Liceum/technikum – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2018

Literatura: Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz” – ogólna znajomość utworu

Zadanie 1
Utwór jest przykładem

A. liryki.
B. epiki wierszowanej.
C. sielanki romantycznej.

Zadanie 2
Utwór składa się z

A. dwunastu części.
B. dwunastu tomów.
C. dwunastu ksiąg.

Zadanie 3
Utwór uzupełnia

A. Epilog.
B. Prolog.
C. Inwokacja.

Zadanie 4
Czas fabuły obejmuje okres od

A. 1791 roku.
B. 1795 roku.
C. 1811 roku.

Zadanie 5
Czas akcji to

A. lato 1812 roku.
B. lato 1811 roku.
C. lato 1811 roku i jeden dzień 1812 roku.

Zadanie 6
Miejsce akcji to

A. Litwa, puszcza.
B. Litwa, dworek Soplicowo i jego okolice.
C. Litwa, dworek Soplicowo.

Zadanie 7
Przyporządkuj przykłady do poniższych gatunków literackich

opis puszcz litewskich, spór o Kusego i Sokoła, miłość Tadeusza i Zosi, opis działań wojennych, opowiadanie Wojskiego o muchach

A. sielanka
B. gawęda
C. komedia
D. powieść historyczna
E. baśń

Zadanie 8
Utwór został wydany

A. w Kownie.
B. w Wilnie.
C. w Paryżu.

Zadanie 9
Głównym bohaterem utworu jest

A. Tadeusz Soplica.
B. szlachta polska.
C. emigracja polska.

Zadanie 10
Jakiego wątku nie ma w utworze?

A. dzieje Jacka Soplicy.
B. losy rodu Dobrzyńskich.
C. odzyskanie przez Polskę niepodległości.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A. sielanka – miłość Tadeusza i Zosi.
B. gawęda – opowiadanie Wojskiego o muchach.
C. komedia – spór o Kusego i Sokoła.
D. powieść historyczna – opis działań wojennych.
E. baśń – opis puszcz litewskich.

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: filozofia modernizmu – ogólna znajomość zagadnienia

Zadanie 1
Dopisz imiona do nazwisk filozofów.

A. ………………………. Schopenhauer.
B. ………………………. Nietzsche.
C. ………………………. Bergson.

Zadanie 2
Utwórz przymiotniki od nazwisk.

A. Schopenhauer
B. Nietzsche
C. Bergson

Zadanie 3
Kto jest autorem poniższych dzieł?

A. “Ewolucja twórcza”
B. “Świat jako wola i wyobrażenie”
C. “Poza dobrem i złem”

Zadanie 4
Wskaż punkt zawierający poglądy Schopenhauera.

A. wyższość siły nad przeciętnością i słabością.
B. siła życia, moc, energia, siła twórcza dana człowiekowi.
C. sztuka, nauka, nirwana jako dziedziny ukojenia.

Zadanie 5
Wskaż punkt zawierający poglądy Nietzschego.

A. sztuka, nauka, nirwana jako dziedziny ukojenia.
B. wyższość siły nad przeciętnością i słabością.
C. siła życia, moc, energia, siła twórcza dana człowiekowi.

Zadanie 6
Wskaż punkt zawierający poglądy Bergsona.

A. siła życia, moc, energia, siła twórcza dana człowiekowi.
B. sztuka, nauka, nirwana jako dziedziny ukojenia.
C. wyższość siły nad przeciętnością i słabością.

Zadanie 7
Dekadentyzm to postawa zainspirowana przez filozofię.

A. Bergsona.
B. Schopenhauera.
C. Nietzschego.

Zadanie 8
Nadczłowiek to termin wywodzący się z filozofii.

A. Nietzschego.
B. Bergsona.
C. Schopenhauera.

Zadanie 9
Intuicjonizm to pojęcie sformułowane przez

A. Schopenhauera.
B. Nietzschego.
C. Bergsona.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Arthur Schopenhauer.
B. Friedrich Nietzsche.
C. Henri Bergson.

Zadanie 2
A. Schopenhauer – schopenhaueryzm.
B. Nietzsche – nietzscheanizm.
C. Bergson – bergsonizm.

Zadanie 3
A. “Ewolucja twórcza” – Henri Bergson.
B. “Świat jako wola i wyobrażenie”- Arthur Schopenhauer.
C. “Poza dobrem i złem” – Friedrich Nietzsche.

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C