Liceum/technikum – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Marzec 2024

Liceum/technikum
Literatura: Juliusz Słowacki „Kordian” – ogólne wiadomości o utworze

Zadanie 1
Właściwa akcja utworu toczy się w latach

A. 1825-1829.
B. 1830-1835.
C. 1820-1825.

Zadanie 2
Wydarzenia nie rozgrywają się w

A. Londynie.
B. Warszawie.
C. Paryżu.

Zadanie 3
W utworze Juliusz Słowacki dokonuje oceny

A. powstania styczniowego.
B. powstania listopadowego.
C. Wiosny Ludów.

Zadanie 4
„Choroba wieku”, jaka dotknęła tytułowego bohatera, nie przejawiała się

A. niezdolnością do działania.
B. oderwaniem od rzeczywistości.
C. samodzielnością i zaradnością.

Zadanie 5
Tytułowy bohater przeżywa przełom duchowy

A. w celi więziennej.
B. w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.
C. na szczycie Mont Blanc.

Zadanie 6
W utworze występuje hasło

A. ”Polska Mesjaszem narodów”.
B. „Polska Przywódcą narodów”.
C. „Polska Winkelriedem narodów”.

Zadanie 7
Koncepcja poezji zawarta w utworze zakładała

A. bierne oczekiwanie na rozwój wydarzeń.
B. ochronę narodu przed rozpaczą po klęsce powstania.
C. przechowanie pamięci o powstańczym zrywie i poderwanie ludzi do walki.

Zadanie 8
Utwór jest przykładem

A. dramatu właściwego.
B. dramatu romantycznego.
C. tragedii.

Zadanie 9
W utworze występuje nawiązanie do

A. ”Hamleta” Wiliama Szekspira.
B. „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
C. „Antygony” Sofoklesa.

Zadanie 10
W utworze nie występuje motyw

A. dojrzewania.
B. podróży.
C. przyrody.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
C

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: