Liceum/technikum – sierpień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Sierpień 2019

Liceum/technikum
Literatura: sztuki plastyczne – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Zaznacz punkty zawierające nazwy sztuk plastycznych.

A. malarstwo.
B. film.
C. grafika.
D. rzeźba.
E. przedstawienie teatralne.
F. muzyka.
G. architektura.
H. rzemiosło artystyczne.

Zadanie 2
Uporządkuj chronologicznie kierunki w sztuce.

neogotyk, gotyk, secesja, rokoko, kubizm, socrealizm, realizm

Zadanie 3
Do podanych dzieł sztuki dopisz epokę, w której powstały.

A. portrety trumienne –
B. ołtarz Wita Stwosza –
C. Pałac na Wodzie w Łazienkach –
D. kaplica Zygmuntowska w katedrze wawelskiej –
E. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie –
F. Wieża Eiffla w Paryżu –
G. Salvador Dali “Trwałość i pamięć” –
H. Casa Batllo –
I. Francisco de Goya “Rozstrzelanie powstańców madryckich” –

Zadanie 4
Do sformułowań dotyczących charakterystyki malarstwa dopisz nazwę epoki.

A. malarstwo ścienne (freski) i tablicowe (na drewnie), brak perspektywy –
B. idealne proporcje, unikanie kontrastów kolorystycznych i światłocieniowych –
C. tworzenie pod wpływem chwilowych nastrojów i przelotnych wrażeń –
D. prostota wyrazu, harmonia formy, kompozycja zamknięta, perspektywa linearna –
E. rezygnacja z wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów rzeczywistych –
F. tajemniczość i nastrojowość, odzwierciedlenie uczuć postaci –
G. dynamiczna, asymetryczna kompozycja, iluzja trójwymiarowości, światłocienie –
H. fotograficzne i precyzyjne odtwarzanie obiektu –
I. ukazywanie życia codziennego człowieka w jego środowisku, estetyka mimetyczna –

Zadanie 5
Wymień trzy rodzaje technik w malarstwie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 6
Wymień trzy rodzaje tworzyw w rzeźbie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7
Do podanych określeń związanych z architekturą dopasuj poniższe wyrazy i wyrażenia.

kompozycja, funkcja, materiały, plan budowli

A. np. budynek mieszkalny, sakralny –
B. np. kwadrat, koło –
C. układ poszczególnych części wewnętrznych i zewnętrznych budynku –
D. np. beton, stal –

Zadanie 8
Podaj trzy przykłady dziedzin rzemiosła artystycznego.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 9
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. grafikę można powielać/nie można powielać.
B. grafika warsztatowa to inaczej stosowana/artystyczna.
C. grafika użytkowa to inaczej projektowa/autorska.
D. plakat to przykład grafiki książkowej/reklamowej.
E. ilustracja to przykład grafiki książkowej/reklamowej.

Zadanie 10
Malarz czy rzeźbiarz?

A. Józef Chełmoński –
B. Caravaggio –
C. Antonio Canova –
D. Bertel Thorvaldsen –
E. Jan Matejko –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. C. D. G. H

Zadanie 2
gotyk, rokoko, neogotyk, realizm, secesja, kubizm, socrealizm

Zadanie 3
A. barok.
B. średniowiecze.
C. oświecenie.
D. renesans.
E. współczesność.
F. pozytywizm.
G. dwudziestolecie międzywojenne.
H. modernizm.
I. romantyzm.

Zadanie 4
A. średniowiecze.
B. oświecenie.
C. modernizm.
D. renesans.
E. dwudziestolecie międzywojenne.
F. romantyzm.
G. barok.
H. współczesność.
I. pozytywizm.

Zadanie 5
Np. akwarela, kolaż, fresk, tempera, polichromia

Zadanie 6
Np. kamień, drewno, glina, brąz, lód

Zadanie 7
A. funkcja.
B. plan budowli.
C. kompozycja.
D. materiały.

Zadanie 8
Np. złotnictwo, meblarstwo, tkactwo, ceramika, szkło artystyczne

Zadanie 9
A. grafikę można powielać/nie można powielać.
B. grafika warsztatowa to inaczej stosowana/artystyczna.
C. grafika użytkowa to inaczej projektowa/autorska.
D. plakat to przykład grafiki książkowej/reklamowej.
E. ilustracja to przykład grafiki książkowej/reklamowej.

Zadanie 10
A. malarz.
B. malarz.
C. rzeźbiarz.
D. rzeźbiarz.
E. malarz.