Liceum/technikum – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Wrzesień 2021

Liceum/technikum
Literatura: filozofia antyku – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Nauka o pięknie i przeżyciach z nim związanych to

A. logika.
B. etyka.
C. estetyka.

Zadanie 2
Nauka o ludzkich obyczajach, o dobru i złu to

A. etyka.
B. metafizyka.
C. logika.

Zadanie 3
Nauka o sposobach poprawnego myślenia to

A. estetyka.
B. logika.
C. etyka.

Zadanie 4
Nauka o pierwszych zasadach, podstawach bytu to

A. metafizyka.
B. etyka.
C. logika.

Zadanie 5
Wskaż twórcę poniższych poglądów.

Za pomocą umiejętnie zadawanych pytań demaskował pozorną wiedzę człowieka. To, co dobre wyrasta z mądrości, czyli aby być dobrym, trzeba być mądrym. To, co dobre jest zarazem piękne.

A. Platon.
B. Sokrates.
C. Arystoteles.

Zadanie 6
Wskaż twórcę poniższych poglądów.

Rzeczywistość, w której żyje człowiek jest tylko kopią rzeczywistości doskonałej, którą można poznać jedynie za pomocą rozumu. Państwo powinno być rządzone przez filozofów.

A. Arystoteles.
B. Platon.
C. Sokrates.

Zadanie 7
Wskaż twórcę poniższych poglądów.

Rzeczywistość, która otacza człowieka jest realna i można ją poznać dzięki doświadczeniu i rozumowi. We wszystkim, co się czyni powinno się poszukiwać umiaru, czyli “złotego środka”.

A. Sokrates.
B. Platon.
C. Arystoteles.

Zadanie 8
“Stoicki spokój” to hasło charakterystyczne dla

A. cyników.
B. stoików.
C. epikurejczyków.

Zadanie 9
“Carpe diem” to hasło charakterystyczne dla

A. stoików.
B. cyników.
C. epikurejczyków.

Zadanie 10
Słowa “Wiem, że nic nie wiem” powiedział

A. Zenon z Kition.
B. Epikur z Samos.
C. Sokrates.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: