Liceum/technikum – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Listopad 2020

Liceum/technikum
Literatura: Adam Mickiewicz IV część “Dziadów” – znajomość losów bohatera

Zadanie 1
Bohater przybywa do domu księdza jako

A. Strzelec.
B. Pustelnik.
C. Pielgrzym.

Zadanie 2
Wskaż chronologiczny układ godzin

A. miłości, przestrogi, rozpaczy.
B. rozpaczy, miłości, przestrogi.
C. miłości, rozpaczy, przestrogi.

Zadanie 3
Książki, z których bohater czerpał wzór miłości zostały określone mianem

A. niebezpiecznych.
B. zbójeckich.
C. szlachetnych.

Zadanie 4
Gałąź jodły bohater wyhodował z

A. listka otrzymanego od ukochanej w chwili pierwszego spotkania.
B. listka otrzymanego od ukochanej w chwili rozstania.
C. listka znalezionego w lesie.

Zadanie 5
Jedną z pamiątek po ukochanej był jej

A. portret namalowany przez znanego malarza.
B. portret namalowany przez bohatera.
C. portret namalowany przez księdza.

Zadanie 6
Bohater poznał i pożegnał ukochaną w

A. domu jej rodziców.
B. altanie.
C. domu księdza.

Zadanie 7
W puste miejsce wpisz właściwe słowo

“Kobieto! puchu marny! ty …………………. istoto”.

A. wietrzna.
B. wieczna.
C. słodka.

Zadanie 8
Bohater nie doświadczył

A. miłości.
B. rozpaczy.
C. beztroski.

Zadanie 9
Bohater opowiada się za

A. przywróceniem obrzędu dziadów.
B. zniesieniem obrzędu dziadów.
C. zawieszeniem obrzędu dziadów.

Zadanie 10
Które słowa przestrogi wypowiada bohater?

A. “Kto nie dozna goryczy od raz,/Ten nie dozna słodyczy w niebie”.
B. “Kto nie dotknął ziemi ni razu,/Ten nigdy nie może być w niebie”.
C. “Kto za życia choć raz był w niebie,/Ten po śmierci nie trafi od razu”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: