Liceum/technikum – lipiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Lipiec 2020

Liceum/technikum
Quiz o bohaterach literackich

Zadanie 1
Która z postaci nie występuje w “Iliadzie” Homera?

A. Hektor.
B. Kreon.
C. Achilles.

Zadanie 2
W jaki sposób skończyło się panowanie Edypa w Tebach?

A. opuścił miasto.
B. oślepił się.
C. oślepił się i opuścił miasto.

Zadanie 3
Które określenie nie pasuje do Konrada bohatera III części “Dziadów” Adama Mickiewicza?

A. pyszny.
B. pokorny.
C. duchowy przywódca narodu.

Zadanie 4
Bohaterką której ballady Adama Mickiewicza jest Karusia?

A. “Świtezi”.
B. “Romantyczności”.
C. “Świtezianki”.

Zadanie 5
Telimena bohaterka “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza zaręczyła się z

A. Hrabią.
B. Asesorem.
C. Rejentem.

Zadanie 6
Papkin bohater “Zemsty” Aleksandra Fredry mieszkał u

A. Cześnika Raptusiewicza.
B. Dyndalskiego.
C. Rejenta Milczka.

Zadanie 7
Pan Młody z “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego to

A. Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
B. Lucjan Rydel.
C. Włodzimierz Tetmajer.

Zadanie 8
Nowoczesna rodzina z “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza to

A. Młodzikowie.
B. Młodziankowie.
C. Młodziakowie.

Zadanie 9
Cezary Baryka bohater “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego nie pojawił się w

A. Nawłoci.
B. Petersburgu.
C. Baku.

Zadanie 10
Kowal bohater “Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta był dla Macieja Boryny

A. zięciem.
B. synem.
C. bratem.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: