Liceum/technikum – styczeń
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2020

Liceum/technikum
Literatura: cechy gatunkowe komedii

Zadanie 1
Komedia jako gatunek literacki należy do

A. liryki.
B. epiki.
C. dramatu.

Zadanie 2
Gatunek ten narodził się w

A. renesansie.
B. średniowieczu.
C. starożytności.

Zadanie 3
Uzupełnij puste miejsca w zdaniu.

Komedia charakteryzuje się …………………… tematyką, …………………. zakończeniem akcji.

Zadanie 4
Wymień trzy rodzaje komizmu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 5
Wymień

A. części komedii:
B. tekst komedii:

Zadanie 6
Uzupełnij etapy rozwoju akcji.

A. Ekspozycja.
B. ………………..
C. Rozwój akcji.
D. ………………….
E. Rozwiązanie akcji.

Zadanie 7
Objaśnij pojęcie ‘intryga’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Oceń czy poniższe sformułowanie jest prawdziwe.

W komedii można odnaleźć elementy karykatury, satyry i groteski.

Zadanie 9
Wskaż nazwiska komediopisarzy.

Adam Mickiewicz, Terencjusz, Molier, Henryk Sienkiewicz, Aleksander Fredro, Arystofanes

Zadanie 10
Jakie postawy ludzkie mogą być ośmieszane w komediach? Podaj trzy przykłady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
C

Zadanie 3
Komedia charakteryzuje się pogodną tematyką, szczęśliwym zakończeniem akcji.

Zadanie 4
Komizm sytuacyjny, postaci, językowy.

Zadanie 5
A. części komedii: akty, sceny.
B. tekst komedii: dialogi, monologi, didaskalia.

Zadanie 6
A. Ekspozycja.
B. Zawiązanie akcji.
C. Rozwój akcji.
D. Punkt kulminacyjny.
E. Rozwiązanie akcji.

Zadanie 7
Intryga to skryte dążenie do sparaliżowania czyjegoś zamiaru.

Zadanie 8
To sformułowanie jest prawdziwe.

Zadanie 9
Terencjusz, Molier, Aleksander Fredro, Arystofanes

Zadanie 10
Przykładowo: snob, skąpiec, obłudnik, samochwał, hipochondryk.

PODZIEL SIĘ: