Konwersacje dla obcokrajowców – czerwiec
MAJ 2024
Starostwo i urząd wojewódzki

W starostwie możemy zarejestrować samochód i motocykl. Otrzymujemy prawo jazdy. Możemy złożyć dokumenty, jeśli chcemy zmienić nazwisko i imię. Tam też otrzymujemy zasiłek, jeśli utraciliśmy pracę (Powiatowy Urząd Pracy). Interweniujemy, jeśli źle funkcjonują instytucje lub usługi, za które odpowiadają władze powiatu, przykładowo policja, lekarze specjaliści w powiatowym szpitalu.
W urzędzie wojewódzkim otrzymujemy paszport. Tam możemy załatwić sprawy związane z obywatelstwem. Jeśli chcemy zatrudnić do pracy cudzoziemca, to tam uzyskamy pozwolenie w tej sprawie. W tym urzędzie uzyskamy koncesję (pozwolenie) na niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Wreszcie otrzymamy zgodę na inwestycje, które wymagają szczególnej uwagi, bo na przykład stanowią zagrożenie dla środowiska lub obiektów zabytkowych.

Kultura polska w małym palcu - "Wiersz o zachowaniu się przy stole"

o-zachowaniu-sie-przy-stole“Wiersz o zachowaniu się przy stole” lub “Wiersz o chlebowym stole” powstał ok. 1400 roku. Jest to najstarszy wiersz świecki w języku polskim. Jego autorem jest Przecław Słota wywodzący się ze stanu szlacheckiego.
Wiersz jest rodzajem poradnika dobrego zachowania. Jest także źródłem wiedzy o ówczesnej obyczajowości. Dobre wychowanie polegało na jedzeniu z umiarem i w ciszy.
W utworze można odnaleźć elementy satyryczne. Autor ośmiesza i krytykuje niewłaściwe zachowanie się podczas posiłku.
Utwór także zawiera rady, w jaki sposób panowie i rycerze powinni zachowywać się wobec kobiet.

Lajkonik

lajkonikW Krakowie w oktawę Bożego Ciała odbywa się pochód Lajkonika. Początek tego wydarzenia jest legendarny i sięga XIII wieku. Związany jest z jednym z tatarskich najazdów na Kraków. Pewnego razu zwierzynieccy flisacy inaczej zwani włóczkami (flisak – zajmował się rzecznym spławem, czyli transportem towarów) niespodziewanie zaatakowali Tatarów, którzy rozbili swoje namioty nad Wisłą. Pokonali wroga i zabrali bogate łupy. Przywódca włóczków przebrał się w kolorowe szaty zabitego chana i na małym tatarskim koniku wjechał do miasta. Od tamtej pory co roku na pamiątkę tamtego wydarzenia na Rynek wjeżdża Lajkonik, witany przez mieszkańców i turystów. W ręce dzierży pałkę, którą uderza ludzi na szczęście. Nie bronią się przed tym dziewczęta, bo według przepowiedni tę, którą uderzy Lajkonik czeka zamążpójście.

Co to znaczy?

Być w sile wieku – ‘być człowiekiem dojrzałym, w pełni sił’
Dziadek chociaż miał już 70 lat był w sile wieku.

Być w opałach – ‘znaleźć się w kłopotliwej sytuacji’
Michał nie oddał projektu w terminie i teraz znalazł się w opałach.

Być nie na miejscu – ‘być niestosownym w danej sytuacji’
Pytanie Wiktora do nauczyciela było nie na miejscu.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Proszę wybrać odpowiedni przyimek.

A. Marysia wraca do/na domu.
B. Dziewczyny idą od/z kina.
C. Michał jest u/w lekarza.
D. Marta jedzie w/do dentysty.
E. Grześ idzie w/na basen.

Zadanie 2
Proszę wstawić przyimek do lub na.

A. Zosia idzie ….. koleżanki ….. imieniny.
B. Witek idzie ….. teatru ….. przedstawienie.
C. Krzyś jedzie ….. konferencję ….. Warszawy.
D. Alicja idzie ….. sklepu ….. zakupy.
E. Babcia idzie ….. parku.

Zadanie 3
Proszę wstawić przyimek w lub nad.

A. Lubię spędzać wakacje ….. górach i ….. morzem.
B. Nocą ….. głowami turystów migotały gwiazdy.
C. ….. brzegiem morza bawiły się dzieci.
D. Bartosz pojechał ….. Himalaje.
E. ….. ogrodzie zoologicznym przyszły na świat pingwiny.

Zadanie 4
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli fałszywe.

Nawet stojący samochód jest pożeraczem przestrzeni. W Polsce boks garażowy dla jednego wozu zajmuje powierzchnię równą około trzydziestu procentom przeciętnej powierzchni mieszkaniowej właściciela. Biologiczny i kulturowy wpływ samochodu na człowieka, zarówno dodatni, jak i ujemny, jest niełatwy do ogarnięcia. Liczby jego ofiar, zabitych i rannych, nie sposób zlekceważyć. Właściciele wozów notują szybszy przybytek wagi niż ci, którzy drogę do pracy i z pracy przebywają pieszo.

A. Ludzie poruszający się pieszo mogą wolniej przybierać na wadze. P/F
B. Wpływ samochodu na człowieka ma charakter tylko kulturowy. P/F
C. Stojący samochód ogranicza przestrzeń człowieka. P/F
D. Wpływ samochodu na życie człowieka jest zarówno korzystny jak i niekorzystny. P/F
E. Ofiarami wypadków samochodowych są zabici i ranni. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Marysia wraca do domu.
B. Dziewczyny idą z kina.
C. Michał jest u lekarza.
D. Marta jedzie do dentysty.
E. Grześ idzie na basen.

Zadanie 2
A. Zosia idzie do koleżanki na imieniny.
B. Witek idzie do teatru na przedstawienie.
C. Krzyś jedzie na konferencję do Warszawy.
D. Alicja idzie do sklepu na zakupy.
E. Babcia idzie do parku.

Zadanie 3
A. Lubię spędzać wakacje w górach i nad morzem.
B. Nocą nad głowami turystów migotały gwiazdy.
C. Nad brzegiem morza bawiły się dzieci.
D. Bartosz pojechał w Himalaje.
E. W ogrodzie zoologicznym przyszły na świat pingwiny.

Zadanie 4
A. P
B. F
C. P
D. P
E. P

Dla dzieci

Zadanie 1
W puste miejsca wpisz litery, aby powstały wyrazy.

A. h … lik … pt … r.
B. t … li … an.
C. ze … ar … k.
D. cz … kol … da.
E. s … mol … t.

Zadanie 2
Napisz wyrażenia.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
To mama To tata To auto Lale Ali Pies Toli

A. 1. ………. 6. ……….
B. 3. ………. 2. ……….
C. 5. ………. 4. ……….
D. 9. ………. 8. ……….
E. 7. ………. 10. ………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. helikopter.
B. tulipan.
C. zegarek.
D. czekolada.
E. samolot.

Zadanie 2
A. To auto.
B. To mama.
C. To tata.
D. Pies Ali.
E. Lale Toli.