Liceum/technikum – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2017

Literatura: Juliusz Słowacki “Kordian” – ogólna znajomość utworu

Zadanie 1
Utwór nawiązuje do

A. insurekcji kościuszkowskiej.
B. powstania listopadowego.
C. powstania styczniowego.

Zadanie 2
Przywódcą spiskowców był

A. Prezes.
B. Grzegorz.
C. Kornel.

Zadanie 3
Główny bohater miał na imię

A. Konrad.
B. Kordian.
C. Kornel.

Zadanie 4
Główny bohater przeżywa przełom duchowy

A. na szczycie Mount Everest.
B. na szczycie Karakorum.
C. na szczycie Mont Blanc.

Zadanie 5
Główny bohater wypowiada słowa

A. “Polska Winkelriedem narodów”.
B. “Polska Winkelriedem państw”.
C. “Polska Winkelriedem Europy”.

Zadanie 6
Wydarzenia nie rozgrywają się

A. w Paryżu.
B. w chacie czarnoksiężnika Twardowskiego.
C. w Warszawie.

Zadanie 7
Do Warszawy z Mont Blanc bohater przybył

A. pociągiem.
B. dyliżansem.
C. na Chmurze.

Zadanie 8
Spiskowcy spotykali się

A. w podziemiach katedry wawelskiej.
B. w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.
C. w podziemiach zamku w Warszawie.

Zadanie 9
Z ostatniej sceny dowiadujemy się, że

A. bohater został ułaskawiony.
B. bohater został rozstrzelany.
C. nie wiadomo czy bohater zginął.

Zadanie 10
“Kordian” to

A. dramat romantyczny z II połowy XIX wieku.
B. dramat romantyczny z I połowy XIX wieku.
C. tragedia z II połowy XIX wieku.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Literatura: retoryczny charakter “Pieśni o spustoszeniu Podola”

Zadanie 1
Podane z utworu wyrażenia dopisz do figur retorycznych.

szkoda, Polaku!; wieczna sromota; Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają?; niewierny Turczyn; Zetrzy sen z oczu; dajmy, nas; a nas nierządne, ach, nierządne […]

A. wykrzykniki –
B. powtórzenia –
C. pytania retoryczne –
D. użycie czasowników i zaimków w liczbie mnogiej –
E. wypowiedzi rozkazujące –
F. obraźliwe określenie wroga –
G. podkreślenie wielkości straty –

Zadanie 2
Zaznacz poprawne odpowiedzi.

A. wykrzykniki
1. podkreślają emocje osoby przemawiającej.
2. służą refleksji nad sytuacją.

B. powtórzenia
1. mają wzbudzić niechęć do wroga.
2. mają utrwalić w pamięci odbiorcy słowa adresata.

C. pytania retoryczne
1. służą refleksji nad sytuacją.
2. mają skłonić ludzi do podjęcia działań.

D. użycie czasowników i zaimków w liczbie mnogiej
1. mają utrwalić w pamięci odbiorcy słowa adresata.
2. podkreślenie wspólnoty nadawcy i adresata.

E. wypowiedzi rozkazujące
1. mają skłonić ludzi do podjęcia działań.
2. mają wzbudzić niechęć do wroga.

F. obraźliwe określenie wroga
1. mają utrwalić w pamięci słowa adresata.
2. mają wzbudzić niechęć do wroga.

G. podkreślenie wielkości straty
1. uzmysłowienie doznanej krzywdy
2. służą refleksji nad sytuacją.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. wykrzykniki – szkoda, Polaku!
B. powtórzenia – a nas nierządne, ach, nierządne […]
C. pytania retoryczne – Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają?
D. użycie czasowników i zaimków w liczbie mnogiej – dajmy, nas
E. wypowiedzi rozkazujące – Zetrzy sen z oczu
F. obraźliwe określenie wroga – niewierny Turczyn
G. podkreślenie wielkości straty – wieczna sromota

Zadanie 2
A. 1
B. 2
C. 1
D. 2
E. 1
F. 2
G. 1
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do matury: wypowiedź ustna – Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowie? Omów zagadnienie, odwołując się do bajki Ignacego Krasickiego “Człowiek i zdrowie” oraz do wybranych tekstów kultury.

Ignacy Krasicki
“Człowiek i zdrowie”

W jedną drogę szli razem i człowiek, i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:
„Nie spiesz się, bo ustaniesz”. Biegł jeszcze tym bardziej.
Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,
Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,
Zelżył1 kroku na środku. Za jego rozkazem
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał; mając w pogotowiu,
Zbliżył się. „Iść nie mogę, prowadź mnie” – rzekł zdrowiu.
„Było mnie zrazu2 słuchać” – natenczas mu rzekło.
Chciał człowiek odpowiedzieć, lecz zdrowie uciekło.

Teza
Zdrowie w życiu człowieka odgrywa ważną, jeśli nie najważniejszą rolę.

Argumenty
a. W bajce Ignacego Krasickiego bohaterami są człowiek i upersonifikowane zdrowie. Ostrzega ono swojego towarzysza przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, które może go doprowadzić do nadwyrężenia kondycji fizycznej. Początkowo człowiek nie przejmuje się przestrogami. Zmienia swoje nastawienie, kiedy zdrowie go opuszcza. Bajka zawiera przesłanie, iż należy dbać o zdrowie kiedy człowiek jest młody, aby nie mieć problemów w późniejszym wieku.

b. Podobna problematyka została zawarta we fraszce “Na zdrowie” Jana Kochanowskiego. Wiersz rozpoczyna się apostrofą do upersonifikowanego zdrowia. Podmiot liryczny wymienia wartości, takie jak bogactwo, młodość, uroda, władza i stwierdza, że nic one nie znaczą dla człowieka, jeśli ten nie ma zdrowia.

c. Problem utraty zdrowia jest obecny w noweli “Katarynka” Bolesława Prusa. Bohaterką jest ośmioletnia, niewidoma dziewczynka. Utraciła wzrok w wyniku choroby. Rzeczy poznawała przez dotyk, słuch, powonienie. Nigdy nie wychodziła z mieszkania. Nie miała żadnych przyjaciół. Pilnie nasłuchiwała wszelkich odgłosów życia domu, miasta. Bardzo lubiła muzykę płynącą z katarynek.

Podsumowanie
Człowiek cieszący się zdrowiem nie docenia jego wartości dopóki go nie utraci.