Liceum/technikum – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2017

Literatura: praca z tekstem – Leszek Kołakowski “O podróżach” (fragment)

Po co podróżujemy? Dlaczego lubimy podróżować? Wydaje się, że to niemądre pytanie, bo każdy wie dlaczego i po co. Jest jednakowoż wiele rzeczy, które wydają się oczywiste, a po zastanowieniu się takimi być przestają. […]
W podróżach nie chodzi nam chyba, ściśle rzecz biorąc, o to, by się czegoś nauczyć: prawie wszystko, co poznajemy przez podróże, możemy poznać bez nich, często lepiej; zgodnie ze starym , z łaciny przełożonym porzekadłem, “niebo, nie umysł tacy odmieniają, którzy za morze po mądrość biegają”. Nie, nie dla nich podróżujemy. Nie po to też podróżujemy, by na chwilę wyrwać się z codziennych trosk i o kłopotach zapomnieć, jako że, zgodnie z innym łacińskim porzekadłem, “czarna troska za jeźdźcem siada”. Nie rządza wiedzy nas gna ani ochota ucieczki, ale ciekawość, jak się zdaje, jest osobnym popędem, do innych niesprowadzalnym. Uczeni mówią nam, że ciekawość, czyli potrzeba bezinteresownego badania otoczenia, przechowuje się u ludzi przez całe życie i że to jest właśnie swoiście ludzka zdolność.
Jesteśmy ciekawi nie dlatego, że nieznajome rzeczy obiecywały nam jakieś zaspokojenia albo czymś groziły, czemu trzeba zapobiec, jesteśmy ciekawi po prostu. Ludzie podejmują z ciekawości rozmaite czynności i dzieła, o których wiedzą, że są niebezpieczne, podróżują w różne miejsca mało znane i groźne, giną na wspinaczkach górskich albo w czeluściach jaskiń. […]

Zadanie 1
Podaj przykłady, które, zdaniem autora tekstu, nie są powodem podróżowania.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2
Czym charakteryzuje się ciekawość człowieka?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3
Jakie mogą być minusy wynikające z ciekawości człowieka?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Co w kontekście tekstu oznacza sentencja ” czarna troska za jeźdźcem siada”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Zastąp zaznaczone wyrazy i wyrażenia słowami o znaczeniu podobnym: Nie po to też podróżujemy, by na chwilę wyrwać się z codziennych trosk i o kłopotach zapomnieć.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Podaj parafrazę słowotwórczą wyrazu ‘podróżniczka’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 7
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

A. Tekst jest napisany stylem naukowym. P/F
B. Tekst ma charakter refleksyjny. P/F
C. W tekście dominują zdania pojedyncze rozwinięte. P/F
D. Autor tekstu podejmuje dialog z czytelnikiem. P/F

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
zdobycie wiedzy; ucieczka od trosk i kłopotów

Zadanie 2
Jest to umiejętność oraz chęć człowieka do poznawania otaczającej go rzeczywistości.

Zadanie 3
niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu a nawet życiu człowieka

Zadanie 4
Podróż nie pomoże człowiekowi uwolnić się od problemów czy trosk.

Zadanie 5
Nie po to też podróżujemy, by na moment uwolnić się z powszednich zmartwień i o kłopotach nie pamiętać.

Zadanie 6
Kobieta, która podróżuje.

Zadanie 7
A. P
B. P
C. F
D. P