Konwersacje dla obcokrajowców – luty
MAJ 2024
Prawo wyborcze w Polsce

Czynne prawo wyborcze polega na możliwości uczestniczenia w wyborach i wybierania niektórych urzędników państwowych, przykładowo posłów, senatorów, samorządowców czy prezydenta państwa. Bierne prawo wyborcze polega na możliwości kandydowania w wyborach i otrzymania mandatu, przykładowo posła, senatora, radnego lub objęcia wybieralnego urzędu jak chociażby prezydenta.
Do zasad demokratycznych wyborów należą: powszechność, równość, tajność, bezpośredniość, proporcjonalność.
Powszechność oznacza, że prawo do głosowania maja wszyscy obywatele państwa. Ograniczenie tego prawa może wynikać z niepełnoletniości, ubezwłasnowolnienia lub odebrania praw wyborczych przez sąd.
Równość oznacza, że każdy wyborca dysponuje taką samą liczbą głosów.
Tajność polega, że karty do głosowania są anonimowe.
Bezpośredniość polega, że udział w głosowaniu jest osobisty, ponadto głosujemy wprost, np. na konkretnego kandydata na posła.
Proporcjonalność polega na tym, że procent miejsc przyznanych danej partii w parlamencie odpowiada procentowi głosów uzyskanych przez nią w skali kraju.

Królestwo Polskie (1815-1830)

herb-krolestwa-polskiego3 maja 1815 roku w Wiedniu podpisany został układ między Rosją, Austrią i Anglią, na mocy którego utworzono z części ziem Księstwa Warszawskiego (1807-1815) Królestwo Polskie. Kongresówkę (inna nazwa Królestwa Polskiego) podzielono na osiem województw, które dzieliły się na obwody, a te z kolei na powiaty. Królestwo Polskie otrzymało konstytucję. Królem Polski został car Rosji, do którego należała cała władza wykonawcza. Władza ustawodawcza znalazła się w rękach sejmu i króla. Prawa wyborcze należały do szlachty i tych, którzy dysponowali własnością. Konstytucja tylko z pozoru była liberalna. Życie publiczne było poddane wszechwładnej kontroli systemu carskiego. Na terenie Królestwa Polskiego zaczęły działać tajne organizacje spiskowe dławione przez aparat państwowy (spiskowcy byli skazywani na więzienie, wywożeni na Syberię). Warto wspomnieć, że w tym czasie rozwijała się w Królestwie Polskim oświata. W 1817 roku powstał Uniwersytet Warszawski, działało Towarzystwo Przyjaciół Nauk (towarzystwo naukowe założono w 1800 roku, zajmowano się działalnością naukową oraz popularyzowano ogólną wiedzę).Została także przeprowadzona reforma gospodarcza (usprawniono rolnictwo, rozwinęło się włókiennictwo, przemysł ciężki).

 

Wielka Krokiew w Zakopanem

wielka-krokiewJest to skocznia narciarska nosząca imię wybitnego polskiego narciarza Stanisława Marusarza. Jej punkt konstrukcyjny jest na 120 metrze. Została otwarta w I połowie XX wieku i należy do największych skoczni w Polsce. Skoki narciarskie mogą dobywać się nie tylko zimą, ale i latem dzięki położonemu igielitowi. Od 1990 roku odbywają się tutaj zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata. Obszerne trybuny usytuowane pod skocznią mogą pomieścić około 40000 osób.

 

Co to znaczy?

Spędzać sen z powiek – ‘być powodem zmartwienia’
Rozpoczynające się egzaminy spędzały Kasi sen z powiek.

Nie rzucać słów na wiatr – ‘dotrzymywać słowa’
Piotrek w relacjach ludźmi, nigdy nie rzuca słów na wiatr.

Poczuć pismo nosem – ‘zorientować się, domyśleć’
Kiedy Marek spóźnił się na spotkanie, Wanda poczuła pismo nosem, że mogło mu się przytrafić coś nieprzyjemnego.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę uzupełnić zdania formą czasowników w czasie przeszłym.

Przykład
Oni jedli śniadanie.
Oni zjedli śniadanie.

A. On kupował chleb.
On …………. chleb.
B. Marysia pisała wypracowanie.
Marysia ……….wypracowanie.
C. Janek czytał gazetę.
Janek ………. gazetę.
D. Dagmara piła herbatę.
Dagmara …… herbatę.
E. Andrzej malował płot.
Andrzej ………….. płot.

Zadanie 2
Proszę wybrać właściwą formę czasownika.

A. Wczoraj rano szedłem/poszedłem na zakupy.
B. Marek obejrzał/oglądał wczoraj film przygodowy.
C. Po południu szli/przyszli do mnie przyjaciele.
D. Bartosz wczoraj zjadł/jadł lody truskawkowe.
E. Wieczorem posłuchałem/słuchałem muzyki.

Zadanie 3
Proszę wstawić odpowiednią formę czasownika ‘pójść’ w czasie przeszłym.

A. Basia …………… do księgarni.
B. Marek ………….. do kina.
C. Oni ……………… do parku.
D. One …………….. do koleżanki.
E. Dziecko ………… do szkoły.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z panem leśniczym i wyprawa do lasu. Tu dzieci dowiedziały się, że w lesie wyróżniamy piętra roślinności. Najniższą warstwą jest runo, a następnie podszyt. Najwyższą warstwą lasu są wysokie drzewa. W lasach liściastych rosną przede wszystkim dęby, buki, olchy i brzozy, a w iglastych świerki, sosny oraz jodły. Klasa Ewy i Antka była w lesie mieszanym, w którym można zobaczyć drzewa liściaste i iglaste.

A. W lesie mieszanym rosną drzewa iglaste i liściaste. P/F
B. Do lasu wycieczka udała się z panią leśniczym. P/F
C. W lesie można wyróżnić kondygnacje roślinności. P/F
D. W lasach iglastych rosną jodły, sosny i świerki. P/F
E. W lasach liściastych rosną dęby, buki i brzozy. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. On kupował chleb.
On kupił chleb.
B. Marysia pisała wypracowanie.
Marysia napisała wypracowanie.
C. Janek czytał gazetę.
Janek przeczytał gazetę.
D. Dagmara piła herbatę.
Dagmara wypiła herbatę.
E. Andrzej malował płot.
Andrzej pomalował płot.

Zadanie 2
A. Wczoraj rano poszedłem na zakupy.
B. Marek obejrzał wczoraj film przygodowy.
C. Po południu przyszli do mnie przyjaciele.
D. Bartosz wczoraj zjadł lody truskawkowe.
E. Wieczorem słuchałem muzyki.

Zadanie 3
A. Basia poszła do księgarni.
B. Marek poszedł do kina.
C. Oni poszli do parku.
D. One poszły do koleżanki.
E. Dziecko poszło do szkoły.

Zadanie 4
A. P.
B. F.
C. F.
D. P.
E. P.

Dla dzieci

Zadanie 1
W podanych wyrazach podkreśl litery.

Ł ł
Łucja, łódka, łyżwy, łąka, łodyga, łóżko, łza

M m
mama, Małgorzata, mamut, mandarynka, marchewka, metro, marynarz

N n
Natalia, naród, natura, nauka, Niemcy, nonsens, nosorożec

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1

Ł ł
Łucja, łódka, łyżwy, łąka, łodyga, łóżko, łza

M m
mama, Małgorzata, mamut, mandarynka, marchewka, metro, marynarz

N n
Natalia, naród, natura, nauka, Niemcy, nonsens, nosorożec