Liceum/technikum – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2018

Literatura: “Potop” Henryka Sienkiewicza – cechy gatunkowe

Zadanie 1
Którą częścią “Trylogii” jest “Potop?”

A. pierwszą.
B. drugą.
C. trzecią.

Zadanie 2
Jakie wydarzenie historyczne zostało przedstawione?

A. wojny z Turcją.
B. powstanie Chmielnickiego.
C. najazd Szwedów.

Zadanie 3
Z jakich źródeł nie korzystał autor, pisząc powieść.

A. “Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska.
B. relacje naocznych świadków.
C. kroniki z XVII wieku.

Zadanie 4
Jakie cechy charakterystyczne dla baśni występują w powieści? Podaj dwa przykłady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5
Podkreśl poprawne odpowiedzi.

A. pojedynek Andrzeja Kmicica z księciem Bogusławem to przykład sceny charakterystycznej dla powieści awanturniczej/powieści obyczajowej.
B. listy Anusi Borzobohatej, które trafiły w niewłaściwe ręce to przykład sceny charakterystycznej dla powieści psychologicznej/powieści sensacyjnej.
C. rywalizacja o rękę Oleńki pomiędzy Andrzejem Kmicicem a księciem Bogusławem to przykład sceny charakterystycznej dla powieści awanturniczej/romansu przygodowego.

Zadanie 6
Przeczytaj fragment tekstu, a następnie wykonaj polecenia.

Kmicic zdarł konia, że aż kopyta jego zawisły nad głowami rajtarskich rumaków, sam zaś szalał, siekł, bódł. Krew zbroczyła mu twarz, z oczu szedł ogień, wszystkie myśli w nim zgasły, została tylko jedna, że zginie, lecz Szwedów musi zatrzymać. Ta myśl przerodziła się w dzikie jakieś uniesienie, więc siły jego potroiły się, ruchy stały się podobne do ruchów rysia: wściekłe, jak błyskawice szybkie. I nadludzkimi ciosami szabli kruszył ludzi, jak piorun kruszy młode drzewa.

I. Powyższy fragment jest przykładem

A. sceny obyczajowej.
B. sceny rycerskiej.
C. sceny batalistycznej.

II. Nagromadzenie czasowników w scenie nadaje jej charakter

A. statyczny.
B. dynamiczny.
C. nieprzejrzysty.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
Przykłady: pokonanie wroga pomimo jego przewagi; klęska bohaterów negatywnych jak Janusz Radziwiłł, który opuszczony przez wszystkich umiera w samotności, nie spełniwszy swoich marzeń dotyczących korony polskiej; Kmicic jako bohater, który z każdej opresji wychodzi zwycięsko.

Zadanie 5
A. pojedynek Andrzeja Kmicica z księciem Bogusławem to przykład sceny charakterystycznej dla powieści awanturniczej/powieści obyczajowej.
B. listy Anusi Borzobohatej, które trafiły w niewłaściwe ręce to przykład sceny charakterystycznej dla powieści psychologicznej/powieści sensacyjnej.
C. rywalizacja o rękę Oleńki pomiędzy Andrzejem Kmicicem a księciem Bogusławem to przykład sceny charakterystycznej dla powieści awanturniczej/romansu przygodowego.

Zadanie 6
I. C
II. B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: pozytywizm w Polsce – ogólnie o epoce

Zadanie 1
Określ ramy czasowe epoki.

A. 1864-1890.
B. 1860-1880.
C. 1850-1900.

Zadanie 2
Jak wyglądało życie Polaków pod zaborami?

A. względna autonomia i swobody obywatelskie – zabór ……………………………………………..
B. aresztowania, uwłaszczenie chłopów, zsyłki na Syberię – zabór ……………………………….
C. kolonizacja, rozwój przemysłu, atakowanie polskiego szkolnictwa – zabór ………………..

Zadanie 3
Kolebką polskiego pozytywizmu był

A. zabór rosyjski.
B. zabór pruski.
C. zabór austriacki.

Zadanie 4
Wskaż założenia programowe polskiego pozytywizmu.

A. prowadzenie konspiracyjnej działalności.
B. asymilacja Żydów.
C. emancypacja kobiet.
D. zbrojna walka o niepodległość.
E. praca u podstaw.
F. praca organiczna.

Zadanie 5
Uzupełnij tabelkę.

Tytuł Autor Gatunek
“Nad Niemnem”
“Latarnik”
“Humoreski z teki Woroszyłły”
O Żydach i kwestii żydowskiej”
“Lalka”
“Krzyżacy”

Zadanie 6
Do podanych motywów dopisz po jednym tytule nowel.

A. polska wieś – …………………………………………………………………….
B. dziecko – ………………………………………………………………………….
C. miłość ojczyzny – ……………………………………………………………..
D. kwestia żydowska – ………………………………………………………….

Zadanie 7
Jaki typ bohatera: nauczycielka, kupiec, idealista, wyemancypowana kobieta,
reprezentują poniższe postacie?

A. Joanna Lipska – ……………………………………………………………….
B. Julian Ochocki – ………………………………………………………………
C. Helena Stawska – ……………………………………………………………..
D. Stanisław Wokulski – ……………………………………………………….

Zadanie 8
Za pomocą dwóch określeń scharakteryzuj

A. typ społecznika – ………………………………………………………………..
B. typ utracjusza – ………………………………………………………………….

Zadanie 9
A. Czym był historyzm w malarstwie?
………………………………………………………………………………………………………………..
B. Wymień nazwisko malarza reprezentującego ten styl.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 10
Podaj autora i tytuł wiersza, z którego pochodzą poniższe cytaty.

A. “Z jednego kubka ty i ja
Piliśmy onej chwili;
Lecz że nam w wodę padła łza,
Więc kubek my rozbili”
……………………………………………………………………………
B. “Szukajcie prawdy jasnego płomienia
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg”
………………………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
A. zabór austriacki.
B. zabór rosyjski.
C. zabór pruski.

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B. C. E. F.

Zadanie 5

Tytuł Autor Gatunek
“Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa powieść
“Latarnik” Henryk Sienkiewicz nowela
“Humoreski z teki Woroszyłły” Henryk Sienkiewicz publicystka
O Żydach i kwestii żydowskiej” Eliza Orzeszkowa publicystyka
“Lalka” Bolesław Prus powieść
“Krzyżacy” Henryk Sienkiewicz powieść historyczna

Zadanie 6
A. przykłady: “Szkice węglem”, “Nasza szkapa”, “Antek”.
B. przykłady: “Janko Muzykant”, “Katarynka”, “Dobra pani”.
C. “”Gloria victis”, “Latarnik”, “Omyłka”.
D. “Mendel Gdański”, “Nasza szkapa”, “Szkice węglem”.

Zadanie 7
A. Joanna Lipska – nauczycielka.
B. Julian Ochocki – idealista.
C. Helena Stawska – wyemancypowana kobieta.
D. Stanisław Wokulski – kupiec.

Zadanie 8
Przykłady:
A. typ społecznika – bezinteresowny, oddany pracy, wrażliwy na sprawy społeczne.
B. typ utracjusza – rozrzutny, nieodpowiedzialny, niechętny pracy.

Zadanie 9
A. Kierunek w malarstwie nawiązujący do historii.
B. Jan Matejko; Artur Grottger.

Zadanie 10
A. Maria Konopnicka “Kubek”.
B. Adam Asnyk “Do młodych”.