Konwersacje dla obcokrajowców – marzec
MAJ 2024
Miniprzewodnik online po Polsce, czyli co warto wiedzieć

miniprzewodnikBocian jako oznaka nadejścia wiosny
Zarówno astronomiczna jak i kalendarzowa wiosna rozpoczyna się w Polsce w drugiej połowie marca. W tym czasie pojawiają się pierwsze kwiaty wiosenne. Do Polski zaczyna zlatywać coraz więcej ptaków zwiastujących tę porę roku. Bez wątpienia takim jest bocian. Wraca do Polski z Afryki. I od razu zabiera się za porządkowanie opuszczonego jesienią gniazda. Bocian nie może śpiewać, dlatego “rozmawia” za pomocą klekotania, ruchów szyją i trzepotania skrzydłami. Skrzydła ma wielkie i nieporęczne, więc trudno mu nimi machać. Nie brakuje mu jednak sprytu: w lecie wykorzystuje wznoszące się od rozgrzanej ziemi prądy ciepłego powietrza, na których szybuje niczym latawiec.
Bocian stał się także ulubionym tematem dla poetów. Przykładem może być fragment wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny “Wiosna idzie”.

Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
po łąkowych błotach!
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak powstało państwo polskie?
W IX w na obszarze ziem polskich, w dorzeczu Wisły i Odry istniały dwa państwa – Wiślan i Polan. Na przestrzeni IX i X wieku ziemie polskie zostały zjednoczone pod przywództwem państwa Polan. Pierwszym historycznie poświadczonym księciem Polski był Mieszko I (ok.960-992) wywodzący się z rodu Piastów. Protoplastami rodu był Piast Kołodziej i jego żona Rzepicha.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Polskie średniowieczne kroniki
Najstarszą polską kroniką było dzieło Galla Anonima. Składa się z trzech części. Na początku każdej znajduje się dedykacja w formie listu i wierszowany wstęp. Autor opisał w niej wydarzenia obejmujące okres od początku dynastii Piastów aż do 1113 roku.
Innym przykładem średniowiecznej kroniki jest dzieło Wincentego Kadłubka. Składa się ona z czterech części. Oprócz wydarzeń autor wprowadza legendy krakowskie, czyli łączy prawdę historyczną z fikcją.
Jan Długosz jest autorem kroniki składającej się z dwunastu tomów. Obejmuje ona dzieje Polski od czasów bajecznych do 1480 roku.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Popularne polskie imiona
Popularności niektórych imion można doszukiwać się w rozmaitych źródłach. Może być to dążenie rodziców do oryginalności lub inspirowanie się postaciami z książek czy filmów, czy wreszcie powrót do imion, które były modne w przeszłości.
Przykładowe najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to: Julia, Zofia, Alicja, Wiktoria, Zuzanna, Lena, Gabriela. Maja, Aleksandra, dla chłopców zaś – Jakub, Jan, Bartosz, Wojciech, Michał, Antoni, Mikołaj, Szymon, Franciszek, Kacper.
Są też imiona, które możemy określić jako “złotego środka” i tak dla dziewczynek przykładowo: Joanna, Małgorzata, Marta, Katarzyna, dla chłopców zaś – Sebastian, Tomasz, Adrian, Artur.
Pojawiają się też, chociaż rzadko, imiona słowiańskie, takie jak np. Bogumiła, Dobrosława, Bronisław, Mirosław.

Co to znaczy?

Burza w szklance wody – ‘awantura z błahego powodu’
Z powodu niewielkiego spóźnienia Kasi na spotkanie, koleżanka zrobiła burzę w szklance wody.

Aptekarska dokładność – ‘drobiazgowa, często przesadna dokładność’
Marta ułożyła na biurku przybory do pisania z aptekarską dokładnością.

Chodzić spać z kurami – ‘chodzić spać bardzo wcześnie’
Iza chodzi spać z kurami, bo już o 6.00 musi być w pracy.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę utworzyć liczbę mnogą od poniższych rzeczowników i przymiotników.

A. ciekawy film.
B. wysportowany chłopiec.
C. grzeczne dziecko.
D. ogromne miasto.
E. kompetentna nauczycielka.

Zadanie 2
Proszę utworzyć wyrazy, dopisując do nich Ch/ch.

A. …..iny.
B. ….. usteczka.
C. ….. omik.
D. ….. orwacja.
E. ….. ile.
F. ….. emia.
G. ….. udy.
H. …..mura.
I. ….. aos.
J. ….. leb.

Zadanie 3
Proszę dopasować słowa .
Przykład: długi – krótki.

stary, dobry, drogi, ładny, lekki

A. ciężki –
B. tani –
C. nowy –
D. brzydki –
E. zły –

Zadanie 4
Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania.

Dawno, bardzo dawno temu żył doktor, który nazywał się Dolittle – Jan Dolittle, dr med.
Mieszkał w Anglii w małym miasteczku Puddleby nad rzeką Marsh. Dom jego stał na krańcu miasta i był bardzo mały; ale ogród przed domem był bardzo wielki, miał rozległy trawnik i ławki z kamienia, i zwieszające się nad nim płaczące wierzby. Siostra doktora, Sara Dolittle, prowadziła mu gospodarstwo; ogrodem jednak zajmował się doktor sam.
Doktor kochał bardzo zwierzęta i miał wśród nich wielu ulubieńców. Prócz złotych rybek w ogrodowej sadzawce hodował króliki w spiżarni, białe myszy w fortepianie, wiewiórkę w komorze i jeża w piwnicy.

I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.

W tekście jest mowa o doktorze

A. Janie Dolittle.
B. Jakubie Dolittle.
C. Jaromirze Dolittle.

II. Proszę zaznaczyć P, jeśli wypowiedź jest prawdziwa lub F – jeśli jest fałszywa.

A. Doktor miał duży dom na krańcu miasta. P/F
B. Doktor miał siostrę Sarę. P/F

III. Wyrażenie ‘prowadzić gospodarstwo’ można zastąpić

A. być w gospodarstwie.
B. iść w kierunku gospodarstwa.
C. gospodarować.

IV. Proszę podkreślić poprawne odpowiedzi.

A. Doktor mieszkał w miasteczku Marsh/w miasteczku Puddleby.
B. Doktor hodował króliki w spiżarni/w piwnicy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. ciekawe filmy.
B. wysportowani chłopcy.
C. grzeczne dzieci.
D. ogromne miasta.
E. kompetentne nauczycielki.

Zadanie 2
A. Chiny.
B. chusteczka.
C. chomik.
D. Chorwacja.
E. Chile.
F. chemia.
G. chudy.
H. chmura.
I. chaos.
J. chleb.

Zadanie 3
A. ciężki -lekki.
B. tani – drogi.
C. nowy – stary.
D. brzydki – ładny.
E. zły – dobry.

Zadanie 4
I. A
II. A. F, B. P
III. C
IV. A. Doktor mieszkał w miasteczku Marsh/w miasteczku Puddleby.
B. Doktor hodował króliki w spiżarni/w piwnicy.