Liceum/technikum – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Luty 2022

Literatura: “Iliada” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Utwór został napisany w

A. średniowieczu.
B. renesansie.
C. antyku.

Zadanie 2
Autorem utworu jest

A. Horacy.
B. Homer.
C. Sofokles.

Zadanie 3
Utwór jest

A. eposem.
B. komedią.
C. tragedią.

Zadanie 4
O wydarzeniach opowiada

A. pierwszoosobowy narrator.
B. trzecioosobowy narrator.
C. podmiot liryczny.

Zadanie 5
Utwór rozpoczyna się od

A. inwokacji.
B. anafory.
C. zdania wielokrotnie złożonego.

Zadanie 6
Tematem utworu jest gniew Achillesa z powodu

A. wykluczenia go z armii greckiej.
B. odebrania mu przez Agamemnona branki Bryzeidy.
C. zniszczenia przez Menelaosa jego zbroi.

Zadanie 7
Wydarzenia rozgrywają się na płaszczyźnie

A. świata ludzkiego.
B. świata boskiego.
C. dwóch światów: ludzkiego i boskiego.

Zadanie 8
Występujące w utworze rozbudowane opisy powodują

A. komplikację losów bohaterów.
B. retardację.
C. inwersję czasową.

Zadanie 9
Do charakterystyki bohaterów służą

A. epitety stałe.
B. wyrażenia przyimkowe.
C. onomatopeje.

Zadanie 10
W utworze nie występują

A. porównania homeryckie.
B. sceny batalistyczne.
C. ideały horacjańskie.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: