Liceum/technikum – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2018

Literatura: epoki literackie – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Powiąż początek lub koniec epok z poniższymi datami.

A. 1822 –
B. 1584 –
C. 1939 –

Zadanie 2
Z jaką epoką połączysz pojęcia z filozofii?

epikureizm, tomizm, sensualizm, irracjonalizm, utylitaryzm

A. starożytność –
B. oświecenie –
C. średniowiecze –
D. romantyzm –
E. pozytywizm –

Zadanie 3
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla średniowiecza.

A. kolegiata w Tumie pod Łęczycą.
B. Wiliam Szekspir „Hamlet”.
C. ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie.
D. muzyka Jana Sebastiana Bacha.
E. chorał gregoriański.
F. Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole”.

Zadanie 4
Wskaż punkty, w którym mowa o dziełach charakterystycznych dla renesansu.

A. zamek w Baranowie Sandomierskim.
B. Kaplica Zygmuntowska w Katedrze Wawelskiej.
C. muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta.
D. „Pieśni” Jana Kochanowskiego.
E. muzyka Mikołaja Gomółki.

Zadanie 5
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla baroku.

A. kościół św. Anny w Krakowie.
B. portrety trumienne.
C. muzyka Fryderyka Szopena.
D. Molier „Skąpiec”.
E. Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego”.

Zadanie 6
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla oświecenia.

A. Złota Brama w Gdańsku.
B. pałac na Wodzie w Łazienkach.
C. pałac Sanssouci w Poczdamie.
D. muzyka Josepha Haydna.
E. Henry King „Rozmyślania o północy”.

Zadanie 7
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla romantyzmu.

A. zamek w Kórniku.
B. James Macpherson „Pieśni Osjana”.
C. muzyka Johanesa Brahmsa.
D. malarstwo Williama Turnera.
E. Aleksander Fredro “Zemsta”.

Zadanie 8
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla pozytywizmu.

A. bazylika Sacre Coeur w Paryżu.
B. malarstwo Jana Matejki.
C. muzyka Stanisława Moniuszki.
D. Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”.
E. Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”.

Zadanie 9
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla Młodej Polski.

A. muzyka Maurice’a Ravel’a.
B. Casa Mila w Barcelonie.
C. Władysław Stanisław Reymont “Chłopi”.
D. malarstwo Stanisława Wyspiańskiego.
E. Stefan Żeromski “Przedwiośnie”.

Zadanie 10
Wskaż punkty, w których mowa o dziełach charakterystycznych dla dwudziestolecia międzywojennego.

A. Witold Gombrowicz “Ferdydurke”.
B. muzyka Igora Strawińskiego.
C. Stanisław Wyspiański “Wesele”.
D. malarstwo Wojciecha Kossaka.
E. Willa Savoye w Poissy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. 1822 – początek romantyzmu w Polsce.
B. 1584 – koniec renesansu w Polsce.
C. 1939 – koniec dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

Zadanie 2
A. starożytność – epikureizm.
B. oświecenie – sensualizm.
C. średniowiecze – tomizm.
D. romantyzm – irracjonalizm.
E. pozytywizm – utylitaryzm.

Zadanie 3
A. kolegiata w Tumie pod Łęczycą.
B. Wiliam Szekspir „Hamlet”.
C. ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie.
D. muzyka Jana Sebastiana Bacha.
E. chorał gregoriański.
F. Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole”.

Zadanie 4
A. zamek w Baranowie Sandomierskim.
B. Kaplica Zygmuntowska w Katedrze Wawelskiej.
C. muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta.
D. „Pieśni” Jana Kochanowskiego.
E. muzyka Mikołaja Gomółki.

Zadanie 5
A. kościół św. Anny w Krakowie.
B. portrety trumienne.
C. muzykat Fryderyka Szopena.
D. Molier „Skąpiec”.
E. Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego”.

Zadanie 6
A. Złota Brama w Gdańsku.
B. pałac na Wodzie w Łazienkach.
C. pałac Sanssouci w Poczdamie.
D. muzyka Josepha Haydna.
E. Henry King „Rozmyślania o północy”.

Zadanie 7
A. zamek w Kórniku.
B. James Macpherson „Pieśni Osjana”.
C. muzyka Johanesa Brahmsa.
D. malarstwo Williama Turnera.
E. Aleksander Fredro “Zemsta”.

Zadanie 8
A. bazylika Sacre Coeur w Paryżu.
B. malarstwo Jana Matejki.
C. muzyka Stanisława Moniuszki.
D. Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”.
E. Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”.

Zadanie 9
A. muzyka Maurice’a Ravel’a.
B. Casa Mila w Barcelonie.
C. Władysław Stanisław Reymont “Chłopi”.
D. malarstwo Stanisława Wyspiańskiego.
E. Stefan Żeromski “Przedwiośnie”.

Zadanie 10
A. Witold Gombrowicz “Ferdydurke”.
B. muzyka Igora Strawińskiego.
C. Stanisław Wyspiański “Wesele”.
D. malarstwo Wojciecha Kossaka.
E. Willa Savoye w Poissy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Literatura: wybrane motywy literackie

Zadanie 1
Dla jakich epok typowe są poniższe motywy?

A. dance makabre –
B. inteligent –
C. sarmatyzm –
D. walka o wolność –
E. praca u podstaw –
F. dworzanin –
G. katastrofizm –
I. racjonalizm –

Zadanie 2
Do poniższych utworów przyporządkuj motyw.

Deesis, przemijanie, ludowość, natura, społeczeństwo

A. “Romantyczność” –
B. “Lalka” –
C. “Bogurodzica” –
D. “Na lipę” –
E. “Krótkość żywota” –

Zadanie 3
Jaki motyw jest charakterystyczny w poniższych utworach?

A. “Pieśń o Rolandzie” –
B. ” Dziady” część III –
C. “Mendel Gdański” –
D. “Chłopi” –
E. “Przedwiośnie” –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. dance makabre – średniowiecze.
B. inteligent – dwudziestolecie międzywojenne.
C. sarmatyzm – barok.
D. walka o wolność – romantyzm.
E. praca u podstaw – pozytywizm.
F. dworzanin – renesans.
G. katastrofizm – Młoda Polska.
I. racjonalizm – oświecenie.

Zadanie 2
A. “Romantyczność” – ludowość.
B. “Lalka” – społeczeństwo.
C. “Bogurodzica” – Deesis.
D. “Na lipę” – natura.
E. “Krótkość żywota” – przemijanie.

Zadanie 3
A. “Pieśń o Rolandzie” – np. rycerz, władca.
B. ” Dziady” część III – np. poeta, poezja, bunt, walka o wolność, społeczeństwo.
C. “Mendel Gdański” – społeczeństwo, asymilacja Żydów.
D. “Chłopi” – wieś, rodzina, przyroda, obrzędy, obyczaje.
E. “Przedwiośnie” – rewolucja, rodzina, społeczeństwo, inteligent.