Liceum/technikum – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Maj 2021

Liceum/technikum
Literatura: Jan Kochanowski “Treny” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
“Treny” to cykl

A. dziesięciu utworów
B. dziewiętnastu utworów
C. ośmiu utworów

Zadanie 2
Jan Kochanowski występuje w “Trenach” jako

A. cierpiący ojciec
B. poeta i myśliciel
C. obie odpowiedzi są poprawne

Zadanie 3
Bezbronność i bezsilność ludzi wobec śmierci to temat w “Trenie”

A. VII
B. I
C. VIII

Zadanie 4
Przypadkowy i niezgodny z naturą moment śmierci Urszulki to temat w “Trenie”

A. IX
B. XI
C. V

Zadanie 5
Widok dziecięcych sukienek potęgujący rozpacz ojca to temat w “Trenie”
A. XII
B. VII
C. XIX

Zadanie 6
Pustka w domu, która nastała po śmierci dziecka to temat w “Trenie”

A. VIII
B. IX
C. X

Zadanie 7
Poddanie w wątpliwość zalet Mądrości to temat w “Trenie”

A. I
B. XIII
C. IX

Zadanie 8
Próba ustalenia, gdzie może znajdować się po śmierci Urszulka to temat w “Trenie”

A. V
B. X
C. VI

Zadanie 9
Zakwestionowanie cnoty jako wartości cenionej przez stoików te temat w “Trenie”

A. XI
B. XV
C. XVII

Zadanie 10
Słowa “ludzkie przygody/Ludzkie noś” stanowią

A. wprowadzenie do trenów
B. punkt kulminacyjny w trenach
C. przesłanie cyklu trenów

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: