Liceum/technikum – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Grudzień 2020

Liceum/technikum
Literatura: “Legenda o św. Aleksym” – znajomość utworu

Zadanie 1
“Legenda o św. Aleksym” to utwór napisany w

A. baroku.
B. średniowieczu.
C. antyku.

Zadanie 2
Utwór jest przykładem tekstu

A. historiograficznego.
B. dramatycznego.
C. hagiograficznego.

Zadanie 3
Jako gatunek reprezentuje

A. powieść poetycką.
B. legendę.
C. baśń.

Zadanie 4
O wydarzeniach opowiada

A. narrator.
B. ojciec bohatera.
C. podmiot liryczny.

Zadanie 5
Bohater utworu spędza większą część życia jak

A. książę.
B. władca.
C. asceta.

Zadanie 6
Św. Aleksy urodził się w

A. bogatym rzymskim domu.
B. mieszczańskiej rodzinie.
C. ubogiej rodzinie.

Zadanie 7
Bohater rozdał swoje dobra i

A. zaczął pisać traktaty filozoficzne.
B. udał się na żebraczą wędrówkę.
C. założył zakon pokutników.

Zadanie 8
Przed śmiercią bohater opisał swoje życie

A. w książce.
B. w formie wiersza.
C. na kartce papieru.

Zadanie 9
Śmierci bohatera towarzyszą wydarzenia

A. baśniowe.
B. cudowne.
C. zwyczajne.

Zadanie 10
Miejsce śmierci bohatera zostało wskazane przez

A. jego żonę.
B. osobę duchowną.
C. dziecko.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: