Konwersacje dla obcokrajowców – maj
MAJ 2024
Urząd gminy

Do urzędu gminy udajemy się, aby otrzymać dowód osobisty, numer PESEL (skrót od: Powszechny System Ewidencji Ludności – jest to centralny rejestr danych o mieszkańcach Polski, w którym każdy jest identyfikowany przez unikatowy jedenastocyfrowy numer), akt urodzenia, ślubu i zgonu, pozwolenie na publiczną zbiórkę darów. Ponadto w urzędzie gminy rejestrujemy działalność gospodarczą, meldujemy się lub wymeldowujemy. Tam także możemy interweniować, jeśli źle funkcjonują instytucje lub usługi, za które odpowiadają władze gminy.

Kultura polska w małym palcu - CV Fryderyka Chopina (1810-1849)

fryderyk-chopinKompozytor i pianista z okresu romantyzmu. Swój talent muzyczny objawił już we wczesnym dzieciństwie. Pierwszy publiczny koncert zagrał w 1818 roku w pałacu Radziwiłłowskim w Warszawie. Uczył się w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie. W listopadzie 1830 roku Chopin na zawsze opuszcza Polskę i przez Wiedeń, Drezno, Monachium dociera do Paryża. W mieście tym spędził osiemnaście lat. Komponuje, koncertuje, daje lekcje gry na fortepianie. Interesuje się także życiem polskiej emigracji. Wkrótce zaczyna poważnie chorować, prawdopodobnie na mukowiscydozę. Sławny stał się romans Chopina z Gerge Sand. Była to pisarka, która jak na tamte czasy wiodła dość ekscentryczne życie – paliła cygara, ubierała się po męsku, przeklinała i romansowała. W Nohant, posiadłości należącej do George Sand powstały najwybitniejsze kompozycje Chopina. W 1848 roku wyjeżdża do Anglii i Szkocji. Podróż ta nadwyrężyła i tak już słabe zdrowie kompozytora. Zmarł w Paryżu w otoczeniu najbliższych osób. Został pochowany na cmentarzu Pere Lachaise, jego serce zaś spoczęło w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Chopin inspiracje do swoich kompozycji czerpał z polskich tańców ludowych i narodowych – mazurków, oberków, kujawiaków i polonezów. Kompozycje muzyczne Chopina ukazują w wielu aspektach polskość. Z tego właśnie powodu podczas zaborów czy II wojny światowej nie można było grać jego utworów. Chopin uważany jest za twórcę etiudy romantycznej.
Od 1972 roku w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Jest to słynny w świecie monograficzny konkurs muzyczny. Festiwale muzyki Chopina odbywają się też między innymi w Genewie, Paryżu, Dusznikach-Zdroju. Chopin zaistniał także w polskiej popkulturze. Od 1995 roku zaczęto przyznawać Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyki”. Miał to być polski odpowiednik nagrody Grammy.
Warto posłuchać: “Polonezów”, “Mazurków”, “Walców”, “Wariacji”, “Nokturnów”, “Sonat”, “Ballad”.

Konstytucja 3 maja 1791 roku

konstytucja-3-majaKonstytucja została uchwalona podczas obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792) zwanego też Wielkim. Realizowanie postanowień Konstytucji miało wzmocnić państwo. Były to uchwały bardzo demokratyczne. Wśród najważniejszych postanowień warto wymienić: podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniesienie liberum veto (podczas obrad sejmu zawołanie liberum veto, czyli nie pozwalam unieważniało uchwalenie ustaw), ustawy miały być podejmowane większością głosów, a nie jednomyślnie, została zniesiona odrębność między Koroną a Litwą, mieszczanie uzyskali różnorodne prawa, chłopi zaś mieli zostać wzięci „pod opiekę praw i rządu krajowego”. Konstytucja 3 maja była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej przed utratą niepodległości. Uchwalenie Konstytucji wywołało radość wśród patriotycznej części społeczeństwa. Ten entuzjazm odzwierciedlają słowa tej oto piosenki

“Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj”.
(Rajnold Suchodolski, “Mazurek 3 maja”, fragment).

Co to znaczy?

Biedny jak mysz kościelna – ‘o kimś, kto jest biedny i nie ma pieniędzy’
Marek był biedny jak mysz kościelna, toteż nie mógł sobie pozwolić na kupno drogiego garnituru.

Zrywać boki ze śmiechu – ‘bardzo się śmiać’
Marysia oglądając film komediowy, zrywała boki ze śmiechu.

Zjeść konia z kopytami – ‘o kimś, kto jest bardzo głodny’
Kasia po powrocie ze szkoły zjadłaby konia z kopytami.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę utworzyć przysłówki od podanych przymiotników.

A. Podczas kolacji było (wesoły) …………………………………..
B. Witek mówi płynnie po (polski) ………………………………..
C. W pokoju Wiki było (czysty) ……………………………………
D. Kasia patrzyła (smutny) …………………………………………..
E. Marek opowiada bardzo (ciekawy) ……………………………

Zadanie 2
Proszę przekształcić zdania.
Przykład: Dzisiaj jest pochmurno.
Dzisiaj jest pochmurny dzień.

A. Wczoraj było deszczowo.
B. Jutro będzie zimno.
C. Dzisiaj jest słonecznie.
D. Wczoraj było wietrznie.
E. Dzisiaj jest burzowo.

Zadanie 3
Proszę przekształcić zdania.
Przykład: Grudzień był zimny.
W grudniu było zimno.

A. Marzec był deszczowy.
B. Maj był ciepły.
C. Lipiec był upalny.
D. Wrzesień był pogodny.
E. Październik był chłodny.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

Miejskie wyspy ciepła wpływają też na zwierzęta. Jednym z najciekawszych przykładów są jesienne migracje szpaków do Wiecznego Miasta. Co roku, mniej więcej od połowy października, zaraz po pierwszych przymrozkach, do Rzymu przylatują ogromne stada szpaków. […] Ta ptasia inwazja ma dla miasta nieprzyjemne skutki. Miliony szpaków produkują ogromne ilości odchodów, które grubą warstwą pokrywają ulice, samochody i zabytki.

A. Nazwa Wieczne Miasto jest tożsama z nazwą Rzym. P/F
B. Migracja znaczy tyle co przemieszczanie. P/F
C. Szpaki gromadnie przylatują na wiosnę. P/F
D. Ptaki przylatują co dwa lata. P/F
E. Przylot ptaków ma dla miasta przykre skutki. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Podczas kolacji było wesoło.
B. Witek mówi płynnie po polsku.
C. W pokoju Wiki było czysto.
D. Kasia patrzyła smutno.
E. Marek opowiada bardzo ciekawie.

Zadanie 2
A. Wczoraj było deszczowo.
Wczoraj był deszczowy dzień.
B. Jutro będzie zimno.
Jutro będzie zimny dzień.
C. Dzisiaj jest słonecznie.
Dzisiaj jest słoneczny dzień.
D. Wczoraj było wietrznie.
Wczoraj był wietrzny dzień.
E. Dzisiaj jest burzowo.
Dzisiaj jest burzowy dzień.

Zadanie 3
A. Marzec był deszczowy.
W marcu było deszczowo.
B. Maj był ciepły.
W maju było ciepło.
C. Lipiec był upalny.
W lipcu było upalnie.
D. Wrzesień był pogodny.
We wrześniu było pogodnie.
E. Październik był chłodny.
W październiku było chłodno.

Zadanie 4
A P.
B P.
C F.
D F.
E P.

Dla dzieci

Zadanie 1
W podanych wyrazach podkreśl litery.

W w
Warszawa, wagon, wąwóz, werdykt, wiatr, wierzba, wiewiórka

Z z
Zenon, zachód, zakręt, zakupy, zboże, zmierzch, zupa

Ź ź
źródło, źrebak, źdźbło, źrenica, goździk, gałąź, woźnica

Ż ż
żbik, żeglarz, żmija, żołnierz, żubr, żona, żyrafa

ODPWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
W w
Warszawa, wagon, wąwóz, werdykt, wiatr, wierzba, wiewiórka

Z z
Zenon, zachód, zakręt, zakupy, zboże, zmierzch, zupa

Ź ź
źródło, źrebak, źdźbło, źrenica, goździk, gałąź, woźnica

Ż ż
żbik, żeglarz, żmija, żołnierz, żubr, żona, żyrafa