Konwersacje dla obcokrajowców – marzec
MAJ 2024
Zapraszamy na korepetycje/konwersacje z języka polskiego online

miniprzewodnikKorepetycje/konwersacje z języka polskiego: dlaczego online?
Korepetycje/konwersacje z języka polskiego online mogą odbywać się niezależnie od miejsca zamieszkania. Pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na dojazdy.  Spotkania można elastycznie dopasować do harmonogramu dnia. Zajęcia mogą się odbywać zarówno rano jak i wieczorem. Korepetycje/konwersacje z języka polskiego adresowane są zarówno dla osób dorosłych, młodzieży, jak i dla dzieci.

Dlaczego korepetycje/konwersacje indywidualne?
Nauka języka polskiego podczas korepetycji/konwersacji indywidualnych odbywa się w znacznie szybszym tempie niż podczas spotkań grupowym. Lektor nie musi dzielić uwagi na innych biorących udział w zajęciach uczestników – skupia się na pracy tylko z jedną osobą.

Metoda nauczania
Kładziemy nacisk na metodę komunikatywną. Wszystkie lekcje odbywają się wyłącznie po polsku. Mamy wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w przygotowywaniu materiałów służących do nauki języka polskiego na wszystkich szczeblach nauki.

W czym się specjalizujemy?
Podczas korepetycji/konwersacji chcemy zaprezentować, w sposób ciekawy i przystępny i różny od ujęcia encyklopedycznego, najważniejsze zjawiska związane z polską literaturą, historią, szeroko rozumianą kulturą, historią sztuki. Naszym zdaniem nauka języka polskiego zyskuje, kiedy jest prowadzona w kontekście innych zagadnień.

Jak przebiegają lekcje online?
Lekcje online przeprowadzane są przy pomocy darmowego komunikatora Skype. Do lekcji potrzebna jest kamerka – może być taka jak w laptopie – a także mikrofon – również on może być wyposażeniem laptopa. Lekcja może trwać 60 lub 45 minut.

Ile to kosztuje?
50 zł za 45 minut
60 zł za 60 minut

Jak zapisać się na korepetycje/konwersacje z języka polskiego online?
Krok 1. Aby zapisać się na  korepetycje/konwersacje z języka polskiego online skontaktuj się z nauczycielem telefonicznie, mailowo albo za pomocą Skype’a.
Krok 2. Po ustaleniu dogodnego dla Ciebie terminu zapłać za interesujący Cię rodzaj zajęć.
Krok 3. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie, a nauczyciel prowadzący zajęcia skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Jak się z nami skontaktować?
Telefon: 603 087 048
WWW: polski-online.pl
E-mail: mail@polski-online.pl
Skype: dobrapolonistka

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Połącz wyrazy tak, aby powstały poprawne wyrażenia.

egzamin, materiał, korepetycje, słowniku, zaległości

A. powtórzyć ………………………………………
B. nadrobić ………………………………………….
C. zdać ……………………………………………….
D. sprawdzić w …………………………………….
E. brać ………………………………………………..

Zadanie 2
Wpisz w puste miejsca litery tak, aby utworzyć nazwy przyborów szkolnych.

A. …..ługopis.
B. …..łówek.
C. …..eszyt.
D. …..alkulator.
E. …..emperówka.

Zadanie 3
W puste miejsca wpisz ś/si.

A. Dzieci mówiły gło…..no.
B. Moja koleżanka ma na imię Kry…..a.
C. …..limak to zwierzę.
D. Mój brat jest ….lny.
E. Za parę mie…..ęcy będą wakacje.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania.

Najsilniej wpływa samochód na powietrze, którym oddychamy. Prócz gazów spalinowych należy brać także pod uwagę opary benzyny wydzielane przez stacje obsługi, opary, które zwłaszcza w wielkich miastach, zdecydowanie toksycznie, a przy tym wpływają na zmiany chemiczne górnych warstw atmosfery. Autostradę współczesną można, z geologicznego punktu widzenia, porównać tylko z potokiem lawy.

A. Jakie są opary benzyny?
B. Na jakie powietrze najsilniej wpływa samochód?
C. Z czym można porównać współczesną autostradę?
D. Na co wpływają opary benzyny?
E. Jakie są skutki używania samochodu?

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. powtórzyć materiał.
B. nadrobić zaległości.
C. zdać egzamin.
D. sprawdzić w słowniku.
E. brać korepetycje.

Zadanie 2
A. długopis.
B. ołówek.
C. zeszyt.
D. kalkulator.
E. temperówka.

Zadanie 3
A. Dzieci mówiły głośno.
B. Moja koleżanka ma na imię Krysia.
C. Ślimak to zwierzę.
D. Mój brat jest silny.
E. Za parę miesięcy będą wakacje.

Zadanie 4
A. Opary benzyny są toksyczne.
B. Najsilniej samochód wpływa na powietrze, którym oddychamy.
C. Współczesną autostradę można porównać z lawą.
D. Opary benzyny wpływają na zmiany w górnych warstwach atmosfery.
E. Skutki używania samochodu są negatywne.

PODZIEL SIĘ: