Konwersacje dla obcokrajowców – luty
MAJ 2024
Miniprzewodnik online po Polsce, czyli co warto wiedzieć

miniprzewodnikJaki jest w Polsce klimat?
Polska położona jest w strefie klimatów umiarkowanych. Pogodę kształtuje klimat morski zachodni i kontynentalny wschodni, docierają też nad obszar Polski masy powietrza arktycznego i zwrotnikowego. To powoduje, że pogoda w Polsce jest bardzo zmienna. W poszczególnych regionach występują w tym samym czasie różnice w temperaturze, w ilości opadów deszczu i śniegu, w natężeniu wiatru.
Najzimniejszym miesiącem jest zwykle styczeń, a najcieplejszym – zwykle lipiec. Można też mówić o sześciu termicznych porach roku, czyli przedwiośniu, wiośnie, lecie, jesieni, przedzimiu i zimie.
Większość opadów przypada na półrocze letnie. Najwięcej opadów atmosferycznych jest w górach, a najmniejsze występują w Wielkopolsce i na Kujawach.
Najsilniejsze wiatry wieją na obszarach górskich oraz na wybrzeżach. Na terenach tych obserwuje się bryzę nad morzem oraz halny w Tatrach.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ślady dawnego osadnictwa
Tych śladów na ziemiach polskich trzeba szukać czasach w prehistorycznych. Przykładem może być osada w Biskupinie pochodząca z VIII w. p.n.e. Do osady wiodła brama zamykana wrotami i zwieńczona wieżą. Do bramy zaś prowadził most zbudowany na palach. Wewnątrz grodu usytuowanych było równolegle dwanaście drewnianych ulic, wzdłuż których stały drewniane chaty kryte wspólnym dachem z trzciny. Mieszkańcy Biskupina zajmowali się hodowlą bydła, trzody chlewnej, owiec, rybołówstwem, polowaniem na leśną zwierzynę. Zajmowano się także tkactwem, wyplataniem z sitowia koszyków, wyprawianiem skór, z których szyto ubrania i obuwie. Od wieków archeologów nurtuje pytanie, dlaczego osada w Biskupinie upadła. Jedna z hipotez głosi, że gród mógł zostać zniszczony na skutek wojny z innym plemieniem. Panuje też przekonanie, że z powodu niekorzystnych zmian klimatu, mieszkańcy opuścili gród szukając dogodniejszego miejsca do życia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kim był Mikołaj Kopernik?
Mikołaj Kopernik żył w latach 1473-1543. Był astronomem, prawnikiem, matematykiem, ekonomistą, lekarzem. Studiował w Akademii Krakowskiej, o czym świadczy zachowany do naszych czasów wpis w księdze studentów “Nicolaus Nicolai de Thuronia”.
Jego najważniejszym dziełem był traktat “O obrotach sfer niebieskich”. Uczony zawarł w nim swoje rozważania na temat heliocentrycznej budowy świata, w myśl której w centrum wszechświata znajduje się Słońce, a Ziemia i inne planety krążą wokół niego. Dzięki temu traktatowi dokonał się przewrót w nauce i dotychczasowym światopoglądzie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zasady grzeczności
Z jakimi przejawami grzeczności możemy się spotkać w Polsce? Rozmaitymi. Być może niektóre zachowania mogą budzić zdziwienie cudzoziemców, to w Polsce uchodzą one za poprawne. W tym miejscu omówimy parę z nich.
Do takich należy udzielanie rad i pouczeń i to odruchowo. Mogą one dotyczyć praktycznie każdego aspektu życia człowieka. I nawet jeśli nie chcemy słuchać, to cenne wskazówki zostaną nam przekazane.
Inną sprawą jest zachowanie podczas spotkania towarzyskiego zorganizowanego w domu. Wtedy nie powinno odmawiać się poczęstunku, bo to może zostać odczytane przez gospodarzy, że serwowane przez nich posiłki są niesmaczne.
Warto też pamiętać, że po skończonym spotkaniu nie od razu przyjdzie nam opuścić dom, w którym byliśmy podejmowani. Bardzo często trzeba odstać swoje w przedpokoju i prowadzić jeszcze ożywioną rozmowę z gospodarzami, a nawet z tymi gośćmi, którzy jeszcze zostają.
I jeszcze jedna sprawa. Na powitanie i pożegnanie całujemy w policzek raz, dwa lub trzy razy.

