Liceum/technikum – październik
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Październik 2020

Liceum/technikum
Literatura: Adam Mickiewicz “Oda do młodości” – znajomość utworu

Zadanie 1
Utwór to wiersz programowy

A. filomatów.
B. polskiego romantyzmu.
C. dekadentów.

Zadanie 2
Wiersz jest pochwałą

A. dzieciństwa.
B. młodości.
C. wieku dojrzałego.

Zadanie 3
“Świat materialny” należy do ludzi

A. starych.
B. młodych.
C. starych i młodych.

Zadanie 4
“Świat ducha” należy do ludzi

A. starych.
B. młodych i starych.
C. młodych.

Zadanie 5
“Świat materialny” jest

A. gnuśny i piękny.
B. mroczny i gnuśny.
C. mroczny i żywy.

Zadanie 6
“Świat ducha” jest

A. żywy i gnuśny.
B. gnuśny i piękny.
C. piękny i żywy.

Zadanie 7
Ludzi młodzi są

A. altruistyczni.
B. egoistyczni.
C. obojętni.

Zadanie 8
Ludzie starzy są

A. pomocni.
B. empatyczni.
C. samolubni.

Zadanie 9
Cechą oświeceniową utworu nie jest

A. gatunek.
B. irracjonalne postrzeganie świata.
C. utylitaryzm.

Zadanie 10
Cechą romantyczną utworu nie jest

A. wezwanie do walki o przemianę rzeczywistości.
B. apoteoza młodości.
C. odwołanie do motywów mitologicznych.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: