Liceum/technikum – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Sierpień 2021

Liceum/technikum
Literatura: barok, oświecenie – utrwalenie wiadomości

Zadanie 1
Wskaż punkty, które zawierają ogólne cechy sztuki barokowej.

A. kontrast.
B. harmonia.
C. ruch.
D. zmysłowość.
E. dysharmonia.
F. uporządkowanie.

Zadanie 2
Wskaż szereg, który zawiera nazwiska barokowych filozofów.

A. Blaise Pascal, Benedykt Spinoza, Lope de Vega.
B. Blaise Pascal, Torquato Tasso, Kartezjusz.
C. Kartezjusz, Blaise Pascal, Benedykt Spinoza.

Zadanie 3
Wskaż szereg, który zawiera wzorce osobowe w baroku.

A. mistyk, dworzanin, sarmata.
B. dworzanin, spiskowiec, mistyk.
C. sarmata, mistyk, społecznik.

Zadanie 4
Przedstawicielem nurtu dworskiego w literaturze polskiego baroku był

A. Jan Chryzostom Pasek.
B. Jan Andrzej Morsztyn.
C. Wacław Potocki.

Zadanie 5
Przedstawicielem nurtu sarmackiego w literaturze polskiego baroku był

A. Daniel Naborowski.
B. Jan Andrzej Morsztyn.
C. Jan Chryzostom Pasek.

Zadanie 6
Wskaż szereg, który zawiera pojęcia charakterystyczne dla filozofii oświeceniowej.

A. racjonalizm, empiryzm, sensualizm, deizm.
B. empiryzm, irracjonalizm, sensualizm, deizm.
C. sensualizm, racjonalizm, deizm, organicyzm.

Zadanie 7
Wskaż szereg, który zawiera gatunki literackie charakterystyczne dla literatury oświeceniowej.

A. ballada, bajka, satyra.
B. bajka, satyra, poemat heroikomiczny.
C. poemat heroikomiczny, ballada, satyra.

Zadanie 8
Nurt sentymentalny w literaturze polskiego oświecenia reprezentował

A. Ignacy Krasicki.
B. Adam Naruszewicz.
C. Franciszek Karpiński.

Zadanie 9
Wskaż szereg, który zawiera wzorce osobowe w oświeceniu.

A. patriota, uczony.
B. uczony, fircyk.
C. fircyk, patriota.

Zadanie 10
Rolą artysty w klasycyzmie było

A. ukazywać przyrodę.
B. budzić uczucia.
C. bawiąc, uczyć.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A C D E

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: