Konwersacje dla obcokrajowców – Październik
MAJ 2024
Prawa i obowiązki obywatela

Posiadanie obywatelstwa zapewnia specjalną ochronę państwa i uzyskanie pewnych praw przynależnych w danym kraju tylko obywatelom. Prawa obywatelskie są najczęściej rozwinięciem praw człowieka. Prawa obywateli danego państwa są zapisane w konstytucji, a także w innych aktach niższego rzędu. Mają one charakter praw publicznych, czyli powinny służyć zarówno państwu jak i  jego obywatelom. W polskiej konstytucji oddzielnie przytoczone są prawa człowieka i prawa obywatela. Poza prawami i wolnościami obywatelskimi konstytucja formułuje także obowiązki, które obywatel ma względem państwa.

Skąd wzięła się nazwa Polska?

legenda-o-lechu-i-biaeym-orle

Nazwa Polska pochodzi od plemienia Polan, które we wczesnym średniowieczu zamieszkiwało dorzecze środkowej Warty (średniowiecze w Polsce trwało od ok. IX wieku do XV wieku). Potem nazwy tej zaczęto używać na określenie zjednoczonych w X wieku ziem rozciągających się w całym dorzeczu Odry i Wisły.

A takie były legendarne początki państwa polskiego.

Dawno, dawno temu plemiona Słowian pod wodzą trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa wędrowały w poszukiwaniu bezpiecznego i dogodnego miejsca na osiedlenie się. Wytrwale szli przez góry, doliny, zagajniki, mijali bagna, pustkowia i łąki. Wreszcie dotarli do wielkiej, zielonej puszczy. Tu po trudach wędrówki zatrzymali się na odpoczynek. Puszcza pogrążona była w ciszy. Wtem ze swojego gniazda wzbił się w górę piękny, biały orzeł. Ten widok zachwycił jednego z braci, Lecha. Przyjął to za dobry znak i postanowił w tym miejscu założyć siedzibę dla swojego plemienia. Po jakimś czasie stanął na wzgórzu okazały, warowny gród, który od gniazda orła został nazwany Gniezdem, a potem Gnieznem. Takie oto były legendarne początki państwa polskiego.

Jaki jest wrzos?

wrzos

Jest to roślina pospolita. Rośnie w suchych lasach, na torfowiskach, na polanach tworząc wrzosowiska. Kwitnie od sierpnia do października. Ma różowoliliowe drobne płatki. Wrzos ma różne zastosowania. Jest rośliną ozdobną, leczniczą,  miododajną.

Co to znaczy?

Mieć z kimś na pieńku – ‘być z kimś w konflikcie, mieć do kogoś pretensję’

Od kiedy Marek zniszczył Kaziowi bezcenną książkę, ten miał z nim na pieńku.

Palić za sobą mosty – ‘nieodwołanie z kimś zerwać, uniemożliwić sobie drogę powrotu’

Maria po zwolnieniu jej z pracy nie spaliła za sobą mostów.

Grać w otwarte karty – ‘niczego nie ukrywać, przedstawić sprawę uczciwie, otwarcie’

Witek w kontaktach z przyjaciółmi zawsze gra w otwarte karty.

Na końcu języka

Wprawki, ćwiczenia, zadaniapobierz1
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Zadanie 1
Wybierz odpowiednią formę czasownika.

A. Kasia jemy/je/jedzą bułkę z szynką.
B. Ja lubię/lubi/lubią spacerować po parku.
C. Oni chodzicie/chodzą/chodzę na kurs z języka polskiego.
D. My świetnie śpiewa/śpiewamy/śpiewają piosenki.
E. Wy robicie/robią/robię dzisiaj zakupy?

Zadanie 2
Zmień podane zdania.
Przykład: Mówię po polsku. Znam język polski.

A. Mówię po hiszpańsku. …………………………………………
B. Mówisz po francusku. …………………………………………..
C. Kasia mówi po rosyjsku. ………………………………………
D. My mówimy po niemiecku. ………………………………….
E. Wy mówicie po  włosku. ……………………………………….

Zadanie 3
Zmień podane zdania.
Przykład: Znam język angielski. Mówię po angielsku.

A. Znam język portugalski. ……………………………….
B. Wy znacie język grecki. ……………………………….
C. Znasz język arabski. …………………………………….
D. Ona zna język polski. …………………………………..
E. My znamy język słowacki. …………………………….

Dla dzieci
Zadanie 1
W podanych wyrazach podkreśl litery:

A, a
Ala, autobus, adres, antena, arbuz, album, auto

B, b
Barbara, borowik, banan, buty, borsuk, buda, biurko

C, c
Celina, cebula, cytryna, cerata, cokół, cesarz, centrum

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Wybierz odpowiednią formę czasownika.

A. Kasia je bułkę z szynką.
B. Ja lubię spacerować po parku.
C. Oni chodzą na kurs z języka polskiego.
D. My świetnie śpiewamy  piosenki.
E. Wy robicie  dzisiaj zakupy?

Zadanie 2
Zmień podane zdania.
Przykład: Mówię po polsku. Znam język polski.

A. Mówię po hiszpańsku. Znam język hiszpański.
B. Mówisz po francusku. Znasz język francuski.
C. Kasia mówi po rosyjsku. Kasia zna język rosyjski.
D. My mówimy po niemiecku. My znamy język niemiecki.
E. Wy mówicie po  włosku. Wy znacie język włoski.

Zadanie 3
Zmień podane zdania.
Przykład: Znam język angielski. Mówię po angielsku.

A. Znam język portugalski. Mówię po portugalsku.
B. Wy znacie język grecki. Wy mówicie po grecku.
C. Znasz język arabski. Mówisz po arabsku.
D. Ona zna język polski. Ona mówi po polsku
E. My znamy język słowacki. My mówimy po słowacku.

Dla dzieci

Zadanie 1
W podanych wyrazach podkreśl litery:

A, a
Ala, autobus, adres, antena, arbuz, album, auto

B, b
Barbara, borowik, banan, buty, borsuk, buda, biurko

C, c
Celina, cebula, cytryna, cerata, cokół, cesarz, centrum