dworzan podarunkami. W tym dniu ubodzy studenci mogli liczyć na obfity posiłek. Dzieciom rozdawano czerwone jabłka i orzechy, które miały im zapewnić zdrowie. Innym zwyczajem, który przetrwał do czasów współczesnych jest napisanie kredą na framudze drzwi pierwszych liter imion Trzech Króli i bieżącego roku: K + M +B 2019. W Polsce szósty stycznia jest dniem wolnym od pracy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wybrane numery alarmowe
112 – jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
999 – bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe: udzielanie pomocy doraźnej w razie nagłych wypadków i zachorowań, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, transport chorych.
997 – bezpośredni numer na policję: m. in. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, w ruchu drogowym.
998 – bezpośredni numer do straży pożarnej: m.in. walka z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, jak usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pożary, susze, powodzie, upał, mróz), katastrof komunikacyjnych (kolejowych, drogowych, lotniczych).
986 – bezpośredni numer do straży miejskiej: m.in. przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, przeciwdziałanie alkoholizmowi zwłaszcza w miejscach publicznych, egzekwowanie przepisów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych, kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego (zaparkowany samochód w miejscu niedozwolonym).

Co to znaczy?

Postawić oczy w słup – ‘bardzo się zdziwić’
Kiedy mama zobaczyła sukienkę córki, to postawiła oczy w słup.

Zwiesić nos na kwintę – ‘posmutnieć’
Eli nie udało się kupić wymarzonej bluzki, toteż zwiesiła nos na kwintę.

Skoczyć na jednej nodze – ‘pobiec szybko’
Kiedy na śniadanie zabrakło bułek, tata skoczył na jednej nodze do piekarni.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę podkreślić poprawną formę.

A. Moje/moi dzieci lubią czekoladę.
B. Twoje/twoi koledzy są zabawni.
C. Nasze/nasz aktorki są utalentowane.
D. Wasze/wasi sąsiedzi są uprzejmi.
E. Ich/ichnie piosenki są rytmiczne.

Zadanie 2
W podanych wyrazach proszę podkreślić głoskę ‘sz’. Następnie proszę napisać te wyrazy dzieląc je na litery.

A. szafa
B. szosa
C. szum
D. szelki
E. szyna
F. piszą
G. kosz
I. uszy
J. Miłosz
K. kasza
L. słyszysz

Zadanie 3
Proszę dopisać poniższe wyrazy i wyrażenia do powitania i pożegnania. Uwaga: jeden wyraz pasuje do dwóch punktów.

Dzień dobry!
Cześć!
Do zobaczenia!
Dobry wieczór!
Na razie!
Dobranoc!
Pa!
Do widzenia!
Do jutra!

A. powitanie:
B. pożegnanie:

Zadanie 4
Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania.

Lunnowie nie posiadają ani ciała, ani kości. Utworzeni są z mglistej miazgi podobnej do obłoków i mogą nadać sobie najrozmaitsze, dowolne kształty. Miazga ta pokryta jest przezroczystą, elastyczną powłoką przypominającą żelatynę. Wszyscy Lunnowie mają naczynia ze szkła, w których spędzają czas wolny od pracy.
Żywią się zielonymi kulkami, które wyrabiają z miedzi. Wydają dźwięki podobne do uderzeń srebrnych dzwonków i doskonale w ten sposób porozumiewają się między sobą. Lunnowie poruszają się podobnie jak obłoki – płynąc. Do pracy nie używają żadnych narzędzi i we wszystkim, co robią, posługują się różnymi promieniami, które z siebie wydzielają.
Tacy są księżycowi ludzie zwani Lunnami.

I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.

W tekście zostali opisani

A. mieszkańcy Ziemi.
B. mieszkańcy Księżyca.
C. mieszkańcy innej planety.

II. Proszę zaznaczyć P, jeśli wypowiedź jest prawdziwa lub F – jeśli jest fałszywa.

A. Pożywieniem Lunnów są miedziane kulki. P/F
B. Luunowie nie posiadają szklanych naczyń. P/F

III. W wyrażeniu ‘elastyczna powłoka’ proszę zastąpić podkreślony wyraz jego synonimem.

A. sprężysta.
B. łagodna.
C. ulgowa.

IV. Proszę wskazać poprawne odpowiedzi.

A. Lunnowie poruszają się podskakując/płynąc.
B. Dźwięki wydawane przez Lunnów przypominają uderzenia srebrnych dzwonków/miedzianych dzwonków.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Moje/moi dzieci lubią czekoladę.
B. Twoje/twoi koledzy są zabawni.
C. Nasze/nasi aktorki są utalentowane.
D. Wasze/wasi sąsiedzi są uprzejmi.
E. Ich/ichnie piosenki są rytmiczne.

Zadanie 2
A. szafa: s-z-a-f-a.
B. szosa: s-z-o-s-a.
C. szum: s-z-u-m.
D. szelki: s-z-e-l-k-i.
E. szyna: s-z-y-n-a.
F. piszą: p-i-s-z-ą.
G. kosz: k-o-s-z.
I. uszy: u-s-z-y.
J. Miłosz– M-i-ł-o-s-z.
K. kasza: k-a-s-z-a.
L. słyszysz: s-ł-y-s-z-y-s-z.

Zadanie 3
A. powitanie: Dzień dobry!, Cześć!, Dobry wieczór!
B. pożegnanie: Cześć!, Do zobaczenia!, Na razie!, Dobranoc!, Pa!, Do widzenia!, Do jutra!

Zadanie 4
I. B
II. A P; B F
III. A
IV. A. płynąc.
B. uderzenia srebrnych dzwonków.