Co to znaczy?

Serce się kraje – ‘komuś robi się bardzo przykro’
Serce się kraje, patrząc na zaśmiecone skwery w parku.

Zły jak osa – ‘bardzo zagniewany, wzburzony’
Kiedy rodzice zmniejszyli synowi kwotę kieszonkowego, ten był zły jak osa.

Mieć anielską cierpliwość – ‘być bardzo wyrozumiałym”
Chociaż Maria zawsze się spóźniała na umówione spotkanie z Andrzejem, ten miał do dziewczyny anielską cierpliwość.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę ułożyć pytania do podkreślonych słów.

A. W szkole pracują nauczyciele.
B. Ich rodzice pojechali do Poznania.
C. Michał jest bardzo uczciwy.
D. W lesie rosną wysokie drzewa.
E. Marta kupiła książkę.

Zadanie 2
W podanych wyrazach proszę podkreślić sylaby: cza, czo, cze, ecz, ucz, czu, acz

A. mecz.
B. uczeń.
C. badacz.
D. czoło.
E. czuwać.
F. czarownica.
G. czekolada.

Zadanie 3
Proszę uporządkować zdania.

A. ? na, , jak, imię, masz, cześć
B. Anna, na, imię, mam
C. nazywa, pan, dobry, jak, ?, się, dzień
D. Borecki, nazywam, Maciej, się

Zadanie 4
Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania.

Siedzieliśmy przy kolacji, ale było jeszcze widno, bo to się działo w sierpniu. I nagle usłyszeliśmy jakieś łomoty i straszne wrzaski. A potem złamał się płotek i do ogródka wpadł jakiś nieznajomy zwierz, wielki prawie jak nasz dom. Podbiegł do ściany i przytulił się do niej, jakby chciał się ukryć. Swój ogromniasty, żółwiowaty łeb wsadził przez otwarte okno do naszej kuchni i położył na stole. Trząsł się cały ze strachu. I miał się czego bać, bo za nim leciała gromada ludzi z kijami, drągami i kamieniami.

I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.

W tekście został opisany

A. kot.
B. pies.
C. zwierz.

II. Proszę zaznaczyć P, jeśli wypowiedź jest prawdziwa lub F – jeśli jest fałszywa.

A. Wielki zwierz wbiegł do ogródka wieczorem. P/F
B. Zwierz, kiedy wbiegł do ogródka, przytulił się do mamy. P/F

III. Synonimem związku frazeologicznego ‘trząść się ze strachu’ jest

A. nic sobie z niczego nie robić.
B. zachować zimną krew.
C. bardzo się bać.

IV. Proszę podkreślić poprawne odpowiedzi.

A. Zwierz wszedł do domu przez okno/nie wszedł do domu.
B. Ludzie mieli ze sobą kije/cegłę.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

ZADANIE 1
A. Kto pracuje w szkole?
B. Czyi rodzice pojechali do Poznania?
C. Jaki jest Michał?
D. Jakie drzewa rosną w lesie?
E. Co kupiła Marta?

Zadanie 2
A. mecz.
B. uczeń.
C. badacz.
D. czoło.
E. czuwać.
F. czarownica.
G. czekolada.

Zadanie 3
A. Cześć. Jak masz na imię?
B. Mam na imię Anna.
C. Dzień dobry. Jak się pan nazywa?
D. Nazywam się Maciej Borecki.

Zadanie 4
I. C
II. A.P, B. F
III. C
IV. A. Zwierz wszedł do domu przez okno/nie wszedł do domu.
B. Ludzie mieli ze sobą kije/cegłę.