Konwersacje dla obcokrajowców – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Zapraszamy na korepetycje/konwersacje z języka polskiego online

miniprzewodnikKorepetycje/konwersacje z języka polskiego: dlaczego online?
Korepetycje/konwersacje z języka polskiego online mogą odbywać się niezależnie od miejsca zamieszkania. Pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na dojazdy.  Spotkania można elastycznie dopasować do harmonogramu dnia. Zajęcia mogą się odbywać zarówno rano jak i wieczorem. Korepetycje/konwersacje z języka polskiego adresowane są zarówno dla osób dorosłych, młodzieży, jak i dla dzieci.

Dlaczego korepetycje/konwersacje indywidualne?
Nauka języka polskiego podczas korepetycji/konwersacji indywidualnych odbywa się w znacznie szybszym tempie niż podczas spotkań grupowym. Lektor nie musi dzielić uwagi na innych biorących udział w zajęciach uczestników – skupia się na pracy tylko z jedną osobą.

Metoda nauczania
Kładziemy nacisk na metodę komunikatywną. Wszystkie lekcje odbywają się wyłącznie po polsku. Mamy wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w przygotowywaniu materiałów służących do nauki języka polskiego na wszystkich szczeblach nauki.

W czym się specjalizujemy?
Podczas korepetycji/konwersacji chcemy zaprezentować, w sposób ciekawy i przystępny i różny od ujęcia encyklopedycznego, najważniejsze zjawiska związane z polską literaturą, historią, szeroko rozumianą kulturą, historią sztuki. Naszym zdaniem nauka języka polskiego zyskuje, kiedy jest prowadzona w kontekście innych zagadnień.

Jak przebiegają lekcje online?
Lekcje online przeprowadzane są przy pomocy darmowego komunikatora Skype. Do lekcji potrzebna jest kamerka – może być taka jak w laptopie – a także mikrofon – również on może być wyposażeniem laptopa. Lekcja może trwać 60 lub 45 minut.

Ile to kosztuje?
50 zł za 45 minut
60 zł za 60 minut

Jak zapisać się na korepetycje/konwersacje z języka polskiego online?
Krok 1. Aby zapisać się na  korepetycje/konwersacje z języka polskiego online skontaktuj się z nauczycielem telefonicznie, mailowo albo za pomocą Skype’a.
Krok 2. Po ustaleniu dogodnego dla Ciebie terminu zapłać za interesujący Cię rodzaj zajęć.
Krok 3. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz potwierdzenie, a nauczyciel prowadzący zajęcia skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Jak się z nami skontaktować?
Telefon: 603 087 048
WWW: polski-online.pl
E-mail: mail@polski-online.pl
Skype: dobrapolonistka

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

I. QUIZ JĘZYKOWY

Zadanie 1
Dokończ przysłowie

Trzymać za kogoś …………………………….

A. palce.
B. kciuki.
C. ręce.

Zadanie 2
W puste miejsce wpisz poprawną formę rzeczownika.

Na ………………………. są kolorowe liście.

A. drzewach.
B. drzewom.
C. drzewami.

Zadanie 3
W puste miejsce wpisz poprawną formę czasownika.

Muzycy ……………………………. w wielu krajach.

A. koncertowałem.
B. koncertowaliśmy.
C. koncertowali.

Zadanie 4
W puste miejsce wpisz poprawną formę zaimka.

Idę do koleżanki. Lubię spędzać z …………….. czas.

A. jej.
B. nią.
C. niej.

Zadanie 5
Wyrazem o znaczeniu przeciwnym do słowa ‘wesoły’ jest wyraz

A. smutny.
B. radosny.
C. szczęśliwy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

II. CZYTANIE TEKSTU

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi.

Dzwon zwany “Zygmuntem” odlano na polecenie polskiego króla Zygmunta Starego i nazwano jego imieniem. Podobno król rozkazał odlać dzwon ze zdobytych w bitwach armat, by pokazać, że pragnie pokoju dla całego kraju, a ów dzwon miał ten pokój ogłaszać.
“Zygmunt” brzmi wyjątkowo pięknie, czysto i majestatycznie. To zasługa nadwornego królewskiego poety, który w czasie jego odlewania zerwał struny swojej lutni i wrzucił je do gorącego spiżu. Głos dzwonu ma także wielką, tajemną moc – ponoć potrafi rozproszyć chmury i zapewnić słoneczną pogodę.

Zadanie 1
Dzwon nazwano imieniem

A. księcia Zygmunta Starego.
B. magnata Zygmunta Starego.
C. króla Zygmunta Starego.

Zadanie 2
Dzwon odlano ze zdobytych w bitwach

A. karabinów.
B. armat.
C. moździerzy.

Zadanie 3
Władca rozkazał odlać dzwon, ponieważ

A. był przeciwnikiem wojen.
B. pragnął wojen.
C. chciał, by dzwon ogłaszał wojnę.

Zadanie 4
Wyjątkowe brzmienie dzwonu to pośrednia zasługa nadwornego

A. poety.
B. malarza.
C. rzeźbiarza.

Zadanie 5
Dźwięk dzwonu ma moc wpływania na

A. pory roku.
B. temperaturę.
C. pogodę.

Zadanie 6
Dźwięk dzwonu jest

A. czysty i piękny.
B. piękny i chropawy.
C. chropawy i czysty.

Zadanie 7
Tekst zawiera elementy

A. realistyczne.
B. fantastyczne.
C. realistyczne i fantastyczne.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

III. KULTURA POLSKA W MAŁYM PALCU
Najstarszym po polsku napisanym utworem, a jednocześnie najstarszą polską pieśnią religijną jest “Bogurodzica”. Za przypuszczalny czas jej powstania przyjmuje się 1. połowę XIII wieku. Najdawniejszy tekst, tzw. krakowski I, obejmował dwie zwrotki, obie zakończone refrenem w języku greckim “Kyrie elejzon” (“Panie, zmiłuj się”). W ciągu wieków dodawano kolejne zwrotki – w sumie było ich dwadzieścia dwie.
Według Jana Długosza “Bogurodzicę” śpiewano jako carmen patrium (pieśń ojczyźnianą) w 1410 r. pod Grunwaldem. Była też hymnem koronacyjnym pierwszych Jagiellonów. Stała się więc pieśnią rycerską i państwową.
Po raz pierwszy została wydrukowana w 1506 roku. Otwierała opracowany przez Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego koronnego w czasach Aleksandra Jagiellończyka, pierwszy zbiór praw Królestwa Polskiego, tzw. “Statut Łaskiego”.

PODZIEL SIĘ: