Liceum/technikum – lipiec
LIPIEC 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2019

Liceum/technikum
Literatura: filozofia – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Pojęcie ‘filozofia’ oznacza

A. umiłowanie piękna.
B. umiłowanie mądrości.
C. umiłowanie słowa.

Zadanie 2
Podaj nazwę epoki, w której żyli filozofowie.

A. Kartezjusz –
B. Sokrates –
C. św. Augustyn –
D. Auguste Comte –
E. John Locke –

Zadanie 3
Do podanych haseł dopisz nazwy kierunków filozoficznych.

A. działania ludzi powinny być użyteczne –
B. źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe –
C. należy cieszyć się chwilą –
D. Bóg stworzył świat, ale nie ma wpływu na jego funkcjonowanie –
E. prawdy należy poszukiwać za pomocą środków pozarozumowych –

Zadanie 4
Podaj autora poniższych powiedzeń.

A. “Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie” –
B. “Nie można wejść dwukrotnie do tej samej rzeki” –
C. “Wszystkie byty tworzą hierarchię” –
D. “Poznanie Boga dokonuje się w akcie iluminacji” –
E. “Wiem, że nic nie wiem” –

Zadanie 5
Kto jest autorem poniższych dzieł.

A. “Świat jako wola i wyobrażenie” –
B. “Albo-albo” –
C. “Prostaczek” –
D. “Ewolucja twórcza” –
E. “Poza dobrem i złem” –

Zadanie 6
Wskaż punkt zawierający poglądy Schopenhauera.

A. wyższość siły nad przeciętnością i słabością.
B. siła życia, moc, energia, siła twórcza dana człowiekowi.
C. sztuka, nauka, nirwana jako dziedziny ukojenia.

Zadanie 7
Wskaż punkt zawierający poglądy Nietzschego.

A. sztuka, nauka, nirwana jako dziedziny ukojenia.
B. wyższość siły nad przeciętnością i słabością.
C. siła życia, moc, energia, siła twórcza dana człowiekowi.

Zadanie 8
Wskaż punkt zawierający poglądy Bergsona.

A. siła życia, moc, energia, siła twórcza dana człowiekowi.
B. sztuka, nauka, nirwana jako dziedziny ukojenia.
C. wyższość siły nad przeciętnością i słabością.

Zadanie 9
Do podanych kierunków filozoficznych dopisz ich przedstawicieli.

Hans Georg Cadamer, Jean Paul Sartre, Herbert Marcuse, Emmanuel Mounier

A. egzystencjalizm –
B. personalizm –
C. hermeneutyka –
D. neomarksizm –

Zadanie 10
Wpisz w puste miejsca wyrazy tak, aby utworzyć definicję filozofii postmodernistycznej.

Jest to filozofia reprezentująca ……………….. nurty i tendencje. Przedstawiciele tego kierunku skupiają się na zmianach ……………….. współczesnego …………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A. barok.
B. starożytność.
C. średniowiecze.
D. pozytywizm.
E. oświecenie.

Zadanie 3
A. utylitaryzm.
B. sensualizm.
C. epikureizm.
D. deizm.
E. irracjonalizm.

Zadanie 4
A. Immanuel Kant.
B. Heraklit z Efezu.
C. św. Tomasz z Akwinu.
D. św. Augustyn.
E. Sokrates.

Zadanie 5
A. Arthur Schopenhauer.
B. Soren Kierkegaard.
C. Wolter.
D. Henri Bergson.
E. Friedrich Nietzsche.

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A. Jean Paul Sartre.
B. Emmanuel Mounier.
C. Hans Georg Cadamer.
D. Herbert Marcuse.

Zadanie 10
Jest to filozofia reprezentująca różne nurty i tendencje. Przedstawiciele tego kierunku skupiają się na zmianach kondycji współczesnego człowieka.