Liceum/technikum
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Maj 2024

Liceum/technikum

Literatura: Daniel Naborowski “Cnota grunt wszystkiemu” – ogólne wiadomości o utworze

Fraszka wszytko na świecie, fraszka z każdej strony!
Nic to, choć ty masz pałac kosztem wystawiony,
Nic to, że stół zastawiasz hojnie półmiskami,
Nic to, żeć złoto, srebro leży gromadami,
Nic to, że gładka żona i domu zacnego,
Nic to, że mnóstwo wnuków liczysz z boku swego,
Nic to, że masz wsi gęste i wielkie osady,
Nic to, że sług za tobą niemałe gromady,
Nic to, że równia nie znasz dowcipowi swemu,
Nic to, że się ty światu podobasz wszytkiemu,
Nic to, żeć szczęście płynie nieodmiennym torem,
Nic to, choćbyś opatem abo był pryjorem,
Nic to, choć masz papieskie i carskie korony,
Nic to, że cię wyniosło Szczęście nad Tryjony,
Nic to, byś miał tysiąc lat szczęsne panowanie,
Bo iż to wszytko mija, za nic wszytko stanie.
Sama cnota i sława, która z cnoty płynie,
Nade wszytko ta wiecznie trwa i wiecznie słynie.
Tą kto żyje, ma dosyć, choć nie ma niczego,
A bez tej kto umiera, już nic ze wszytkiego.

Zadanie 1
Utwór został napisany

A. w starożytności.
B. w baroku.
C. w renesansie.

Zadanie 2
Wyraz ‘fraszka’ wskazuje na

A. kreację podmiotu lirycznego.
B. budowę tekstu.
C. problematykę wiersza.

Zadanie 3
Głównym środkiem stylistycznym jest

A. epifora.
B. anafora.
C. apostrofa.

Zadanie 4
Na podstawie wiersza podaj 3 wartości, do których człowieka przykłada wagę.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Wartości, o których mowa w wierszu są

A. ziemskie, trwałe.
B. przemijalne, ziemskie.
C. przemijalne, duchowe.

Zadanie 6
Jaka wartość jest trwała?

A. zdrowie.
B. szacunek.
C. cnota.

Zadanie 7
Nastrój wiersza ma charakter

A. żartobliwy.
B. refleksyjny.
C. ponury.

Zadanie 8
Wiersz należy do nurtu

A. metafizycznego.
B. miłosnego.
C. sarmackiego.

Zadanie 9
Cechą kompozycyjną wiersza jest

A. prostota.
B. kunsztowność.
C. konwencjonalność.

Zadanie 10
Cnota oznacza

A. umiarkowanie w jedzeniu.
B. umiarkowanie w stroju.
C. prawość w życiu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
Przykłady: kosztowny pałac, pyszne jedzenie, uroda kobiet, bogactwo, popularność i błyskotliwość, stanowisko, poczucie szczęścia.

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: