Liceum/technikum – październik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2019

Liceum/technikum
Literatura: Księga Hioba – gatunek literacki, bohaterowie, problematyka

Zadanie 1
Księga Hioba należy do

A. ksiąg dydaktycznych Nowego Testamentu.
B. ksiąg prorockich Starego Testamentu.
C. ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu.

Zadanie 2
Wymień głównych bohaterów utworu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 3
W puste miejsca w tekście wpisz wyrazy tak, aby utworzyć informacje na temat Hioba.

Hiob żył w ziemi ……….. Był człowiekiem bogatym, sprawiedliwym, prawym, bogobojnym. Był ojcem ………. synów i ……….. córek. Każdy z synów miał zwyczaj wyprawiania uczty, na którą zapraszał swoje rodzeństwo. Po uczcie Hiob składał ofiarę ………., aby przeprosić Boga. Pewnego razu szatan powiedział, że Hiob czci Boga za …………., jakim go Pan obdarza. Bóg pozwolił wystawić Hioba na próbę.

Zadanie 4
Jaką stratę poniósł Hiob? Zaznacz poprawne punkty.

A. zginęła jego żona.
B. umarły jego dzieci.
C. stracił majątek.
D. nie rozmawiali z nim jego przyjaciele.
E. jego ciało pokrył trąd.

Zadanie 5
Wymień jedną z czynności, jaką wykonał Hiob, gdy spadły na niego nieszczęścia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Dopasuj pojęcia do definicji.

niewolnik, najemnik, robotnik

A. człowiek wynajmujący się do pracy –
B. osoba, która pozostaje w całkowitej zależności i władzy swego właściciela –
C. pracownik wykonujący pracę fizyczną –

Zadanie 7
Dokończ wypowiedzenie.

Utwór literacki wyrażający żałobę, rozpacz, nieszczęście to …………………………………….

Zadanie 8
Co to znaczy, że Hiob jest wzorem człowieka wierzącego?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

A. Hiob odzyskał majątek i zdrowie.
B. Bohater został obdarzony nowym potomstwem.
C. Księga Hioba ma charakter pesymistyczny.

Zadanie 10
Objaśnij znaczenia związków frazeologicznych.

A. Hiobowa wieść –
B. pocieszyciel Hioba –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
Bóg, szatan, Hiob, żona Hioba, przyjaciele Hioba

Zadanie 3
Hiob żył w ziemi Us. Był człowiekiem bogatym, sprawiedliwym, prawym, bogobojnym. Był ojcem siedmiu synów i trzech córek. Każdy z synów miał zwyczaj wyprawiania uczty, na którą zapraszał swoje rodzeństwo. Po uczcie Hiob składał ofiarę całopalną, aby przeprosić Boga. Pewnego razu szatan powiedział, że Hiob czci Boga za dobrobyt, jakim go Pan obdarza. Bóg pozwolił wystawić Hioba na próbę.

Zadanie 4
B. C. E.

Zadanie 5
Na przykład: upadł na ziemię, rozdarł szaty, ogolił głowę

Zadanie 6
A. najemnik.
B. niewolnik.
C. robotnik.

Zadanie 7
Utwór literacki wyrażający żałobę, rozpacz, nieszczęście to lamentacja.

Zadanie 8
Hiob zachowuje wiarę w Boga niezależnie od okoliczności.

Zadanie 9
A. P
B. P
C. F

Zadanie 10
A. Hiobowa wieść – tragiczna wiadomość.
B. pocieszyciel Hioba – fałszywy przyjaciel.