Liceum/technikum – wrzesień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

wrzesień 2020

Liceum/technikum
Literatura: praca z tekstem – Jerzy Królikowski “Wstęp” do “Wyboru poezji Horacego” (fragment)

Do przyjaciół głównie zwraca się też Horacy w odach refleksyjnych, które stanowią koronę jego liryki i jej specjalną, osobliwą właściwość. I w odach, podobnie jak w satyrach i listach, głosi Horacy swą mądrość życiową, będącą swoistą mieszaniną elementów epikurejskich i stoickich.
Często przeciwstawia własne pragnienia temu, o co w pocie czoła ubiega się tłum: bogactwo, zaszczyty, władzę. On pragnie żyć spokojnie i beztrosko, pragnie swobody i niezależności, pragnie dożyć w pełni władz umysłowych starości, osłodzonej pieśnią. Najwyższe szczęście i spokój duszy nie podlegały zmianom fortuny. Kto się trzyma w życiu “złotego środka”, ten w szczęściu zachowa miarę, przygotowany na zmiany fortuny, a w złej doli nie upadnie na duchu. Nie trzeba myślą sięgać daleko w przyszłość, ale cieszyć się tym, co dzień niesie, i pełną ręką czerpać z uroków życia (“carpe diem”).

Zadanie 1
Horacy był

A. pisarzem.
B. poetą.
C. publicystą.

Zadanie 2
Horacy nie pisał

A. satyr.
B. listów.
C. sonetów.

Zadanie 3
W swoich utworach Horacy łączy

A. elementy epikurejskie i stoickie.
B. elementy stoickie i deistyczne.
C. elementy epikurejskie i empiryczne.

Zadanie 4
“Złoty środek” to inaczej

A. życie w dostatku materialnym.
B. poprzestawanie na małym.
C. życie bez trosk.

Zadanie 5
“Carpe diem” oznacza

A. radość z tego co przynosi chwila.
B. radość z tego co przyniesie przyszłość.
C. radość z tego co już się wydarzyło.

Zadanie 6
O jaką wartość nie zabiegał Horacy?

A. władza.
B. spokój.
C. beztroska.

Zadanie 7
Powyższy tekst został napisany stylem

A. publicystycznym.
B. potocznym.
C. naukowym.

Zadanie 8
Który tytuł odzwierciedla treść tekstu

A. “Interpretacja utworów Horacego”.
B. “Horacjańska refleksja nad życiem”.
C. “Życiorys Horacego”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

PODZIEL SIĘ: