Liceum/technikum – sierpień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Sierpień 2020

Liceum/technikum
Literatura: ogólne wiadomości na temat epok literackich

Zadanie 1
Przyporządkuj epoki od antyku do literatury okresu II wojny światowej do

A. prądu racjonalnego: …………………………………………………………………………………………………
B. prądu romantycznego: ………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2
Dla jakich epok charakterystyczne są przykładowe gatunki literackie?

A. satyra – …………………………………………
B. nowela – ……………………………………….
C. epos rycerski – ………………………………
D. ballada – ……………………………………….
E. fraszka – ……………………………………….

Zadanie 3
Dla jakich epok charakterystyczne są przykładowe wzorce osobowe?

A. nieszczęśliwy kochanek – …………………………
B. święty – ………………………………………………….
C. Sarmata – ……………………………………………….
D. żołnierz – ………………………………………………..
E. humanista – ……………………………………………..

Zadanie 4
Dla jakich epok charakterystyczne są przykładowe słowa “klucze”?

A. werteryzm – ……………………………………………….
B. antropocentryzm – ………………………………………
C. kontrreformacja – ………………………………………..
D. praca organiczna – ……………………………………….
E. pokolenie Kolumbów – …………………………………

Zadanie 5
Dla jakich epok charakterystyczne są przykładowe motywy?

A. encyklopedyzm – …………………………………………….
B. orientalizm – …………………………………………………..
C. nirwana – ………………………………………………………
D. okupacja – …………………………………………………..
E. vanitas – ………………………………………………………

Zadanie 6
Dla jakich epok charakterystyczne są przykładowe kierunki filozoficzne?

A. behawioryzm – ………………………………………….
B. stoicyzm – ………………………………………………..
C. scjentyzm – ………………………………………………
D. irenizm – …………………………………………………
E. irracjonalizm – ………………………………………..
F. dekadentyzm – ………………………………………..
G. tomizm – ……………………………………………….
H. racjonalizm – …………………………………………

Zadanie 7
W jakich epokach żyli przykładowi filozofowie?

A. Zygmunt Freud – ……………………………………..
B. Sokrates – ………………………………………………
C. Blaise Pascal – ……………………………………….
D. Auguste Comte – ……………………………………
E. św. Augustyn – ………………………………………
F. Wolter – ………………………………………………..
G. Johann Gottlieb Fichte – ………………………….
H. Giovanni Pico della Mirandola – ……………….
I. Artur Schopenhauer – ………………………………..

Zadanie 8
W jakich epokach żyli przykładowi twórcy?

A. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – ………………………..
B. Mikołaj Rej – …………………………………………………
C. Andrzej Trzebiński – ……………………………………….
D. Cyprian Kamil Norwid – …………………………………..
E. Zofia Nałkowska – ………………………………………….
F. Ignacy Krasicki – ……………………………………………
G. Jan Andrzej Morsztyn – ………………………………….
H. Bolesław Prus – …………………………………………….

Zadanie 9
Do podanych tytułów dopisz imię i nazwisko ich autorów.

A. “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…” – ………………………………
B. “Krótkość żywota” – ………………………………………………………………
C. “Kordian” – ……………………………………………………………………………..
D. “Katarynka” – …………………………………………………………………………..
E. “Wesele” – ……………………………………………………………………………….
F. “Ferdydurke” – …………………………………………………………………………
G. “Z głową na karabinie” – …………………………………………………………..

Zadanie 10
Z jakich epok nam zostało?

A. filantropia, praca, społeczeństwo – ……………………………………………….
B. X muza, szklane domy, strumień świadomości – …………………………….
C. nazwy placówek oświatowych: gimnazja, licea, akademie – ……………..
D. równość, braterstwo, krytycyzm – …………………………………………………
E. baszty, wieże zamkowe, katedry – ………………………………………………….
F. kawiarnia, bohema, secesja – ………………………………………………………….
G. ludowość, wolność, wieszcz – …………………………………………………………
H. człowiek wykształcony, poliglota, podróżnik – ………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. antyk, renesans, oświecenie, pozytywizm, międzywojnie.
B. średniowiecze, barok, romantyzm, Młoda Polska, literatura okresu II wojny światowej.

Zadanie 2
A. oświecenie.
B. pozytywizm.
C. średniowiecze.
D. romantyzm.
E. renesans.

Zadanie 3
A. romantyzm.
B. średniowiecze.
C. barok.
D. II wojna światowa.
E. renesans.

Zadanie 4
A. romantyzm.
B. renesans.
C. barok.
D. pozytywizm.
E. II wojna światowa.

Zadanie 5
A. oświecenie.
B. romantyzm.
C. Młoda Polska.
D. II wojna światowa.
E. barok.

Zadanie 6
A. międzywojnie.
B. antyk.
C. pozytywizm.
D. renesans.
E. romantyzm.
F. Młoda Polska.
G. średniowiecze.
H. oświecenie.

Zadanie 7
A. międzywojnie.
B. antyk.
C. barok.
D. pozytywizm.
E. średniowiecze.
F. oświecenie.
G. romantyzm.
H. renesans.
I. Młoda Polska.

Zadanie 8
A. Młoda Polska.
B. renesans.
C. II wojna światowa.
D. romantyzm.
E. międzywojnie.
F. oświecenie.
G. barok.
H. pozytywizm.

Zadanie 9
A. Jan Kochanowski.
B. Daniel Naborowski.
C. Juliusz Słowacki.
D. Bolesław Prus.
E. Stanisław Wyspiański.
F. Witold Gombrowicz.
G. Krzysztof Kamil Baczyński.

Zadanie 10
A. pozytywizm.
B. międzywojnie.
C. antyk.
D. oświecenie.
E. średniowiecze.
F. Młoda Polska.
G. romantyzm.
H. renesans.

PODZIEL SIĘ: