Liceum/technikum – wrzesień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Wrzesień 2019

Liceum/technikum
Literatura: okres wojny i okupacji – wiadomości ogólne

Zadanie 1
Do podanych dat dopisz wydarzenia historyczne.

A. 1 IX 1939 r. –
B. 17 IX 1939 r. –
C. 19 IV 1939 r. –
D. 1 VIII 1944 r. –
E. 8 V 1945 r. –
F. 2 IX 1945 r. –

Zadanie 2
W puste miejsca wpisz wyrazy tak, aby utworzyć definicję pojęcia ‘pokolenie Kolumbów’.

Tą nazwą określamy ludzi urodzonych ok. ……………. roku, którzy dorastali w wolnej ……………., ale ich plany na …………………………. zostały przekreślone przez wybuch ……………
wojny światowej.

Zadanie 3
Wskaż punkty zawierające wzory osobowe dla czasów wojennych.

A. społecznik.
B. konspirator.
C. poeta doctus.
D. poeta – żołnierz.
E. patriota.

Zadanie 4
Wskaż punkty zawierające gatunki poezji okupacyjnej.

A. kołysanka.
B. fraszka.
C. sonet.
D. modlitwa.
E. litania.

Zadanie 5
Wyjaśnij pojęcia

I. relatywizm moralny –
II. absolutyzm moralny –

Zadanie 6
Do każdego z pojęć, o których mowa w zadaniu 5 dopisz tytuł utworu, w którym one występują.

Zadanie 7
Dlaczego czasy II wojny światowej określa się mianem “Apokalipsy spełnionej?”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 8
Objaśnij własnymi słowami poniższe cytaty pochodzące z wierszy K. K. Baczyńskiego.

A. “Ludzie w snach ciężkich jak w klatkach krzyczą./Usta ściśnięte mamy, twarz wilczą,/Czuwając w dzień, słuchając w noc…”
B. “ta krew ta sama spod kity czy hełmu”

Zadanie 9
Gdzie znajdują się poniższe muzea?

A. Muzeum II Wojny Światowej –
B. Muzeum Powstania Warszawskiego –
C. Muzeum Katyńskie –
D. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN –

Zadanie 10
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

A. Zespół Lao Che wydał album “Powstanie warszawskie”.
B. Andrzej Wróblewski jest autorem cyklu obrazów “Rozstrzelania”.
C. Film “Kanał” w reżyserii Andrzeja Wajdy nawiązuje do Powstania Warszawskiego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. agresja Niemiec na Polskę.
B. agresja Związku Radzieckiego na Polskę.
C. wybuch powstania w getcie warszawskim.
D. wybuch powstania warszawskiego.
E. kapitulacja III Rzeszy w Berlinie.
F. podpisanie kapitulacji przez Japonię, koniec II wojny światowej.

Zadanie 2
Tą nazwą określamy ludzi urodzonych ok. 1920 roku, którzy dorastali w wolnej Polsce, ale ich plany na przyszłość zostały przekreślone przez wybuch II wojny światowej.

Zadanie 3
B. D. E.

Zadanie 4
A. D. E.

Zadanie 5
A. normy moralne zależą od miejsca i czasu, w których człowiek się znajduje, nie istnieje jedna uniwersalna moralność.
B. istnieją normy moralne obowiązujące niezależnie od konsekwencji czynów.

Zadanie 6
A. Tadeusz Borowski “Pożegnanie z Marią” (opowiadania).
B. Gustaw Herling-Grudziński “Inny świat”.

Zadanie 7
Wydarzenia wojny i okupacji stanowiły dowód upadku cywilizacji i człowieka, a także utraty znaczenia wartości moralnych.

Zadanie 8
A. wojna sprawiła, że człowiek nie może mieć spokojnego życia, zaczął zachowywać się jak zwierzę.
B. wojna jest taka sama w każdych czasach, identyczne są śmierć i cierpienie.

Zadanie 9
A. Gdańsk.
B. Warszawa.
C. Warszawa.
D. Warszawa.

Zadanie 10
A. P
B. P
C. P