Liceum/technikum – maj
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Maj 2020

Liceum/technikum
Literatura: twórczość Cypriana Kamila Norwida – zebranie wiadomości

Zadanie 1
Dokończ tytuły wierszy poety.

A. “Coś ty Atenom zrobił, ……………………………………..
B. “Fortepian ………………………………………………………
C. “Bema pamięci żałobny …………………………………..
D. “Klaskaniem mając obrzękłe ……………………………
E. “Moja …………………………. [II]”.

Zadanie 2
Według Norwida jednostki genialne

A. są doceniane przez sobie współczesnych.
B. nie są doceniane przez sobie współczesnych ani nie będą przez późniejsze pokolenia.
C. ich zasługi zostaną docenione przez późniejsze pokolenia.

Zadanie 3
W wierszu “Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…” występują postacie znane z historii. Napisz krótko, kim byli

A. Sokrates –
B. Alighieri –
C. Kolumb –
D. Kościuszko –
E. Napoleon –

Zadanie 4
Do jakiego toposu nawiązał Norwid w wierszu “Marionetki”? Krótko scharakteryzuj ten motyw.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Objaśnij znaczenie wersu “Odpowiednie dać rzeczy – słowo!” (“Ogólniki”).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 6
Który z wierszy Norwida nawiązuje do dramatu W. Szekspira “Romeo i Julia”?

A. “Romeo”.
B. “W Wenecji”.
C. “W Weronie”.

Zadanie 7
Zaznacz P, jeśli wypowiedzenie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W twórczości poety nie pojawił się temat nostalgii za ojczyzną.

Zadanie 8
Uzupełnij puste miejsca w wypowiedzeniach.

Wiersze Norwida pozbawione są nastrojowej ……………………………… Cechują się ………………… w bezpośrednim wyrażaniu uczuć.

Zadanie 9
W jaki sposób w utworach poeta zaznacza niedopowiedzenia? Podaj przykład.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 10
Do każdego określenia dopisz po przykładzie.

Norwid jako

A. romantyk –
B. pozytywista –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. “Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie“.
B. “Fortepian Szopena“.
C. “Bema pamięci żałobny rapsod“.
D. “Klaskaniem mając obrzękłe prawice“.
E. “Moja piosnka [II]”.

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A. Sokrates – starożytny grecki filozof.
B. Alighieri – poeta włoski z przełomu średniowiecza i renesansu.
C. Kolumb – odkrywca Ameryki.
D. Kościuszko – przywódca insurekcji.
E. Napoleon – cesarz Francji.

Zadanie 4
Norwid nawiązał do toposu teatru- świata. Ludzie to marionetki (lalki, kukiełki), kierowane przez niewidzialne siły. Po odegraniu przedstawienia, jakim jest życie, odchodzą w zapomnienie.

Zadanie 5
Norwid odrzuca romantyczne natchnienie, gdyż – według niego – poeta to rzemieślnik, który pracuje w materii jaką jest słowo.

Zadanie 6
C

Zadanie 7
F

Zadanie 8
Wiersze Norwida pozbawione są nastrojowej opisowości. Cechują się powściągliwością w bezpośrednim wyrażaniu uczuć.

Zadanie 9
Np. puste wersy, wielokropki, niedokończone zdania.

Zadanie 10
A. romantyk – ceni wybitne i genialne jednostki.
B. pozytywista – uważa, że poezja powinna pełnić funkcje użytkowe.

PODZIEL SIĘ: