Liceum/technikum – kwiecień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Kwiecień 2019

Literatura: Albert Camus “Dżuma” – wiadomości ogólne

Zadanie 1
Określ miejsce wydarzeń.

A. Oran.
B. Berlin.
C. Paryż.

Zadanie 2
Określ rok, w którym rozgrywają się wydarzenia.

A. 1945.
B. 1947.
C. 194…

Zadanie 3
Akcja utworu obejmuje okres od

A. marca do stycznia.
B. kwietnia do lutego.
C. stycznia do grudnia.

Zadanie 4
Narracja ma formę

A. listu.
B. kroniki.
C. pamiętnika.

Zadanie 5
“Dżuma” to powieść

A. realistyczna.
B. fantastyczna.
C. parabola.

Zadanie 6
Co oznacza wyrażenie porte-parole?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7
Podaj jedno z metaforycznych znaczeń dżumy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 8
Objaśnij sens słów “każdy nosi w sobie dżumę”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 9
Kim byli bohaterowie?

A. Bernard Rieux –
B. Raymond Rambert –
C. Jean Tarrou –
D. Joseph Conrad –
E. ojciec Paneloux –
F. Cottard –

Zadanie 10
Na czym polega heroiczny humanizm przedstawiony w utworze?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
Porte-parole to narrator lub postać wyrażająca poglądy autora.

Zadanie 7
Np. wojna, system totalitarny, zło.

Zadanie 8
Jest to cecha kondycji człowieka: zło, obojętność, przyzwolenie na bezprawie, niesprawiedliwość.

Zadanie 9
A. Bernard Rieux – lekarz.
B. Raymond Rambert – dziennikarz.
C. Jean Tarrou – syn zastępcy prokuratora generalnego.
D. Joseph Conrad – urzędnik merostwa.
E. ojciec Paneloux – jezuita.
F. Cottard – przestępca.

Zadanie 10
Człowiek podejmując trud życia, które jest absurdalne, znajduje sens w pracy dla innych.