Liceum/technikum – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2020

Liceum/technikum
Literatura: wzory osobowe w “Lalce” Bolesława Prusa

Zadanie 1
Wskaż punkty zawierające wzory osobowe, o których mowa w powieści.

A. władca.
B. kupiec.
C. poeta.
D. społecznik.
E. wyemancypowana kobieta.
F. dama serca.
G. idealista.

Zadanie 2
Jaki rodzaj idealizmu reprezentują

A. Ignacy Rzecki –
B. Julian Ochocki –
C. Stanisław Wokulski –

Zadanie 3
Podaj imię i nazwisko bohatera, idea którego wydaje się mieć pewne szanse powodzenia i uzasadnij swój wybór.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 4
Która z bohaterek realizuje wzór kobiety wyemancypowanej?

A. Helena Stawska.
B. Izabela Łęcka.
C. baronowa Krzeszowska.

Zadanie 5
Za pomocą trzech określeń scharakteryzuj wzór kobiety wyemancypowanej.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 6
Podaj trzy cechy społecznika.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7
Wymień bohatera, który realizuje wzór społecznika. Odwołaj się do jednego przykładu z działalności tej postaci.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 8
O kim Ignacy Rzecki powiedział słowa, że jest “ojcem i nauczycielem praktykantów i najczujniejszym sługą sklepu”.

A. o starym Janie Minclu.
B. o Stanisławie Wokulskim.
C. o bratanku Jana Mincla.

Zadanie 9
Jaki wzorzec osobowy reprezentuje bohater wskazany w zadaniu 8?

A. subiekta.
B. kupca.
C. fabrykanta.

Zadanie 10.
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W “Lalce” występują tylko bohaterowie reprezentujący wzorce osobowe.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B. D. G. E.

Zadanie 2
A. Ignacy Rzecki – idealizm polityczny.
B. Julian Ochocki – idealizm naukowy.
C. Stanisław Wokulski – idealizm miłości.

Zadanie 3
Julian Ochocki.
Dzięki ludziom pokroju bohatera możliwy jest postęp w nauce, osiągnięcie wynalazków.

Zadanie 4
A

Zadanie 5
Na przykład: wykonuje pracę zawodową, dostrzega potrzebę własnego rozwoju, odważna w zmaganiu się z przeciwnościami losu, samodzielna, ciekawa świata.

Zadanie 6
Na przykład: uczciwy, szlachetny, prawy, bezinteresowny, oddany pracy, wrażliwy na sprawy społeczne.

Zadanie 7
Stanisław Wokulski.
Na przykład: Wokulski pomógł furmanowi Wysockiemu, dając mu pieniądze na konia, a także zlecenia, dzięki którym tamten mógł zarabiać na życie.

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
F

PODZIEL SIĘ: