Liceum/technikum
LIPIEC 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Lipiec 2024

Liceum/technikum

Literatura: ogólne wiadomości o utworach Adama Mickiewicza

Zadanie 1
Którego utworu nie napisał Adam Mickiewicz

A. ”Ballady i romanse”.
B. ”Śmierć Pułkownika”.
C. „Balladyna”.

Zadanie 2
„Konrad Wallenrod” to

A. powieść poetycka.
B. powieść epistolarna.
C. opowiadanie.

Zadanie 3
Utwory ułożone w porządku chronologicznym są w szeregu

A. II cześć „Dziadów”, III część „Dziadów”, IV część „Dziadów.
B. II część „Dziadów”, IV część „Dziadów”, III część „Dziadów”.
C. IV część „Dziadów”, III część „Dziadów”, II część „Dziadów”.

Zadanie 4
Mesjanizm to kategoria występująca w utworze

A. ”Pan Tadeusz”.
B. III część „Dziadów”.
C. „Romantyczność”.

Zadanie 5
Starzec, Karusia, prosty lud, narrator to bohaterowie utworu

A. II część „Dziadów”.
B. „Sonety krymskie”.
C. „Romantyczność”.

Zadanie 6
Miejscem wydarzeń w II części „Dziadów” jest

A. kościół wiejski.
B. kaplica cmentarna.
C. cmentarz.

Zadanie 7
Czas akcji w „Panu Tadeuszu” obejmuje

A. pięć dni z roku 1811.
B. jeden dzień z roku 1812.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 8
Problematyka narodowowyzwoleńcza występuje w utworze

A. IV część „Dziadów”.
B. III część „Dziadów”.
C. „Świtezianka”.

Zadanie 9
Bohaterem dojrzałego romantyzmu jest

A. Konrad.
B. Jacek Soplica.
C. Konrad Wallenrod.

Zadanie 10
W poznanych utworach Adama Mickiewicza nie występuje motyw

A. nieszczęśliwej miłości.
B. przyrody.
C. scjentyzmu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: