Liceum/technikum – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2020

Liceum/technikum
Literatura: literatura polskiego oświecenia

Zadanie 1
Przyporządkuj gatunki literackie do prądów literackich.

poemat heroikomiczny, sielanka, komedia, bajka, powieść sentymentalna, satyra

A. klasycyzm –
B. sentymentalizm –

Zadanie 2
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. Bajka pisana jest prozą/wierszem.
B. O wydarzeniach opowiada narrator/podmiot liryczny.
C. Bohaterami są wyłącznie zwierzęta/wyłącznie ludzie/zwierzęta i ludzie.
D. Bajki mają charakter symboliczny/alegoryczny.
E. Morał może być wyrażony bezpośrednio/pośrednio/ bezpośrednio i pośrednio.

Zadanie 3
Jakie wady ludzkie krytykuje Ignacy Krasicki w bajkach? Podaj 5 przykładów.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
W jednym zdaniu określ problematykę poniższych satyr.

A. “Do króla” –
B. “Pijaństwo” –

Zadanie 5
A. Podaj główną cechę gatunkową poematu heroikomicznego.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Jakie zarzuty wytyka Ignacy Krasicki zakonnikom w poemacie heroikomicznym “Monachomachia”? Podaj 3 przykłady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Na podstawie znajomości utworu “Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego uzupełnij schemat.

A. gatunek –
B. bohaterowie –
C. sceneria –
D. emocje towarzyszące miłości –

Zadanie 7
Uzupełnij schemat.

A. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” powstała w ……………… w roku ……………………
B. Autorem słów jest ……………………………………………………………………………………………………
C. Ta żołnierska piosenka została napisana do melodii …………………………………………………….
D. W utworze mowa jest o postaciach, które miały wzmocnić nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości, takich jak (wymień 3 postacie): ……………………………
E. Apel do Polaków, aby nie poddawali się zawarty jest w dwuwierszu (zacytuj)…………………

Zadanie 8
Co łączy utwór “Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego z wierszem “Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”? Podaj 1 cechę.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9
W jaki sposób Adam Naruszewicz w odzie “Balon” wyraził podziw dla możliwości ludzkiego rozumu? Przyporządkuj poniżej wymienione wynalazki do cytatów.

pompa próżniowa, balon, proch

A. ” Niezwykłych ludzi zuchwała para,
Zwalczywszy natury prawa,
Wznawia tor klęską sławny Ikara
I na podniebiu już stawa”.

B. “Wydarł z otchłani kruszce kosztowne
I skakać głazy nauczył”.

C.” Leniwe woda opuszcza doły,
A góry ścielą się płazem”.

Zadanie 10
Zadaniem literatury oświeceniowej było

A. uczyć.
B. bawić.
C. uczyć bawiąc.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. klasycyzm – poemat heroikomiczny, komedia, bajka, satyra.
B. sentymentalizm – sielanka, powieść sentymentalna.

Zadanie 2
A. Bajka pisana jest prozą/wierszem.
B. O wydarzeniach opowiada narrator/podmiot liryczny.
C. Bohaterami są wyłącznie zwierzęta/wyłącznie ludzie/zwierzęta i ludzie.
D. Bajki mają charakter symboliczny/alegoryczny.
E. Morał może być wyrażony bezpośrednio/pośrednio/ bezpośrednio i pośrednio.

Zadanie 3
Na przykład: despotyzm, bezwzględność, głupota, naiwność, fałsz, obłuda, hipokryzja, dewocja.

Zadanie 4
A. “Do króla” – krytyka szlachty, która nie potrafiła docenić zasług króla dla rozwoju kultury, jego prób mądrego kierowania społeczeństwem.
B. “Pijaństwo” – krytyka pijaństwa, które odbiera człowiekowi zdrowie, godność i szacunek.

Zadanie 5
A. Celem poematu heroikomicznego była parodia eposu, następowała heroizacja banalnego tematu i deheroizacja wzniosłej formy.
B. Na przykład: nadużywanie trunków, nieumiarkowanie w jedzeniu, wygodnictwo, lenistwo, skłonność do awantur, nieuctwo.

Zadanie 6
A. gatunek – sielanka.
B. bohaterowie – pasterka Laura i pasterz Filon.
C. sceneria – wieczór, blask księżyca, jawor.
D. emocje towarzyszące miłości – tęsknota, zazdrość, niepewność, łzy.

Zadanie 7
A. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” powstała w Reggio w roku 1797.
B. Autorem słów jest Józef Wybicki.
C. Ta żołnierska piosenka została napisana do melodii starego mazurka ludowego.
D. W utworze mowa jest o postaciach, które miały wzmocnić nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości, takich jak (wymień 3 postacie): np. Stefan Czarniecki, Napoleon Bonaparte, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski.
E. Apel do Polaków, aby nie poddawali się zawarty jest w dwuwierszu (zacytuj)
“Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy”

Zadanie 8
Na przykład: walka za ojczyznę to najważniejszy i najświętszy obowiązek w życiu człowieka, poświęcenie zdrowia i szczęścia dla ojczyzny jest rzeczą wzniosłą, dla ojczyzny nie powinno się niczego żałować.

Zadanie 9
pompa próżniowa, balon, proch

A. balon.
B. proch.
C. pompa próżniowa.

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: