Liceum/technikum – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Czerwiec 2021

Liceum/technikum
Literatura: Ignacy Krasicki “Bajki” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Bajka to gatunek należący do

A. liryki.
B. epiki.
C. dramatu.

Zadanie 2
Krótkie, o ograniczonej fabule to bajki

A. narracyjne.
B. epigramatyczne.
C. opisowe.

Zadanie 3
Rozbudowane, posiadające dłuższą fabułę to bajki

A epigramatyczne.
B. opisowe.
C. narracyjne.

Zadanie 4
Bajka ma charakter

A. symboliczny.
B. alegoryczny.
C. realistyczny.

Zadanie 5
Bajka zawiera

A. morał.
B. przysłowie.
C. dedykację.

Zadanie 6
Bohaterami bajek są

A. tylko ludzie.
B. tylko zwierzęta.
C. ludzie i zwierzęta.

Zadanie 7
Tematem bajek jest

A. pochwała ludzkich cech.
B. krytyka ludzkich wad.
C. opis zachowania zwierząt.

Zadanie 8
Bohaterowie w bajkach dobierani są na zasadzie

A. przeciwieństwa.
B. podobieństwa.
C. losowej.

Zadanie 9
Osobą mówiącą w bajkach jest

A. narrator.
B. podmiot liryczny.
C. autor.

Zadanie 10
Który utwór nie jest bajką?

A. “Kruk i lis”.
B. “Pijaństwo”.
C. “Ptaszki w klatce”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: