Liceum/technikum – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Grudzień 2021

Literatura: “Antygona” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. renesansie.
B. antyku.
C. średniowieczu.

Zadanie 2
Autorem utworu jest

A. Sofokles.
B. Homer.
C. Horacy.

Zadanie 3
Utwór jest

A. komedią.
B. epopeją.
C. tragedią.

Zadanie 4
Tematem utworu jest spór między

A. Antygoną a Kreonem.
B. Kreonem a Ismeną.
C. Antygoną a Hajmonem.

Zadanie 5
Racja Kreona

A. Uważał, że w niektórych okolicznościach prawo religijne może ograniczać zakres władzy królewskiej.
B. Uznawał wyższość prawa ustawowego, pisanego nad zwyczajowym.
C. Uważał, że członkowie rodziny królewskiej nie podlegają takim samym prawom co inni poddani.

Zadanie 6
Racja Antygony

A. Sądziła, że ocena postępków człowieka jest wyłącznie sprawą króla.
B. Uważała, że prawo ziemskie, w niektórych okolicznościach, może naruszyć prawa religii.
C. Uznawała wyższość prawa boskiego nad ustawowym.

Zadanie 7
W sporze między wiodącymi bohaterami rację

A. miał Kreon.
B. miała Antygona.
C. mieli zarówno Kreon jak i Antygona.

Zadanie 8
W utworze zachowana jest zasada trzech jedności

A. miejsca, czasu i akcji.
B. miejsca, czasu i problematyki.
C. miejsca, akcji i motywów.

Zadanie 9
Chór w utworze

A. wyłącznie obserwuje wydarzenia.
B. wypowiada swoją opinię w sprawie wydarzeń.
C. informuje o początku i końcu wydarzeń.

Zadanie 10
Dialogi i pieśni Chóru są

A. pełne patosu.
B. rytmiczne.
C. monotematyczne.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: