Liceum/technikum – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2018

Liceum/technikum
Literatura: praca z tekstem literackim – Daniel Naborowski “Cnota grunt wszystkiemu”

Fraszka wszytko na świecie, fraszka z każdej strony!
Nic to, choć ty masz pałac kosztem wystawiony,
Nic to, że stół zastawiasz hojnie półmiskami,
Nic to, że złoto, srebro leży gromadami
Nic to, że gładka żona i domu zacnego,
Nic to, że mnóstwo wnuków liczysz z boku swego,
Nic to, że masz wsi gęste i wielkie osady,
Nic to, że sług za tobą niemałe gromady,
Nic to, że równia nie znasz dowcipowi swemu,
Nic to, że się ty światu podobasz wszytkiemu,
Nic to, że szczęście płynie nieodmiennym torem
Nic to, choćbyś opatem abo był pryjorem,
Nic to, choć masz papieskie i carskie korony,
Nic to, że cię wyniosło Szczęście nad Tryjony,
Nic to, byś miał tysiąc lat szczęsne panowanie,
Bo iż to wszytko mija, za nic wszytko stanie.
Sama cnota i sława, która z cnoty płynie,
Nade wszytko ta wiecznie trwa i wiecznie słynie.
Tą kto żyje, ma dosyć, choć nie ma niczego,
A bez tej kto umiera, już nic ze wszystkiego.
Zadanie 1
Utwór został napisany

A. w starożytności.
B. w baroku.
C. w renesansie.

Zadanie 2
Wyraz ‘fraszka’ wskazuje na

A. kreację podmiotu lirycznego.
B. budowę tekstu.
C. problematykę wiersza.

Zadanie 3
Głównym środkiem stylistycznym jest

A. epifora.
B. anafora.
C. apostrofa.

Zadanie 4
Na podstawie wiersza podaj 3 wartości, do których człowieka przykłada wagę.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Wartości, o których mowa w wierszu są

A. ziemskie, trwałe.
B. przemijalne, ziemskie.
C. przemijalne, duchowe.

Zadanie 6
Jaka wartość jest trwała?

A. zdrowie.
B. szacunek.
C. cnota.

Zadanie 7
Nastrój wiersza ma charakter

A. żartobliwy.
B. refleksyjny.
C. ponury.

Zadanie 8
Wiersz należy do nurtu

A. metafizycznego.
B. miłosnego.
C. sarmackiego.

Zadanie 9
Cechą kompozycyjną wiersza jest

A. prostota.
B. kunsztowność.
C. konwencjonalność.

Zadanie 10
Cnota oznacza

A. umiarkowanie w jedzeniu.
B. umiarkowanie w stroju.
C. prawość w życiu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
Przykłady: kosztowny pałac, pyszne jedzenie, uroda kobiet, bogactwo, popularność i błyskotliwość, stanowisko, poczucie szczęścia.

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: średniowieczne malarstwo

Zadanie 1
Rozpoznaj styl w malarstwie.

A. Rozwija się malarstwo o ostrym, wyrazistym rysunku. Artyści śmiało wydłużają postaci, dbając przede wszystkim o ich siłę wyrazu – ekspresję. Prezentują sceny męki i tortur, okaleczone i zdeformowane cierpieniem ciała Zbawiciela i świętych.

B. Na obrazach postaci ludzkie są płaskie i odrealnione. Brak jest perspektywy. Tło obrazu jest złote, co sugeruje idealną bezczasową przestrzeń szczęśliwego bytowania w niebie.

Zadanie 2
Uzupełnij punkty.

pieta, fresk, ikona, iluminatorstwo, miniatura, inicjał

A. zdobienie ksiąg –
B. malowanie na mokrym tynku farbami –
C. ręcznie wykonane ilustracje w księgach –
D. obrazy malowane zgodnie ze ścisłymi kanonami, ukazujące Chrystusa, Maryję lub świętych –
E. ozdobna pierwsza litera otwierająca stronę lub rozdziały –
F. przedstawienie Matki Boskiej rozpaczającej nad ciałem Chrystusa złożonym na jej kolanach –

Zadanie 3
Jaka tematyka dominowała w średniowiecznym malarstwie?

A. przedstawienia świętych, władców, sceny biblijne.
B. przedstawienia świętych, władców, sceny mitologiczne.
C. sceny biblijne, pejzaże, przedstawienia władców.

Zadanie 4
Do podanych imion dopisz nazwiska.

Memling, Bosch, van Eyck, van der Weyden

A. Hieronim ……………………………
B. Roger …………………………………
C. Jan ……………………………………
D. Hans …………………………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. styl gotycki.
B. styl romański.

Zadanie 2
A. zdobienie ksiąg – iluminatorstwo.
B. malowanie na mokrym tynku farbami – fresk.
C. ręcznie wykonane ilustracje w księgach – miniatura.
D. obrazy malowane zgodnie ze ścisłymi kanonami, ukazujące Chrystusa, Maryję lub świętych – ikona.
E. ozdobna pierwsza litera otwierająca stronę lub rozdziały – inicjał.
F. przedstawienie Matki Boskiej rozpaczającej nad ciałem Chrystusa złożonym na jej kolanach – pieta.

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A. Hieronim Bosch.
B. Roger van der Weyden.
C. Jan van Eyck.
D. Hans Memling.