Liceum/technikum – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2018

Literatura: Hanka Borynowa – znajomość losów bohaterki

Zadanie 1
Jest to bohaterka z

A. powieści Stefana Żeromskiego “Chłopi”.
B. powieści Władysława Stanisława Reymonta “Chłopi”.
C. powieści Stefana Reymonta “Chłopi”.

Zadanie 2
Jest to postać

A. epizodyczna.
B. drugoplanowa.
C. pierwszoplanowa.

Zadanie 3
Ojcem Hanki był

A. Bylica.
B. Pacześ.
C. Roch.

Zadanie 4
Siostrą Hanki była

A. Magda.
B. Weronka.
C. Józka.

Zadanie 5
Mężem Hanki był

A. Antek.
B. Maciej.
C. Szymek.

Zadanie 6
W życiu bohaterki zachodzi wewnętrzna przemiana, ponieważ

A. dowiedziała się o romansie męża.
B. znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.
C. obydwie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 7
Które określenie nie pasuje do bohaterki?

A. leniwa.
B. zaradna.
C. przewidująca.

Zadanie 8
Które określenie nie psuje do bohaterki?

A. płaczliwa.
B. narzekająca.
C. zawsze radosna.

Zadanie 9
Dla bohaterki były ważne

A. rodzina, piękne stroje,
B. uroda, rodzina.
C. ziemia, rodzina.

Zadanie 10
Hanka to bohaterka

A. jednoznacznie pozytywna.
B. jednoznacznie negatywna.
C. łączy zarówno cechy pozytywne jak i negatywne.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

Literatura: oda – cechy gatunkowe

Zadanie 1
Oda jako gatunek należy do

A. liryki.
B. epiki.
C. dramatu.

Zadanie 2
Gatunek narodził się

A. w średniowieczu.
B. w starożytnej Grecji.
C. w renesansie.

Zadanie 3
Jest to utwór

A. pisany prozą.
B. będący dystychem.
C. pisany wierszem.

Zadanie 4
Jest to utwór

A. o budowie nieregularnej.
B. zawsze podzielony na zwrotki.
C. najczęściej podzielony na zwrotki.

Zadanie 5
Utwór ma celu

A. pochwałę postaci, wydarzenia.
B. pochwałę postaci, idei, wydarzenia.
C. pochwałę idei, wydarzenia.

Zadanie 6
Utwór napisany jest stylem

A. potocznym.
B. żartobliwym.
C. podniosłym.

Zadanie 7
Na podstawie podanych fragmentów, odgadnij kim są ‘bohaterowie’ utworów.

A. “Ozdobo twarzy, wąsy pokrętne”.
B. “Biedna rozpaczy”.
C. “O, radości, iskro bogów”.
D. “Młodości! dodaj mi skrzydła”.

Zadanie 8
Kto jest autorem wiersza, z którego pochodzi cytat zawarty w punkcie B?

A. Adam Naruszewicz.
B. Adam Mickiewicz.
C. Stanisław Trembecki.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A. wąsy.
B. rozpacz.
C. radość.
D. młodość.

Zadanie 8
B